perjantaina, toukokuuta 26, 2023

Mänty säilyi - kaupsun kokousraportti 24.5.2023

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti ke 24.5. 
Kokouksen alussa kuulimme infona esityksen uuden rakentamislain vaikutuksesta kaupunkisuunnitteluun ja Espoon alueellisista asukastilaisuuksista (kaupunkisuunnitteluun liittyvistä). Uusia tapoja osallistaa asukkaat kehitetään ja kokeillaan ja syksyllä on tulossa uusia tilaisuuksia. Stay tuned!

Itse kokousasioissa lista ei ollut pitkä:
§ 64
Puolarmäenmaja, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK4007, 46. kaupunginosa Latokaski, Etelä-Suomen Lääni, Finland
Tässä muutettiin ajoneuvoliittymien sijaintena. Keskusteluitta jatkoon.
§ 65
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus
Eipä erityisiä huomioita, jatkoon.
§ 66
Oikaisuvaatimusten käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä 11.4.2023 § 6/2023, lupatunnus 2023-314

Mielenkiintoinen asia. 
Kaupunkisuunnittelujohtaja on päätöksellään 11.4.2023 § 6/2023, lupatunnus 2023-314, päättänyt myöntää Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikölle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan Espoon kaupungin Tapiolan kaupunginosassa Kimmeltien katualueelta (tunnus 12 K) hakemuksen mukaisesti huonokuntoisen männyn kaatamista varten päätöksessä annetuin ehdoin.

Kyseessä on 200-300 vuotta vanha mänty. Päätöksestä valitettiin ja oikaisuvaatimusten jälkeen kaupungin arboristit tekivät puulle kuntoarvion, jossa todettiin, että puun voi säästää, jos sitä kevennetään hoitoleikkuulla latvustosta. Arboristit hoitoleikkaavat puun, jotta mäntyä ei tarvitse vielä kaataa.

Puuta ei kaadeta, mutta esittelijän mukaan asiassa saatua selvitystä kokonaisuutena tarkastellen lupapäätös olisi varovaisuusperiaatteen nojalla kuitenkin perusteltua pysyttää.

Puheenjohtajan esityksestä kumosimme kuitenkin yksimielisesti lupapäätöksen. Eli puuta ei kaadeta, eikä lupaa sen kaatamiseen ole.

Kuva on Tapiolan Killan ottama, löytyy kokousaineistosta. 


Ei kommentteja: