perjantaina, helmikuuta 16, 2024

Espoon teatterin kaava nähtäville

 Ja taas kaupsu kokoontui ke 14.2, olin mukana menossa.

Päätimme kaupunkisuunnittelun työohjelmasta, joka on jäänyt jo muutaman kerran pöydälle edellisissä kokouksissa. Käsittely meinasi mennä hulinaksi, kun erinäisiä ehdotuksia haluttiin työohjelmaan ja tämän takia esteellisyyskysymykset nousivat esille. Tämän seurauksena käytiin pitkä edestakaisin vellova keskustelu jääviydestä päätöksenteossa. Ehkä siihen vaikutti se, että korkein hallintaoikeus KHO juuri hylkäsi Henttaan metroaseman läheisyydessä olevan asemakaavan erään päätöksentekijän esteellisyyden takia. Saimme lopulta äänestysten jälkeen työohjelman hyväksyttyä.

- Kulttuuriaukio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 210314, 12. kaupunginosa Tapiola, pöydälle 31.1.2024
Tällä asemakaavalla mahdollistetaan uuden teatterin rakentaminen Kulttuuriaukiolle. Lähinnä keskustelua aiheutti uuden teatterirakennuksen ja kulttuurikeskuksen välinen kulkuväylä. Se, millainen siitä tulee selviää jatkovalmistelussa. Pieniä toivomuksen mukaisia lisäyksiä tehtiin pohjaesitykseen. Ehdotus kuvassa:


- Maininkipuisto, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 410703, 34. kaupunginosa Espoonlahti (Kh-Kv-asia)
Tämä jäi pöydälle seuraavaan kokoukseen, koska ehdotusta valmistellut arkkitehti oli sairaana.
- Malm, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 521304, 45. kaupunginosa Kurttila
Tämä hyväksyttiin. Surkea esimerkki siitä, miten kulttuurihistoriallisesti hieno alue pilataan ja vanhan talon annetaan rapistua niin, että sitä tarvitse suojella. Ja kaupunki on kädetön asian kanssa.
- Kaupunkisuunnittelulautakunnan tilinpäätöksen ennakkotieto vuodelta 2023
Läpi meni että rapsahti.
Seuraavissa kolmessa kaupsun kokouksessa keskitytään pääosin uuden yleiskaavaehdotuksen 2060 käsittelyyn. Siitä raportoin jatkossa.

perjantaina, tammikuuta 19, 2024

Espoontorin kaava etenee nähtäville

Kaupsun kokous 17.1.2024

Ja niin pääsi myös kaupunkisuunnittelulautakunta aloittamaan työnsä vuonna 2024, mukana totutusti AA  Ensimmäisen kokouksen anti: 

§ 3 Espoontori, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 613802, 40. kaupunginosa Espoon keskus

Tämä asemakaavaehdotus oli viimeksi nähtäville reilut kymmenen vuotta sitten, mutta ei silloin edennyt pidemmälle. Pari vuotta sitten kiinteistön omistajat jättivät asemakaavan muutosehdotukset ja omistuksetkin vaihtuivat matkan varrella.

Nyt kaava asetetaan nähtäville ja toivottavasti etenee ripeästi. Tiivistetysti: Espoontorin itäpuolelle tulisi hypermarket ja asuntoja, radan varteen matkakeskus ja E-torin länsipuolelle myös asumista. Liikennejärjestelyt muuttuisivat, bussien kulkureitit myös. 

Keskusteltiin erityisesti liikenteestä, mutta laitettiin yksimielisesti nähtäville. Lautakunta järjestää asukastilaisuuden kaavasta to 29.2. klo 17 Entressen kirjastossa. Olen puheenjohtajana tilaisuudessa

Toivottavasti kaava nyt etenee, jokainen Espoon keskuksen asukas varmasti toivoo aseman seudun kehittyvän nopeasti.  (Kuva on havainnekuva Espoontorin kaavasta).§ 4
Haukilahden keskusta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 230970, 14. kaupunginosa Haukilahti

Haukilahden ostarin uudistamista mahdollistavaa kaavaa on valmisteltu nelisen vuotta. Kiinteistönomistajat haluavat purkaa huonokuntoisen ostarin ja rakentaa tilalle uusia asuinkerrostaloja liiketiloineen. 

Alueelle tulisi korkeintaan kuusikerroksia kerrostaloja, torialuea ja esim. Maanalainen pysäköintihalli. 
Kaavaehdotus herättää alueen asukkaissa paljon mielenkiintoa ja myös lautakunnassa. Oli erilaisia näkemyksiä talojen korkeudesta, autopaikoista, kaupunkikuvasta jne. Liisan kanssa päätimme, että laitetaan kaavaehdotus nyt nähtäville ja katsotaan millaisia näkemyksiä sieltä tulee. 

Haukilahden ostarin tapauksessa on kyse aivan samoista asioista kuin kaikkien vanhojen ostarien (Viherlaakso, Suvela, Karakallio jne) tapauksissa. Asukkaat haluavat liiketiloja ja palveluja, kiinteistön omistajat eivät pysty tai halua korjata kiinteistöjä nykyvaatimuksia vastaaviksi, vaan näkevät ainoan taloudellisen mahdollisuuden rakentaa kiinteistöjen tilalle uusia asuntoja liiketiloineen. Siinä sitten tasapainoillaan tilanteen kanssa. 
§ 5
Vanha Lillhemtintie, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 330602, 21. kaupunginosa, Henttaa

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on avata Vanha Lillhemtintie kaksisuuntaiselle ajoneuvoliikenteelle. Kaavamuutos on tullut vireille kaupunginhallituksen päätöksestä (5.12.2022).
Kovasti tuli alueen asukkailta viestejä tähän kaavaan liittyen. Olimme meidän demareiden kaupunginhallitusryhmän kansa  samalla linjalla: asemakaavaa ei tulisi avata. 

Enemmistö päätti toisin ja muutosehdotus asetettiin nähtäville. 

§ 6
Laaksolahti II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 140308, 60. kaupunginosa Laaksolahti

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa kahden uuden rakennuspaikan muodostaminen sekä kaava-alueelle osoitetun rakennusoikeuden maltillinen kasvattaminen.

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

§ 7
Seiliniitty, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 240124, 26. kaupunginosa Mankkaa
Asemakaavan muutoksella lisätään voimassa olevaan asemakaavaan lisärakennusoikeuspykälä. 
Hyväksyttiin yksimielisesti. 

§ 8
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2024

Tämä jätettiin pöydälle seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtajalla on joku juttu tähän liittyen, jota hän haluaa tarkemmin käydä lävitse. 

torstaina, joulukuuta 07, 2023

Betonimiehen kaavaehdotus palautettiin uudelleenvalmisteltavaksi

 

Kaupsun kokouksessa 5.12.2023 käsittelyssä oli vain muutama päätösesitys, mutta mielenkiintoisia infoja. 
Aluksi kuulimme infot kaupsun tulevan vuoden 2024 työohjelmasta, joka käsitellään lautakunnan kokouksessa tammikuussa, ja POKE-alueen kaavoituksen tilanteesta. 
 
Ensi vuonna lautakunnan työohjelma sisältää aiempaa vähemmän kerrostalorakentamista sisältäviä kaavoja. Yleiskaava 2060- työ jatkuu ja vie luonnollisesti kaupunkisuunnittelun resursseja. Asemakaavoituksessa pääpaino on täydennysrakentamisessa ja keskustojen kehittämisessä.
 
Valmisteluvaiheeseen on vuonna 2024 etenemässä asumisen kerrosalaa 540 000 k-m2, joista 53 % pientalokerrosalaa. Tästä 21 % on Vanha-Espoo-Kauklahden alueella ja 68 % Pohjois-Espoon alueella. 
 
Mutta työsuunnitelma on ollut monena vuotena liian optimistinen, eivätkä kaavat ole tulleet suunnitellussa aikataulussa lautakunnan käsiteltäväksi. Puheenjohtaja Särkijärvi seuraa kaavojen etenemistä, ja syksyn 2024 osalta merkittävä osa kaavoista ei tullut – syystä tai toisesta – lautakunnan käsittelyyn. Tämä on ilmeisesti ikuisuusongelma Espoossa. 
 
Kuten edeltä voi todeta, Pohjois- ja keskiosien yleiskaavan POKEn alue on tulevien vuosien merkittävin kaavoituskohde. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on viisi valitusta kaavasta ja oikeuden ratkaisua odotellaan yhä, sen pitäisi tulla joulu-tammikuussa. Asemakaavoitus odottaa osaltaan POKEn vahvistumista KHOssa.  Muutamia kaavoja tuodaan heti lautakuntaa, jos oikeudesta tulee yleiskaavan vahvistava ratkaisu. 
 
Varsinaisia päätösasioita meillä oli kaksi:
 
§ 131
Betonimies, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220213, 10. kaupunginosa Otaniemi, pöydälle 22.11.2023
 
 
Ehdotuksen tarkoituksena on mahdollistaa uutta asuinrakentamista tontille, jossa on nyt tyhjiä toimistotiloja.  Lautakunnan enemmistö ei ollut tyytyväinen kaavaehdotukseen erilaisista syistä (kansirakenteet, rakennusten korkeus, luonnon säilyttäminen). Päätimme äänestyksen jälkeen (minä äänestin palautuksen puolesta) palauttaa kaavan uudelleen valmisteltavaksi. Kokoomuksen ryhmä hajosi äänestyksessä, nuori polvi kannatti ehdotusta, vanha polvi meidän muiden mukana palautusta. 
 
§ 132
Juvanmalminkäytävä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 711305, 81. kaupunginosa Niipperi (Kh-asia)
 
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on nostaa tontin tehokkuutta ja mahdollistaa tontilla toimivien yritysten laajentaminen. Eteenpäin meni. 
Nyt lautakunta jää joulutauolle ja jatkamme ensi vuoden puolella. Hyvää joulua!


maanantaina, syyskuuta 25, 2023

Kivenlahti säilyköön Kivenlahtena jatkossakin

Keskiviikkona 27.9. kokoustaa jälleen kaupsu eli Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta. Kokouksen mielenkiintoisin asia on Kivenlahden kokonaistarkastelu ja täydennnysrakentamisen periaatteet - raportti.

Tykkään Kivenlahden alueesta, siellä yhdistyy merellinen ympäristö mielenkiintoisiin rakennuksiin. Kaiken lisäksi alueella on mahtavat virkistysreitit rannoilla ja hienoja kallioita.

Kivenlahden täydennysrakentamisen periaatteiden tarkoituksena on määritellä yhtenäiset periaatteet ja lähtökohdat, joiden pohjalta alueen tulevia täydennysrakentamisen asemakaavahankkeita ohjataan.

Minusta periaatteet vaikuttivat hyviltä, Kivenlahden arkkitehtuurin ominaispiirteet toimivat uuden rakentamisen suuntaviivoina. Täydennysrakentamisen tulee sopeutua Kivenlahden mittakaavaan. Uuden rakentamisen tulee mukailla olevan rakentamisen korkeutta tai olla maltillisesti sitä korkeampaa. Hieman korkeamman rakentamisen paikat (yli 8 kerrosta) ovat poikkeuksia ja ne suunnitellaan tarkasti. Tällaiset paikat sijoittuvat pääosin Kivenlahden metrokeskuksen läheisyyteen.

Seurataan millaista keskustelua periaatteet aiheuttavat. Ensivaikutelma on hyvä.

Koko esityslista löytyy täältäperjantaina, toukokuuta 26, 2023

Mänty säilyi - kaupsun kokousraportti 24.5.2023

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti ke 24.5. 
Kokouksen alussa kuulimme infona esityksen uuden rakentamislain vaikutuksesta kaupunkisuunnitteluun ja Espoon alueellisista asukastilaisuuksista (kaupunkisuunnitteluun liittyvistä). Uusia tapoja osallistaa asukkaat kehitetään ja kokeillaan ja syksyllä on tulossa uusia tilaisuuksia. Stay tuned!

Itse kokousasioissa lista ei ollut pitkä:
§ 64
Puolarmäenmaja, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK4007, 46. kaupunginosa Latokaski, Etelä-Suomen Lääni, Finland
Tässä muutettiin ajoneuvoliittymien sijaintena. Keskusteluitta jatkoon.
§ 65
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus
Eipä erityisiä huomioita, jatkoon.
§ 66
Oikaisuvaatimusten käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä 11.4.2023 § 6/2023, lupatunnus 2023-314

Mielenkiintoinen asia. 
Kaupunkisuunnittelujohtaja on päätöksellään 11.4.2023 § 6/2023, lupatunnus 2023-314, päättänyt myöntää Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikölle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan Espoon kaupungin Tapiolan kaupunginosassa Kimmeltien katualueelta (tunnus 12 K) hakemuksen mukaisesti huonokuntoisen männyn kaatamista varten päätöksessä annetuin ehdoin.

Kyseessä on 200-300 vuotta vanha mänty. Päätöksestä valitettiin ja oikaisuvaatimusten jälkeen kaupungin arboristit tekivät puulle kuntoarvion, jossa todettiin, että puun voi säästää, jos sitä kevennetään hoitoleikkuulla latvustosta. Arboristit hoitoleikkaavat puun, jotta mäntyä ei tarvitse vielä kaataa.

Puuta ei kaadeta, mutta esittelijän mukaan asiassa saatua selvitystä kokonaisuutena tarkastellen lupapäätös olisi varovaisuusperiaatteen nojalla kuitenkin perusteltua pysyttää.

Puheenjohtajan esityksestä kumosimme kuitenkin yksimielisesti lupapäätöksen. Eli puuta ei kaadeta, eikä lupaa sen kaatamiseen ole.

Kuva on Tapiolan Killan ottama, löytyy kokousaineistosta. 


tiistaina, toukokuuta 09, 2023

Tapiolan itärannan asemakaava asetetaan nähtäville - kaupsun kokous 10.5.2023

Keskiviikkona 10.5. kaupunkisuunnittelulautakunnassa päätettävänä on:

Asuinkorttelien polkupyöräpysäköintiä koskevat asemakaavamääräykset, pöydälle 26.4.2023

- Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut uuden ohjeen asuinkortteleiden pyöräpysäköintiä koskeville kaavamääräyksille. Pyöräpaikkojen määrään ei esitetä merkittäviä muutoksia, mutta kaavamääräyksellä pyritään parantamaan pyöräpysäköinnin käytettävyyttä lisäämällä vaatimus runkolukitusmahdollisuudesta, säältä suojatuista tiloista sekä esteettömästä kulusta pyöräpysäköintitiloihin.
Minusta ohjeet ovat hyvät ja olen ne valmis hyväksymään.

Turvesuonristi, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 120503, kaupunginosa 17. Laajalahti (Kh-Kv asia)

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien palvelujen rakentaminen Turveradantien itäpuolelle sekä Tapiolan golfkeskuksen klubirakennuksen laajentaminen ja majoitustoiminnan salliminen alueella.
Olen valmis hyväksymään muutosehdotuksen, katsotaan tuleeko kokouksessa esille kannatettavia toivomuksia päätökseen liittyen.

Itäranta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 211700, 12. kaupunginosa Tapiola

- Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia.
Ehdotus vaikuttaa hyvältä, mutta kun Tapiolaa koskeva kaavamuutos on käsittelyssä, ei voi tietää mitä ehdotuksia kokouksessa tulee.

Nuottaniemi II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 312308, 23. kaupunginosa Matinkylä

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue osin asumiseen ja osin virkistysalueeksi. Liikerakennusten korttelialue ei ole toteutunut.
Lähes 40 vuotta vanha kaava, jonka alue on jäänyt rakentamatta, muutetaan osittain asumiseen ja osittain virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Sopii minulle.

keskiviikkona, maaliskuuta 01, 2023

Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailun ehdotukset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous pidettiin 1.3.  Tällä kertaa päätettävänä oli vain kaksi kaavahdotusta, Kivimiehen asemakaavan muutosehdotus Otaniemestä ja Metsätontun asemakaavan muutosehdotus Niittykummusta. 

Ennen kokous esiteltiin Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailun ehdotuksia. Espoon keskuksesta, aseman vierestä purettujen virastotalojen tilalla on nyt tyhjä tontti, johon on suunniteltu rakennettavan espoolaistentalo. Talo, johon tulisi tiloja niin kaupungin kuin kuntalaisen käyttöön. Kaupunginvaltuusto käynnisti tarveselvityksen tekemisen jo vuoden 2018 alussa ja mutkien kautta arkkitehtuurikilpailu on nyt järjestetty. 

Asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan voittaneen kilpailutyön pohjalta. Arvioiden mukaan asemakaava on hyväksymismenettelyssä vuonna 2025. 

Rakennusten korkeudet vaihtelevat, eivätkä ne ole aivan pieniä rakennuksia. Ohessa on yksi kuva ehdotuksista. Ehdotuksiin voi tutustua ja kommentoida tämän linkin kautta. Kannattaa vaikuttaa ja tuoda mielipiteensä esille. 

Se täytyy todeta, että vielä ei kaupunginvaltuusto ei ole päättänyt tälle hankkeelle rahoitusta, joten tiukkoja keskusteluja on vielä edessä. 

Espoon keskuksen kannalta hanke on tärkeä siinäkin mielessä, että tämä uusi rakennus keskittää kaupungin hallinnon takaisin Espoon keskukseen. Nyt hallinto on levinnyt ympäri Espoota ja siinä ei ole mielestäni suurta järkeä. 

Itse lista-asiat

- Kivimies, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220209, 10. kaupunginosa Otaniemi


Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Otaniemen alueen tiivistäminen raideliikenteen pysäkkien läheisyyd
essä ja alueen toimintojen kehittäminen nykyisten toimijoiden tarpeiden muututtua. 

Otaniemi on tärkeä alue Espoolle, siellä sijaitsee Aalto yliopisto ja Alvar Aallon kädenjälki näkyy siellä voimakkaana. Alue siis herättää paljon mielenkiintoa. 

Tällä kaavaehdotuksella mahdollistetaan tiivistetysti täydennysrakentamista parkkipaikan paikalle sekä hieman purkavaa täydennysrakentamista. Mielestäni muutokset ovat suhteellisen pieniä ja kaava on hyvin mennä nähtäville. 

- Metsätonttu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 210808, 15. kaupunginosa Niittykumpu

Koivu-Mankkaantien ja Tontunmäentien risteyksessä, Urheilupuiston metroaseman vastapäätä, on tällä hetkellä kaksikerroksia 70-80- luvuilla rakennettuja kerrostaloja. Kolme taloyhtiötä aikoo purkaa huonokuntoiset rakennukset ja rakennuttaa tilalle kerrostaloja. Kyse on siis purkavasta täydennysrakentamisesta. 

Kaavaehdotus aiheuttaa varmasti paljon keskustelua, sillä alueelle aiotaan rakentaa kokonaiskerrosalaa 55 850 k-m2, joka on huomattavasti enemmän kuin alueella on nykyisin. Mutta minusta tehokkuus on perusteltua sijainnin takia. 

Tästä tuli paljon keskustelua ja päätimme jättää ehdotuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen.