keskiviikkona, maaliskuuta 01, 2023

Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailun ehdotukset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous pidettiin 1.3.  Tällä kertaa päätettävänä oli vain kaksi kaavahdotusta, Kivimiehen asemakaavan muutosehdotus Otaniemestä ja Metsätontun asemakaavan muutosehdotus Niittykummusta. 

Ennen kokous esiteltiin Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailun ehdotuksia. Espoon keskuksesta, aseman vierestä purettujen virastotalojen tilalla on nyt tyhjä tontti, johon on suunniteltu rakennettavan espoolaistentalo. Talo, johon tulisi tiloja niin kaupungin kuin kuntalaisen käyttöön. Kaupunginvaltuusto käynnisti tarveselvityksen tekemisen jo vuoden 2018 alussa ja mutkien kautta arkkitehtuurikilpailu on nyt järjestetty. 

Asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan voittaneen kilpailutyön pohjalta. Arvioiden mukaan asemakaava on hyväksymismenettelyssä vuonna 2025. 

Rakennusten korkeudet vaihtelevat, eivätkä ne ole aivan pieniä rakennuksia. Ohessa on yksi kuva ehdotuksista. 



Ehdotuksiin voi tutustua ja kommentoida tämän linkin kautta. Kannattaa vaikuttaa ja tuoda mielipiteensä esille. 

Se täytyy todeta, että vielä ei kaupunginvaltuusto ei ole päättänyt tälle hankkeelle rahoitusta, joten tiukkoja keskusteluja on vielä edessä. 

Espoon keskuksen kannalta hanke on tärkeä siinäkin mielessä, että tämä uusi rakennus keskittää kaupungin hallinnon takaisin Espoon keskukseen. Nyt hallinto on levinnyt ympäri Espoota ja siinä ei ole mielestäni suurta järkeä. 

Itse lista-asiat

- Kivimies, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220209, 10. kaupunginosa Otaniemi


Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Otaniemen alueen tiivistäminen raideliikenteen pysäkkien läheisyyd
essä ja alueen toimintojen kehittäminen nykyisten toimijoiden tarpeiden muututtua. 

Otaniemi on tärkeä alue Espoolle, siellä sijaitsee Aalto yliopisto ja Alvar Aallon kädenjälki näkyy siellä voimakkaana. Alue siis herättää paljon mielenkiintoa. 

Tällä kaavaehdotuksella mahdollistetaan tiivistetysti täydennysrakentamista parkkipaikan paikalle sekä hieman purkavaa täydennysrakentamista. Mielestäni muutokset ovat suhteellisen pieniä ja kaava on hyvin mennä nähtäville. 

- Metsätonttu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 210808, 15. kaupunginosa Niittykumpu

Koivu-Mankkaantien ja Tontunmäentien risteyksessä, Urheilupuiston metroaseman vastapäätä, on tällä hetkellä kaksikerroksia 70-80- luvuilla rakennettuja kerrostaloja. Kolme taloyhtiötä aikoo purkaa huonokuntoiset rakennukset ja rakennuttaa tilalle kerrostaloja. Kyse on siis purkavasta täydennysrakentamisesta. 

Kaavaehdotus aiheuttaa varmasti paljon keskustelua, sillä alueelle aiotaan rakentaa kokonaiskerrosalaa 55 850 k-m2, joka on huomattavasti enemmän kuin alueella on nykyisin. Mutta minusta tehokkuus on perusteltua sijainnin takia. 

Tästä tuli paljon keskustelua ja päätimme jättää ehdotuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

