sunnuntaina, syyskuuta 25, 2022

Lautakunnan esityslista 28.9 - Sello hakee lupaa laajennukseen

 Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa ke 28.9. Esityslistalla vain kolme päätösasiaa.

Leppävaaranaukio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 115604, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikekeskuksen (Sellon) laajentuminen bussiterminaalin päälle. Tutustun vielä tarkemmin, mutta ensivaikutelmani on positiivinen ehdotusta kohtaan.
Kiiltokallio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen alue 240306 26. kaupunginosa, Mankkaa
- Muutoksen tavoitteena on rakentaa alueelle ryhmäkoti ja tukiasumista ikäihmisille. Ilman muuta hyvä ehdotus.
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2025
- Lautakunta antaa kaupunginhallitukselle esityksen, joka mielestäni vaikuttaa hyvin valmistellulta ja perustellulta.
Koko esityslista löytyy täältä


torstaina, syyskuuta 15, 2022

Kaupsu kokousti 14.9. - Maininkipuisto nähtäville

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti 14.9. Allekirjoittanut mukana -kuten aina :). 

Kokouksen aluksi kaksi mielenkiintoista infoa, Tapiolan suuralueen kaavoitustilanteesta ja Espoontorin suunnitelmista.

Tapiolan alueella TAPAHTUU. Kaavahankkkeita on paljon. Keileniemen alue, Otaniemi, Tapiolan keskusta, Niittykumpu. Keskustelussa nousi esille Keilaniemi, jonne ei toistaiseksi ole rakentunut suunniteltuja torneja (asuntoja). Ettei alue vaan jää iltaisin hiljaiseksi toimistoalueeksi. Nyt kuulemma on kuitenkin jotain tapahtumassa, ehkä SRV alkaa rakentamaan torniaan?
Espoontorin esitys koski sitä, että Espoontorin viereen suunnitellaan hypermarkettia, uusia asuntoja ja matkakeskusta. Tavoitteena on, että loppusyksystä ensimmäiset suunnitelmat tulisivat lautakuntaan. Toivottavasti!
Itse esityslista oli lyhyt:
§ 113
Maininkipuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410703, 34. kaupunginosa Espoonlahti, pöydälle 31.8.2022
Tästä ehdotuksesta on tullut aika paljon palautetta asukkailta. Ehdotus on jo kertaalleen palautettu uudelleen valmisteltavaksi. Nyt päätimme hyväksyä kaavan nähtäville, jotta saamme palautteet ja mielipiteet, ja pystymme sitten tekemään mahdollisia korjauksia. Mutta aika hankala on kaava vanhojen asukkaiden kannalta.
§ 114
Olarinluoma, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321525, 22. kaupunginosa Olari
Ehdotus koskee pientä aluetta Olarinluoman pohjoisosassa, tarkoitus on mahdollistaa erikoistavarakaupan rakentuminen. Eteenpäin meni.
§ 115
Seiliniitty, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 240123, 26. kaupunginosa Mankkaa (Kh-asia)
Espoon asuntojen huonosti ylläpitämät rivitalot (minun mielipiteeni) puretaan ja rakennetaan uusia tilalle. Läpi meni.
116
Kirkkoväärtinpuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 610704, 40. kaupunginosa Espoon keskus ja 47. kaupunginosa Muurala
Tällä ehdotuksella mahdollistetaan hautausmaan huoltotoimintojen rakentaminen joutomaalle Espoontien varteen. Mutinoitta läpi.
(Aiemmin oli suunnitelmia myös asuntorakentamisesta tuon alueen viereen, mutta mahdollinen asuinrakentaminen ei ole osa tätä ehdotusta).


Se siitä.

maanantaina, syyskuuta 12, 2022

Maininki mietityttää - kaupsu kokoustaa 14.9.2022

Keskiviikkona kaupsu kokoustaa, esityslistalla:

Maininkipuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410703, 34. kaupunginosa Espoonlahti, pöydälle 31.8.2022
- Tämä on kokouksen vaikein asia. Muutosehdotuksen palautti aiempi lautakunta uudelleen valmisteluun vuoden 2021 alkupuolella. Nyt ehdotusta on muutettu. Kävin katselemassa aluetta paikan päällä ja en nyt hirveän innoissani ole uudesta ehdotuksesta. Muutama talo on melko korkea, vanhat talot jäävät pahasti uusien taakse. Toisaalta alueen yleisilme ei nyt ole kovin kaunis, uudet puistoalueet ja kulkuväylät tuovat parannusta. Täytyy funtsia vielä kantaani..

