sunnuntaina, tammikuuta 29, 2023

Högnäsin kaava nähtäville ja työohjelmasta päätös?

 Keskiviikkona 1.2. kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa. Listalla ei ole monta asiaa, ehkä sitäkin tärkeämpiä.

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023
Högnäs, asemaakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville
- Melkein 15 vuotta valmisteltu kaava on vihdoin valmis asetettavaksi nähtäville. Suht ok ehdotus mielestäni.
Malmiportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 212220, 15. kaupunginosa Niittykumpu, pöydälle 18.1.2023
- Tämä on muuten hyvä ehdotus, mutta sijaitsee huonossa paikassa. Länsiväylän vieressä, johon ei minusta edes pidä rakentaa asuntoja ihmisille. Melu- ja äänisaaste on melkoista. Täytyy miettiä mikä on lopullinen kantani.

Katso kuva:Oikaisuvaatimuksen käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä 13.12.2022 § 18/2022, lupatunnus 2022-1447-T
- Eipä huomautettavaa.
Siinä päätösasiat.

maanantaina, tammikuuta 16, 2023

Tärkeitä kaavoja käsittelyssä kaupunkisuunnittelulautakunnassa 18.1.2022

 Kaupsu kokoustaa keskiviikkona 18.1.2022 ja esityslistalla on merkittäviä asioita. Käyn läpi oleelliset asiat:

Turvesuonristi, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 120503, 17. kaupunginosa Laajalahti, pöydälle 8.12.2022

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien palvelujen rakentaminen Turveradantien itäpuolelle sekä Tapiolan golfkeskuksen klubirakennuksen laajentaminen ja majoitustoiminnan salliminen alueella. 

Tämä sopinee minulle. 

Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2023, pöydälle 8.12.2022

Työohjelma kertoo mitä kaavoja valmistellaan ja tuodaan päätöksentekoon kuluvan vuoden aikana. En näe tarvetta ohjelman muuttamiseen, tämä käy sellaisenaan minulle (mutta voi olla että työohjelmaan halutaan jotain lisäyksiä).

Espoon yleiskaava 2060 tavoitteetTämä on yksi isoista asioista. Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää kaupunginhallitukselle alla olevat asiat yleiskaavan tavoitteiksi. Yleiskaava tähtää vuoteen 2060 eli 37 vuoden päähän. Ken meistä vielä silloin elää, saa nähdä miten yleiskaavan tavoitteet toteutuvat. 

Tavoitteet ovat mielestäni riittävän hyviä, niiden pohjalta on hyvä alkaa rakentamaan tulevaa yleiskaavaa.

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.

Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta.

Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja torjutaan segregaatiota.

Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elin-keinotoiminnan tarpeet.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.

Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.

Tuetaan erikokoisten keskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.

Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä historiaa vaalien.

Turvataan hyvin saavutettavat virkistysalueet.

Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.

Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

Malmiportti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 212220, 15. kaupunginosa Niittykumpu

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa asuinkerrostalojen ja liikerakennuksen rakentaminen nykyisille toimistorakennusten korttelialueille. Suunnittelualueella nykyään sijaitseva toimistorakennus puretaan.

En näe ehdotuksessa suurempaa huomauttamista. 

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs

Tämä on merkittävä kaavaehdotus. Högnäsin kaavaehdotus on ollut ensimmäisen kerran nähtävillä jo 2009. Sittemmin ehdotus on palannut muutaman kerran uudelleen valmisteltavaksi. 

Högnäsin alue sijoittuu Bodomjärven ja Matalajärven väliselle alueelle, jossa on pääosin vanhaa vapaa-ajan asumista. Nyt kaavaehdotus sallii alueen muuttumisen vakituisen asumisen alueeksi uudisrakentamisen myötä.

Monipiippuinen ehdotus, tätä tuumailen vielä.

Högnäs, asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 633000, 65. kaupunginosa Högnäs

Tämä liittyy edellisen ehdotuksen tiejärjestelyihin. 

Jupperin kadut, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 141009,
60. kaupunginosa, Laaksolahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena poistaa erilliset jalankulun ja pyöräilyn katuosuuden merkinnät.

Rakennuskiellon määrääminen Miilukorpeen

Miilukorvessa Metsälampeen rajautuvaa ranta-aluetta esitetään asetettavaksi rakennuskieltoon asemakaavan laatimista varten. Normikäytäntö. 

Tutustu koko esityslistaan täällä 

maanantaina, marraskuuta 21, 2022

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksen esityslista 23.11.2022

 Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa jälleen 23.11.2022. Päätösasioina seuraavat kaavat:


1. Tietäjänkulma, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, Pohjois- Tapiola.


Lautakunnan edellisen käsittelyn ja kaavan nähtävillä olon jälkeen kaavaan on lisätty katuvihreää ja kivijalkaliiketilaa. En näe suurempia muutostarpeita kaavassa.

2. Metsälinnunreitti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, Lintuvaara.


Kaavassa on kysymys opiskelija-asuntojen muuttamisesta asuintaloiksi sekä päiväkotitontin laajennuksesta. Lisäksi ehdotus sisältäää liito-oravien ekologisen yhteyden leventämistä sekä liikennjärjestelyjä. Asukkaat ovat antaneet monia huomautuksia kaavasta valmisteluvaiheessa, minusta ehdotus on nyt tasapainoinen.

3.  Tiilismäenrinne, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville, Saunalahti.


Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kerrosalaa on vähennetty ja pientaloalueen laidan kerroskorkeuksia madallettu. Parkkitalon kerroskorkeutta on myös madallettu. Ehdotus tuskiin kelpaa lähialueen asukkaille, mutta minusta kaava on hyväksyttävissä.

4. Vuoritonttu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen , Niittykumpu.


Asemakaavan muutoksen tavoitteena on päivittää voimassa olevia kaavamääräyksiä, jotta alue voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti. Korttelialueiden pääkäyttötarkoituksia, rakennusalan rajoja tai kerrosten lukumääriä ei muuteta. Korttelialueiden rakennusoikeudet säilyvät ennallaan. Eteenpäin vain.

5. Åtorpan, asemakaavan muutoksen hysäksyminen, Järvenperä.


Rakennusoikeuden lisääminen pientaloille vastaamaan viereisen tontin rakennusoikeutta tontinomistajien yhdenvertaisen kohtelun perusteella.

6. Rakennuskiellon jatkaminen Tiistinniityssä rakennusalueella 121.


Kun aluetta kaavoitetaan, alueelle julistetaan rakennuskielto.

Näillä askelilla kokoukseen. 

maanantaina, marraskuuta 14, 2022

Lasihytti kaupunginhallitukseen - kaupsu kokousti 9.11.

tiistaina, marraskuuta 08, 2022

Kaupsu kokoustaa 9.11. - Lasihytti päätettävänä

Kaupsu kokoustaa jälleen 9.11. , kasvava kaupunki tarvitsee lisää kaavoja.
Mutta tällä kertaa listalla on vain kaksi päätösasiaa.

Kauklahden aseman eteläpuolella sijaitsevan Lasihytin kaavaehdotuksen hyväksyminen ja Nuottaniemi II asemakaavaehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäväville.
Lasihytin kaavasta on tullut jonkin verran palautetta, mutta kannatan pohjaesitystä ja olen aikeissa kannattaa sen viemistä edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Nuottaniemi II asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue osin asumiseen ja osin virkistysalueeksi. Sopii minulle.
Esityslista löytyy linkistä:


perjantaina, lokakuuta 28, 2022

Kaupsu kokousti 26.10. - Lasihytti jäi pöydälle

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti keskiviikkona 26.10. Olen lautakunnan jäsen. Lyhyt yhteenveto kokouksesta.


- Kauklahden Lasihytin kaava (§ 131 Lasihytti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi )jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Käydään vielä tarkemmin lävitse saatuja palautteita. Henkilökohtaisesti pidän ehdotusta melko hyvänä, en näe tarvetta suuremmille muutoksille.
Parkkipaikkamitoutus saattaa aiheuttaa taas äänestyksiä seuraavassa kokouksessa. ARA-tuetun asuntojen parkkipaikkamitoutusta oli helpotettu ensimmäisessä kaavaehdotuksessa, lautakunnan enemmistö (en minä) äänesti helpotuksen kumoon kaavan esille päättämisen yhteydessä. Nyt esittelijä on palauttanut mitoutuksen alkuperäiseksi, noudattaen Espoon asunto-ohjelman mukaisia päätöksiä. Parkkipaikkafanaatikkoja tämä ärsyttää ja asiaan ehkä palataan seuraavassa kokouksessa.
- Maarinkulma (ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi,alue 220301, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kh-Kv-asia))
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa toimisto- sekä korkeakoulun ja tutkimuslaitosten rakennusten korttelialueen täydentäminen ja sitä palvelevan pysäköintilaitoksen rakentaminen. Hyväksyttiin yksimielisesti.
- Niittykumpu I, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 212309, 15. kaupunginosa Niittykumpu
Tässä on kyse vanhan kappelin ympäristöstä. Huonossa kunnossa oleva kappeli puretaan ja tilalle rakennetaan vanhusten palveluasumista (kerrostalo). Itse kiinnitin huomiota siihen, että jatkosuunnittelussa huolehditaan siitä, että katuun rajautuvan tontin vehreydestä huolehditaan, sillä vastapäätä sijaitsee päiväkoti ja tällä hetkellä suunnitelmissa kadunvarrelle ei voi istuttaa puita tai pensaita (putkien takia). Jos näin käy, ympäristö on aika ankea. Nyt selvitellään, että voiko putkia siirtää kadun alle tms.
- Tornihaukantie, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 131509, 57. kaupunginosa Karakallio
Kyse on täydennysrakentamisesta Karakallion alueella, taloyhtiö haluaa rakentaa parkkipaikalle uuden asuinkerrostalon ja parkkihallin. Hyväksyttiin yksimielisesti.
Tämän lisäksi hylättiin yksi oikaisuvaatimus koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä.
Koko pöytäkirja löytyy linkistä.

sunnuntaina, syyskuuta 25, 2022

Lautakunnan esityslista 28.9 - Sello hakee lupaa laajennukseen

 Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa ke 28.9. Esityslistalla vain kolme päätösasiaa.

Leppävaaranaukio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 115604, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikekeskuksen (Sellon) laajentuminen bussiterminaalin päälle. Tutustun vielä tarkemmin, mutta ensivaikutelmani on positiivinen ehdotusta kohtaan.
Kiiltokallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen alue 240306 26. kaupunginosa, Mankkaa
- Muutoksen tavoitteena on rakentaa alueelle ryhmäkoti ja tukiasumista ikäihmisille. Ilman muuta hyvä ehdotus.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025
- Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esityksen, joka mielestäni vaikuttaa hyvin valmistellulta ja perustellulta.
Koko esityslista löytyy täältä