torstaina, helmikuuta 16, 2023

Onneton näytelmä kaupsun kokouksessa 16.2.2023

Eilisen kokouksen merkittävin asia oli Espoon yleiskaava 2060 tavoitteista päättäminen. Pohjaesityksenä ollut esitys - kuten aiemmin kirjoitin - tyydytti minua (ja demareita). Se kokosi keskeiset asiat ja oli riittävän väljä seuraavia kokouksia varten.
Puheenjohtaja Särkijärvi (KOK) toi kuitenkin kokoukseen viime tipassa ison joukon vastaesityksiä; lisäyksiä ja tarkennuksia päätösehdotuksiin. Osa oli mielestäni kannatettavia, osa ei missään nimessä. Niiden ongelma oli se, että ne olivat aivan liian yksityiskohtaisia yleiskaavan tavoitteiksi.
Kokouksessa käytiin keskustelua lisäyksistä ja järkevyydestä, mutta kun joustoa ei tuntunut löytyvän, niin pandoran lipaus aukeni. Vihreät nokittivat oman omilla ehdotuksillaan ja yksi persu oli jo puheenjohtajan innoittamana tehnyt omia lisäys- ja muutosehdotuksiaan.
Lopputuloksena oli se, että äänestimme 21 kertaa näistä muutosehdotuksista. Kaikki ehdotukset hävisivät reilusti pohjaehdotukselle. Suurin osa lautakunnan jäsenistä, yli puoluerajojen, toimi kuten minä: äänesti pohjaehdotuksen puolesta. Lopputuloksena pohjaehdotusta ei muutettu sanallakaan.
Kokouksissa saa tehdä lisäyksiä ja äänestyttää asioita, se on osa demokraattista päätöksentekoa. Mutta itselleen tärkeiden asioiden eteenpäin vieminen edellyttää joskus joustavuutta ja yhteistyötä muiden luottamushenkilöiden kanssa.
Nyt yleiskaavan tavoitteet etenevät kaupunginhallituksen päätettäväksi.
(Kuva on Suur-Matinkylän virkistysvisiokartta 2050, tärkeä visiotyö virkistyksen saralla, tämä jäi vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen).



keskiviikkona, helmikuuta 15, 2023

Espoon yleiskaavan 2060 tavoitteet

Tänään ke 15.2. kaupsun kokouksessa päätettävä muutamia kaavaehdotuksia, mutta kirsikkana kakun päällä on Espoon yleiskaavan 2060 tavoitteista päättäminen.
Uusi yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka katsoo vuoteen 2060. Jos yleiskaava aikanaan hyväksytään, niin sen pohjalta tullaan suunnittelemaan kaupunkia tulevissa asemakaavoissa, tiesuunnitelmissa ja muissa kaupungin kehitystä ohjaamissa suunnitelmissa. Kyse on tärkeästä asiasta, jonka vaikutus ulottuu vuosikymmeniä eteenpäin.
Tänään päätämme lautakunnassa yleiskaavan tavoitteista, joiden pohjalta varsinaista työtä aletaan tekemään. Tavoite-ehdotukset ovat mielestäni sopivia ja kannatan niitä.



Ohessa tavoitteet:

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.
Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta.
Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja torjutaan segregaatiota.
Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elin-keinotoiminnan tarpeet.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.
Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.
Tuetaan erikokoisten keskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä historiaa vaalien.
Turvataan hyvin saavutettavat virkistysalueet.
Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.
Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

maanantaina, helmikuuta 06, 2023

Högnäs nähtäville, Malminportti palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Kaupsu kokousti jälleen viime keskiviikkona 1.2.2023.
Esityslistalle oli vain muutama päätösasia, mutta kokous venyisi silti. Tämä johtui siitä, että meille info asioina esitetyt Tapiolan suunnitelmat herättivät keskustelua. Tapiolan kaavasuunnitelmat herättävät tunteita puolesta ja vastaan.
Päätösasioina hyväksyttiin kaupunkisuunnittelun työohjelma vuodelle 2023. Työohjelma sisältää suuraluettain ne kaavat, joita virkamiehet ovat valmistelemassa. Se on minusta enemmän infopaketti, kuin kaupunkisuunnittelua ohjaava työohjelma.
Mutta lautakunnassa on selvää tahtoa puuttua yksittäisten kaavojen käsittelyyn; niiden käsittelyn edistämiseen tai joidenkin kaavojen poistamiseen ohjelmasta. Nykyinen toimintatapa ei ole toimiva, jos lautakunnalle halutaan antaa enemmän roolia vaikuttaa kaavojen käsittelyjärjestykseen (virkamiesten työskentelyyn), niin sille pitäisi luoda toimivampi prosessi. Asiohin pitäisi ottaa kantaa ajoissa, jo syksyllä. En kuitenkaan ole varma, että kannattaako näin tehdä.
Joka tapauksessa työohjelma hyväksyttiin pienin muutoksin, lautakunta hyväksyi kehoituksen jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että POKEn nyt edetessä, pientalojen kaavoitukseen Pohjois-Espoossa on lisättävä resursseja.
Merkittävä muutos oli se, että lautakunta hyväksyi Puolarintien tunnelin poistamisen työohjelmasta. Tätä kehoitti jopa KH:n puheenjohtaja Vuornos. Puolarintien (järjettömältä) tunnelilta valtuusto poisti valmistelumäärärahat, joten hanke poistettiin myös meidän työohjelmasta. Toivottavasti unohtuu jonnekin pöytälaatikkoon lopullisesti.
Högnäsin pitkään valmisteltu kaavaehdotus asetettiin nähtäville mielipiteiden antamista varten.


Malminportin asemakaavaehdotus ( Niittykumpu, aivan Länsiväylän vieressä) palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ohjeistuksen kera. Paikka on surkea asumiselle, liikennemelu ja -saasteet aiheuttavat ongelmia. Katsotaan paraneeko ehdotus uudelleen valmistelun kautta.
Lopuksi hylättiin vielä yksi oikaisuvaatimus maisematyölupaan liittyen (puiden kaataminen). Kaupunki ei anna lupaa kiinteistönomistajalle kaataa kaikkia, vaan vain osan puista. Joku lautakunnan jäsen totesi osuvasti, että kun asukkaat hakevat lupaa kaataa puita, niin ne ovat aina huonokuntoisia, vaikka todellisuudessa kyse voi olla ihan muista syistä.
Tarkempaa tietoa janoavat löytävät pöytäkirjan kaupungin sivuilta.

sunnuntaina, tammikuuta 29, 2023

Högnäsin kaava nähtäville ja työohjelmasta päätös?

 Keskiviikkona 1.2. kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa. Listalla ei ole monta asiaa, ehkä sitäkin tärkeämpiä.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023
Högnäs, asemaakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville
- Melkein 15 vuotta valmisteltu kaava on vihdoin valmis asetettavaksi nähtäville. Suht ok ehdotus mielestäni.
Malmiportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 212220, 15. kaupunginosa Niittykumpu, pöydälle 18.1.2023
- Tämä on muuten hyvä ehdotus, mutta sijaitsee huonossa paikassa. Länsiväylän vieressä, johon ei minusta edes pidä rakentaa asuntoja ihmisille. Melu- ja äänisaaste on melkoista. Täytyy miettiä mikä on lopullinen kantani.

Katso kuva:



Oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä 13.12.2022 § 18/2022, lupatunnus 2022-1447-T
- Eipä huomautettavaa.
Siinä päätösasiat.

maanantaina, tammikuuta 16, 2023

Tärkeitä kaavoja käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.1.2022

 Kaupsu kokoustaa keskiviikkona 18.1.2022 ja esityslistalla on merkittäviä asioita. Käyn läpi oleelliset asiat:

Turvesuonristi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 120503, 17. kaupunginosa Laajalahti, pöydälle 8.12.2022

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien palvelujen rakentaminen Turveradantien itäpuolelle sekä Tapiolan golfkeskuksen klubirakennuksen laajentaminen ja majoitustoiminnan salliminen alueella. 

Tämä sopinee minulle. 

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023, pöydälle 8.12.2022

Työohjelma kertoo mitä kaavoja valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kuluvan vuoden aikana. En näe tarvetta ohjelman muuttamiseen, tämä käy sellaisenaan minulle (mutta voi olla että työohjelmaan halutaan jotain lisäyksiä).

Espoon yleiskaava 2060 tavoitteet



Tämä on yksi isoista asioista. Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle alla olevat asiat yleiskaavan tavoitteiksi. Yleiskaava tähtää vuoteen 2060 eli 37 vuoden päähän. Ken meistä vielä silloin elää, saa nähdä miten yleiskaavan tavoitteet toteutuvat. 

Tavoitteet ovat mielestäni riittävän hyviä, niiden pohjalta on hyvä alkaa rakentamaan tulevaa yleiskaavaa.

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.

Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta.

Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja torjutaan segregaatiota.

Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elin-keinotoiminnan tarpeet.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.

Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.

Tuetaan erikokoisten keskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.

Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä historiaa vaalien.

Turvataan hyvin saavutettavat virkistysalueet.

Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.

Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

Malmiportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 212220, 15. kaupunginosa Niittykumpu

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja liikerakennuksen rakentaminen nykyisille toimistorakennusten korttelialueille. Suunnittelualueella nykyään sijaitseva toimistorakennus puretaan.

En näe ehdotuksessa suurempaa huomauttamista. 

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs

Tämä on merkittävä kaavaehdotus. Högnäsin kaavaehdotus on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä jo 2009. Sittemmin ehdotus on palannut muutaman kerran uudelleen valmisteltavaksi. 

Högnäsin alue sijoittuu Bodomjärven ja Matalajärven väliselle alueelle, jossa on pääosin vanhaa vapaa-ajan asumista. Nyt kaavaehdotus sallii alueen muuttumisen vakituisen asumisen alueeksi uudisrakentamisen myötä.

Monipiippuinen ehdotus, tätä tuumailen vielä.

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs

Tämä liittyy edellisen ehdotuksen tiejärjestelyihin. 

Jupperin kadut, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 141009,
60. kaupunginosa, Laaksolahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena poistaa erilliset jalankulun ja pyöräilyn katuosuuden merkinnät.

Rakennuskiellon määrääminen Miilukorpeen

Miilukorvessa Metsälampeen rajautuvaa ranta-aluetta esitetään asetettavaksi rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten. Normikäytäntö. 

Tutustu koko esityslistaan täällä 

maanantaina, marraskuuta 21, 2022

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen esityslista 23.11.2022

 Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa jälleen 23.11.2022. Päätösasioina seuraavat kaavat:


1. Tietäjänkulma, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Pohjois- Tapiola.


Lautakunnan edellisen käsittelyn ja kaavan nähtävillä olon jälkeen kaavaan on lisätty katuvihreää ja kivijalkaliiketilaa. En näe suurempia muutostarpeita kaavassa.

2. Metsälinnunreitti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, Lintuvaara.


Kaavassa on kysymys opiskelija-asuntojen muuttamisesta asuintaloiksi sekä päiväkotitontin laajennuksesta. Lisäksi ehdotus sisältäää liito-oravien ekologisen yhteyden leventämistä sekä liikennjärjestelyjä. Asukkaat ovat antaneet monia huomautuksia kaavasta valmisteluvaiheessa, minusta ehdotus on nyt tasapainoinen.

3.  Tiilismäenrinne, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, Saunalahti.


Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kerrosalaa on vähennetty ja pientaloalueen laidan kerroskorkeuksia madallettu. Parkkitalon kerroskorkeutta on myös madallettu. Ehdotus tuskiin kelpaa lähialueen asukkaille, mutta minusta kaava on hyväksyttävissä.

4. Vuoritonttu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen , Niittykumpu.


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa olevia kaavamääräyksiä, jotta alue voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Korttelialueiden pääkäyttötarkoituksia, rakennusalan rajoja tai kerrosten lukumääriä ei muuteta. Korttelialueiden rakennusoikeudet säilyvät ennallaan. Eteenpäin vain.

5. Åtorpan, asemakaavan muutoksen hysäksyminen, Järvenperä.


Rakennusoikeuden lisääminen pientaloille vastaamaan viereisen tontin rakennusoikeutta tontinomistajien yhdenvertaisen kohtelun perusteella.

6. Rakennuskiellon jatkaminen Tiistinniityssä rakennusalueella 121.


Kun aluetta kaavoitetaan, alueelle julistetaan rakennuskielto.

Näillä askelilla kokoukseen.