(Kuva on muuten Reyjakvikista. Tällaisista taloista minä tykkään. )

Olarinluoma, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 321525, 22. kaupunginosa Olari
- Tässä muutetaan Olarinluoman pohjoisosan kahden tontin kaavaa siten, että kaava sallii myös erikoistavarakaupan. Sopii minulle.
Seiliniitty, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 240123, 26. kaupunginosa Mankkaa (Kh-asia)
- Espoon asuntojen omistamat rivitalot (rakennettu 1984) aiotaan purkaa ja rakentaa uusia rivitaloja. Rakennoikeus ja tonttitehokkuus kasvaa hieman.
Minulla ei sinällään ole mitään tätä vastaan, mutta pidän erittäin huonona sitä, että vuonna 1984 rakennettuja taloja puretaan uusien tilalta. Se ei ole ympäristön kannalta kestävää.
Kirkkoväärtinpuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 610704, 40. kaupunginosa Espoon keskus ja 47. kaupunginosa Muurala
- Ehdotuksella mahdollistetaan hautausmaan huoltotilojen rakentaminen Espoontien varteen, Omnian rakennuksen läheisyyteen. Sopii minulle.

Esityslista täältä

torstaina, syyskuuta 01, 2022

Likusterikatu palautettiin uudelleen valmisteltavaksi, taas äänestettiin pyöpaikoista Soukassa - kaupsun kokous 31.8.2022

Elokuun viimeisenä iltana kaupsu kokousti, minä mukana totutusti.
Kokouksen alussa info-osuudessa esiteltiin Espoon ilmastonmuutokseen sopeutumisen toimenpidesuunnitelma 2022–2025 ja Espoon liikennekatsaus 2022-raportti. Näin se valitettavasti menee, että ilmastonmuutoksen sopeutumiseen on varauduttava (suunnitelma sinänsä vaikutti hyvältä).
Liikenneraportin tuloksissa näkyy yhä korona-ajan vaikutus, pyöräliikenteen väheneminen on erikoista ja joukkoliikennematkojen osuus on yhä vähäisempää kuin ennen koronaa (vaikka toki nousussa). Olenko minä ainoa pyöräilijä joka vuodesta toiseen ajaa suurin piirtein saman verran? Pyöräilijöiden määrät vaihtelevat rajusti vuodesta toiseen Espoossa.

(Kuva on Söderskogin pelloilta, Espoon keskuspuiston reunamilta)

Kaupunkisuunnittelun osalta raportti ei aiheuttanut suuria oivalluksia tai tavoitteita, ehkä ne tulevat myöhemmin.
Päätösasioina:
- 3 Likusterikatu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 330409, 21. kaupunginosa Henttaa, pöydälle 17.8.2022
Suurpellon kv-koulun pohjoispuolella on rakentamaton alue, joka ei ole rakentunut 16 vuodessa asemakaavan mukaiseksi pientaloalueeksi. Muutosehdotuksessa alue olisi muutettu kerrostaloalueeksi ja rakennusoikeutta olisi tullut rutkasti lisää. Tämä herätti lautakunnassa mielipiteitä suuntaan ja toiseen, sillä osa meistä haluaa säilyttää tässä kohdin mahdollisuuden rakentaa alkuperäisten suunnitelmien mukaista pientalovaltaista aluetta.
Vihreiden Nevanlinna teki palautusesityksen, että kaava palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, siten että kaavoituksen lähtökohdaksi otetaan tiivis ja matala -periaatteen mukainen urbaani ja pienimittakaavainen kaavoitus. Äänin 6-6, puheenjohtajan äänen ratkaistaessa, kaava palautettiin uudelleen valmisteltavaksi (minä palautuksen puolella).
- 4 Soukan Liiketalo, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 411309, 33. kaupunginosa Soukka (Kh-asia)
Vanha liikerakennus väistyy uusien rakennusten tieltä. Äänestimme pyöräpaikoista, aiemmin lautakunta äänestämällä vähensi pyöräpaikkoja, vastoin kh:n hyväksymän pysäköinnin periaatteet laskentaohjetta. Nyt yritettiin muuttaa kaavamääräys takaisin alkuperäiseen muotoon, mutta yritykseksi jäi äänin 6-7 (minä pyöräpaikkojen puolesta).
- Esbobyntie, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 512401, 70. kaupunginosa Espoonkartano
Ehdotuksella turvataan maatalouden toimintaedellytykset kartanon alueella. Mutinoitta eteenpäin.
- Maininkipuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410703, 34. kaupunginosa Espoonlahti
Tämä jätettiin aloitteestani pöydälle seuraavaan kokoukseen. Illan kokouksessa tuli niin paljon uutta infoa, että pitää perehtyä vielä tarkemmin materiaaliin. Mitä luultavimmin tästä äänestellään seuraavassa kokouksessa. Lautakunta on jo kerran palauttanut ehdotuksen uudelleen valmisteluun viime valtuustokaudella.
- Uudismaankulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 711901, 82. kaupunginosa Perusmäki
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoitusmerkintää muuttamalla ja rakennusoikeutta maltillisesti korottamalla saada rakentamaton liikerakennusten tontti (KL) palvelurakentamisen (P) eli hoivakodin käyttöön. Meni eteenpäin.

Pöytäkirja löytyy täältä


keskiviikkona, elokuuta 31, 2022

Kaupsu kokoustaa 31082022

Viime tippaan menee, mutta tänään ke 31.8. kokoustaa jälleen Espoon kaupunkisuunnittelautakunta, tuttujen kesken kaupsu.

Lista löytyy linkistä. Viime kokouksessa pöydälle jätetty Liisterinkadun asemaavan muutosehdotus jälleen käsittelyssä, sitten seuraa Soukan liiketalon asemakaavaehdotus, Esbobyntien asemakaavaehdotus, Maininginkulman asemakaavaehdotus ja viimeisenä Uudismaankulman asemaakan ehdotus.

Keskustelua ja kenties äänestyksiä lienee luvassa Liisterinkadun ja Maininginkulman ehdotuksesta. Soukan kohdalla pyöräpysäköinti tulee taas keskusteluttamaan.

Muut ehkä hyväksytään nopeammin. 

perjantaina, elokuuta 19, 2022

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti eilen keskiviikkona 17.8. Ohessa lyhyt raportti kokousasioista, pöytäkirja löytyy Espoon kaupungin sivujen kautta. 

Ennen kokousta kuulimme infot
1) Vermonrinteen tilannekatsaus (kehittämisperiaatteista luopuminen toistaiseksi) ja Espoon Asuntojen hanke
(Kyse on siitä, että aivan Mäkkylän aseman vieressä on Espoon asuntojen 80-luvulla rakennette rivitalokohde, jota Espoon asunnon ja kaupunki suunnittelevat purettavaksi. Tilalle rakennettaisiin muistaakseni sekä kerrostaloja että rivitaloja. Tämä on vasta alkuvaiheen suunnittelua.
Itse pidän surullisena sitä, että alle 40 vuotta sitten rakennettuja kohteita puretaan, tämä ei ole kestävää rakentamista. Katsotaan miten asia etenee
2) Kaupunginhallituksen 20.6. päätös Espoon yleiskaavojen ajantasaisuuden tarkistamisesta
Saimme pitkät kalvosulkeiset kaupunginhallituksen päätöksestä. Tämä projekti tulee viemään vuosia, ehkä vaalien jälkeen vuonna 2027 on valmista. Kaupunginhallituksella on projektissa keskeinen rooli, kaupunkisuunnitelulautakunta tulee mukaan jossain vaiheessa, itselleni on epäselvää että milloin.
Oli miten oli, tätä on myös Espoon kannalta keskeinen projekti; milllaista kaupunkia tavoitellaan.
Itse esityslista meni suht nopeasti:
3 Kemisti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 220608, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kh-Kv-asia)
  • Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Otaniemessä erittäin keskeisellä paikalla sijaitseva yliopisto- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli tiiviimmin rakennetuksi ja nykyistä monipuolisempaan käyttöön. Yksimielisesti eteenpäin.
Tapiolan keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 210438, 12. kaupunginosaTapiola (Kh-asia)
  • Tapiolan keskuksessa sijaitsevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muutoksella mahdollistaa rakennustaiteellisesti arvokkaan liike- ja toimistorakennuksen käyttö asumiskäyttöön. Yksimielisesti eteenpäin.
5 Vänrikinympyrä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 117400, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)
  • Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Vermontien ja Itsehallintotien risteyksen tuntumaan uutta asuinrakentamista sekä liiketiloja. Lisäksi kaavalla osoitetaan katu- ja virkistysalueita. Eteenpäin meni.
6 Likusterikatu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 330409, 21. kaupunginosa Henttaa
  • Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tehostaa korttelin 21042 rakentamista ja muuttaa se asuinpientalojen korttelialueesta (AP-1) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-1). Tämä jätettiin pöydälle ja selvitetään vähän taustoja. Kortteli on Suurpellossa ja on kaavoitettu pientaloille, mutta ei ole vielä rakentunut. On epäilystä ilmassa, että kortteliin halutaan rakentaan kerrostaloja niiden tuoman rakennusoikeuden (rahan) takia. Maanomistajat taas katsovat, että maaperä on liian huonoa pientalorakentamiselle. Katsotaan miten asiassa käy ensi kokouksesssa.
7 Åtorp, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 630412, 63. kaupunginosa Järvenperä
  • Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennusoikeutta nostamalla mahdollistaa kiinteistölle yhden asuinrakennuksen lisärakentaminen. Museovirasto vastustaa, kuten on ilmeisesti vastustanut vastaavia muutoksia naapurustossa. Laitoimme yksimielisesti nähtäville.
Näin syksy käyntiin kaupunkisuunnittelun saralla.

perjantaina, elokuuta 12, 2022

Kemistin kaavasta Åtorppiin - kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslista 17.8.2022

No niin, taas lähtee syyskausi liikkeelle, elokuun ensimmäinen kaupsun kokous on ke 17.8.
Listalla:
- Kemisti, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 220608, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kh-Kv-asia)
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa Otaniemessä erittäin keskeisellä paikalla sijaitseva yliopisto- ja tutkimustoimintaa palvelevien rakennusten kortteli tiiviimmin rakennetuksi ja nykyistä monipuolisempaan käyttöön. Muuten hyvä, mutta pysäköintilaitos vaikuttaa massiiviselta, ainakin kuvissa.
- Tapiolan keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 210438, 12. kaupunginosa Tapiola (Kh-asia)
Tapiolan keskuksessa sijaitsevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muutoksella mahdollistaa rakennustaiteellisesti arvokkaan liike- ja toimistorakennuksen käyttö asumiskäyttöön. Kyse on ns. Viatekin talosta, jota ei pureta, vaan muutetaan asuntokäyttöön. Eiköhän mene eteenpäin.
- Vänrikinympyrä, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 117400, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)
Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Vermontien ja Itsehallintotien risteyksen tuntumaan uutta asuinrakentamista sekä liiketiloja. Lisäksi kaavalla osoitetaan katu- ja virkistysalueita. Hyvältä näyttää.
- Likusterikatu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 330409, 21. kaupunginosa Henttaa
Pientalorakentamiseen tarkoitettu tontti on tarkoitus muuttaa kerrostalorakentamiseen tarkoitetuksi tontiksi, koska maanomistajan mukaan tontille on liian kallista rakentaa pientaloja. Katsellaan...
- Åtorp, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 630412, 63. kaupunginosa Järvenperä
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennusoikeutta nostamalla mahdollistaa kiinteistölle yhden asuinrakennuksen lisärakentaminen. Kaupunginmuseo kyllä vastustaa..
Lisäksi muutama tärkeä tiedoksi annettava asia, niistä ehkä myöhemmin.

Koko esityslista löytyy täältä

Kuvalla huomiota :)Lautakunnan esityslista 28.9 - Sello hakee lupaa laajennukseen

  Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa ke 28.9. Esityslistalla vain kolme päätösasiaa. Leppävaaranaukio, ehdotus kaupunginhallitukselle a...