tiistaina, toukokuuta 09, 2023

Tapiolan itärannan asemakaava asetetaan nähtäville - kaupsun kokous 10.5.2023

Keskiviikkona 10.5. kaupunkisuunnittelulautakunnassa päätettävänä on:

Asuinkorttelien polkupyöräpysäköintiä koskevat asemakaavamääräykset, pöydälle 26.4.2023

- Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut uuden ohjeen asuinkortteleiden pyöräpysäköintiä koskeville kaavamääräyksille. Pyöräpaikkojen määrään ei esitetä merkittäviä muutoksia, mutta kaavamääräyksellä pyritään parantamaan pyöräpysäköinnin käytettävyyttä lisäämällä vaatimus runkolukitusmahdollisuudesta, säältä suojatuista tiloista sekä esteettömästä kulusta pyöräpysäköintitiloihin.
Minusta ohjeet ovat hyvät ja olen ne valmis hyväksymään.

Turvesuonristi, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 120503, kaupunginosa 17. Laajalahti (Kh-Kv asia)

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien palvelujen rakentaminen Turveradantien itäpuolelle sekä Tapiolan golfkeskuksen klubirakennuksen laajentaminen ja majoitustoiminnan salliminen alueella.
Olen valmis hyväksymään muutosehdotuksen, katsotaan tuleeko kokouksessa esille kannatettavia toivomuksia päätökseen liittyen.

Itäranta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 211700, 12. kaupunginosa Tapiola

- Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia.
Ehdotus vaikuttaa hyvältä, mutta kun Tapiolaa koskeva kaavamuutos on käsittelyssä, ei voi tietää mitä ehdotuksia kokouksessa tulee.

Nuottaniemi II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 312308, 23. kaupunginosa Matinkylä

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue osin asumiseen ja osin virkistysalueeksi. Liikerakennusten korttelialue ei ole toteutunut.
Lähes 40 vuotta vanha kaava, jonka alue on jäänyt rakentamatta, muutetaan osittain asumiseen ja osittain virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Sopii minulle.

Ei kommentteja: