Siirry pääsisältöön

Tekstit

Kaupsun kokousrapotti 19.1.2022

Kaupsun kokousraportti 19.1.2022 - Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022, pöydälle 9.12.2021 Työohjelma on kuin läpileikkaus siitä, mitä tulevana vuotena on valmistelussa kaupunkisuunnittelun toimialalla. Vihreät haluavat poistaa kaikki Espoonväylää koskevat kaava-asiat kaikista mahdollisista dokumenteista, joten jouduimme äänestyksiin. Ohjelmasta ei poistettu, eikä sinne lisätty, muuta kuin yksi pieni tarkennus aikataulusta. 4 Haukilahden keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 230970, 14. kaupunginosa Haukilahti Haukilahden ostarin maanomistajat ovat yhdessä YIT:n kanssa hakeneet asemakaavan muutosta. He haluavat purkaa vanhan ostarin ja rakentaa siihen asuin- ja liiketiloja. Nyt oli päätettävinä tulevan kaavan lähtökohdat ja tavoitteet. Asia on herättänyt kiinnostusta alueella. Lautakunta teki tarkennuksia lähtökohtiin, siten että jo rakennettu ympäristö otetaan paremmin huomioon suunnittelun edetessä, eikä rakennuksista muodostu liian korkeita alueell
Uusimmat tekstit
Vuoden 2022 ensimmäinen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous on ke 19.1. Listalla: - Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022, pöydälle 9.12.2021 Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 sisältää keskeiset Espoon yleis-, ja asemakaavoituskohteet ja liikennesuunnittelun työkohteet aikatauluineen. Sieltä löytyy valmistelussa olevat kaavat suuralueittain. Kannattaa tutustua! - Haukilahden keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 230970, 14. kaupunginosa Haukilahti Haukilahden vanhan ostarin aluetta koskevaa asemakaavan muutosta aletaan valmistella. Tarkoitus on purkaa ostari ja rakentaa uutta liike- ja asuintilaa sen tilalle. Kuva Haukilahden suunnitelmista: - Hannusranta, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 441416, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia) Hännusjärven länsipuolelle on valmisteltu asemakaavaa jo vuosia. Metron myötä on paineita tiivistää alueen rakentamista. Edellinen lautakunta päätti, ehkä yllättäen, madaltaa talojen kerroskorke

Kaupsun kokous 9.12.2021

Vuoden 2021 viimeinen kaupsun kokous on keskiviikkona 9.12. Listalla mielenkiintoisia kaava-asioita: - Metsänpojanpolku, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi alue 213411, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola, pöydälle 24.11.2021 Ns. Tapiolan lämmön tontille ehdotetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa neljä kuudesta 13 kerroksista kerrostaloa sekä korttelin keskelle pysäköintikansi. Tätä ja seuraavaa esityslistan Tapiolaa koskevaa kaavamuutosta on hinkattu edestakaisin vuosikausia. Tapiolaa koskevat kaava-asiat herättävät voimakasta kiinnostusta, tätäkin kaavaa pidetään liian korkeaa rakentamista mahdollistavana. Itse näen lähtökohtaisesti kaavan ihan hyvänä. Tietäjänkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 213410, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola, pöydälle 24.11.2021 - Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikerakennuksen sekä asfaltoidun piha-alueen tilalle kolme uutta viidestä seitsemään kerroksista asuinkerrostaloa sekä

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous 24.11

  Keskiviikkona 24.11 Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta, jonka jäsen olen, kokoustaa jälleen. Listalla mielenkiintoisia kohteita, esimerkiksi: - Karapelto, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 130516, 54. kaupunginosa, Kilo, pöydälle 10.11.2021 Tämä kaavaehdotus jätettiin viime kokouksessa pöydälle. Kyseessä on siis Keran aseman pohjoispuolinen teollisuusalue, josta suunnitellaan uutta kerrostalovaltaista asuinaluetta. - Finnoon keskus, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 441501, 31. kaupunginosa Kaitaa Tämä alueen kaavaehdotus meni keväällä nurin korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Nyt on valmistelu uusi kaavaehdotus, jossa KHO:n vaatimukset on pyritty ottamaan paremmin huomioon, Koko esityslista löytyy täältä . Ota yhteyttä, jos sinulla on johonkin asiaan kommentoitavaa.
Kokousraportti kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseta ke 13.10.2021. Listalla vain neljä kaava-asiaa, mutta silti meni melkein kymmeneen. 1. Lasihytti (Kauklahti), asemakaavaehdotuksen ja -muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville. Eli kaavaehdotus laitetaan nähtäville ja lausunnoille, sitten se palaa taas aikanaan lautakuntaan. Uusi lautakunta on joka kokouksessa äänestellyt niin autopaikoista, rakennusten korkeuksista, julkisivumateriaaleista ja kattojen muodoista. Niin nytkin. Lautakunnassa on henkilöitä, joiden mielestä kaavan pitää säädellä mahdollisimman vähän rakennusten ulkonäköä. Enemmistö lautakunnassa ei ole tätä mieltä (eikä minä ja Liisa). Toistaiseksi näistä asioista on äänestetty joka kerta. Myös autopaikoista äänestettiin. Kaavaehdotuksessa oli kaavamääräys, että "Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 %." Tere Sammallahti aseenkantajineen halu

Datakeskuksen kaava etenemässä

Kaupunkisuunnittelulautakunta piti kokouksen 30.9, näin päätimme lautakunnassa: Kattilalaakso I, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 420214, 42. kaupunginosa Saunalahti (Kh-asia), pöydälle 16.9.2021 Lautakunta kävi keskustelua erityisesti siitä, että rajoitetaanko kaavalla asuntojen jakaumaa ja keskipinta-alaa. Kaavaehdotuksessa oli alla oleva kaavamääräys: ”Asuntohankkeen asunnoista enintään 30 % saa olla yhden asuinhuoneen asuntoja. Hankkeen kaikkien asuntojen keskipinta-alan tulee olla vähintään 50 h-m2.” Nyt noin kolmasosa valmistuneista kerrostaloasunnoista on yksiöitä. Kaikkien huoneistotyyppien pinta-alat ovat pienentyneet. Yksiöiden pinta-ala on 20 vuodessa tippunut noin 40 neliöstä 30 neliöön. Kaupunki haluaa monipuolisempia asuntoja. Toisaalta kysyntä pienille asunnoille on ollut suurta, eikä niitä ole Espoossa paljoa verrattuna muihin kaupunkeihin. Olin  vähän empivä kannastani tähän rajoitukseen ennen kokousta. Keskustelun kuluessa kävi ilmi, että e

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 30.9

Viikon päästä torstaina 30.9 on seuraava kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous. Neljä asemakaavaa esityslistalla. 1. Kattilalaakso I Jäi viime kokouksessa pöydälle, käsittelyssä nyt. Maanomistajat ovat hakeneet asemakaavan muutosta, jotta pääosin rakentamattomalle tontille voidaan rakentaa viitesuunnitelman mukasesti enintään kaksi nelikerroksista kerrostaloa ja pari erillispientaloa. 2. Hepokorvenkallio (datakeskushanke) Hepokorvenkallion asemakaava mahdollistaa datakeskuksen ja sen vaatimien toimintojen sijoittamisen Hepokorven alueelle. Mielenkiintoinen, tunteita herättävä hanke. 3. Koivu-Mankkaa Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen käyttötarkoituksen muuttaminen asuinpientalojen korttelialueeksi, jolle saa rakentaa erillispientaloja, rivitaloja ja muita kytkettyjä pientaloja. Muutoksessa poistuu liikerakennusten korttelialuetta 500 kerrosneliömetriä ja tulee asumista 509 kerrosneliömetriä. 4. Lasihytti (Kauklahti) Asemakaavan muutos on tarkoitus asettaa nähtäville. Asemakaav