maanantaina, syyskuuta 25, 2023

Kivenlahti säilyköön Kivenlahtena jatkossakin

Keskiviikkona 27.9. kokoustaa jälleen kaupsu eli Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta. Kokouksen mielenkiintoisin asia on Kivenlahden kokonaistarkastelu ja täydennnysrakentamisen periaatteet - raportti.

Tykkään Kivenlahden alueesta, siellä yhdistyy merellinen ympäristö mielenkiintoisiin rakennuksiin. Kaiken lisäksi alueella on mahtavat virkistysreitit rannoilla ja hienoja kallioita.

Kivenlahden täydennysrakentamisen periaatteiden tarkoituksena on määritellä yhtenäiset periaatteet ja lähtökohdat, joiden pohjalta alueen tulevia täydennysrakentamisen asemakaavahankkeita ohjataan.

Minusta periaatteet vaikuttivat hyviltä, Kivenlahden arkkitehtuurin ominaispiirteet toimivat uuden rakentamisen suuntaviivoina. Täydennysrakentamisen tulee sopeutua Kivenlahden mittakaavaan. Uuden rakentamisen tulee mukailla olevan rakentamisen korkeutta tai olla maltillisesti sitä korkeampaa. Hieman korkeamman rakentamisen paikat (yli 8 kerrosta) ovat poikkeuksia ja ne suunnitellaan tarkasti. Tällaiset paikat sijoittuvat pääosin Kivenlahden metrokeskuksen läheisyyteen.

Seurataan millaista keskustelua periaatteet aiheuttavat. Ensivaikutelma on hyvä.

Koko esityslista löytyy täältäperjantaina, toukokuuta 26, 2023

Mänty säilyi - kaupsun kokousraportti 24.5.2023

Kaupunkisuunnittelulautakunta kokousti ke 24.5. 
Kokouksen alussa kuulimme infona esityksen uuden rakentamislain vaikutuksesta kaupunkisuunnitteluun ja Espoon alueellisista asukastilaisuuksista (kaupunkisuunnitteluun liittyvistä). Uusia tapoja osallistaa asukkaat kehitetään ja kokeillaan ja syksyllä on tulossa uusia tilaisuuksia. Stay tuned!

Itse kokousasioissa lista ei ollut pitkä:
§ 64
Puolarmäenmaja, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK4007, 46. kaupunginosa Latokaski, Etelä-Suomen Lääni, Finland
Tässä muutettiin ajoneuvoliittymien sijaintena. Keskusteluitta jatkoon.
§ 65
Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2023 ensimmäinen osavuosikatsaus
Eipä erityisiä huomioita, jatkoon.
§ 66
Oikaisuvaatimusten käsittely koskien kaupunkisuunnittelujohtajan maisematyölupapäätöstä 11.4.2023 § 6/2023, lupatunnus 2023-314

Mielenkiintoinen asia. 
Kaupunkisuunnittelujohtaja on päätöksellään 11.4.2023 § 6/2023, lupatunnus 2023-314, päättänyt myöntää Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikölle maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaisen maisematyöluvan Espoon kaupungin Tapiolan kaupunginosassa Kimmeltien katualueelta (tunnus 12 K) hakemuksen mukaisesti huonokuntoisen männyn kaatamista varten päätöksessä annetuin ehdoin.

Kyseessä on 200-300 vuotta vanha mänty. Päätöksestä valitettiin ja oikaisuvaatimusten jälkeen kaupungin arboristit tekivät puulle kuntoarvion, jossa todettiin, että puun voi säästää, jos sitä kevennetään hoitoleikkuulla latvustosta. Arboristit hoitoleikkaavat puun, jotta mäntyä ei tarvitse vielä kaataa.

Puuta ei kaadeta, mutta esittelijän mukaan asiassa saatua selvitystä kokonaisuutena tarkastellen lupapäätös olisi varovaisuusperiaatteen nojalla kuitenkin perusteltua pysyttää.

Puheenjohtajan esityksestä kumosimme kuitenkin yksimielisesti lupapäätöksen. Eli puuta ei kaadeta, eikä lupaa sen kaatamiseen ole.

Kuva on Tapiolan Killan ottama, löytyy kokousaineistosta. 


tiistaina, toukokuuta 09, 2023

Tapiolan itärannan asemakaava asetetaan nähtäville - kaupsun kokous 10.5.2023

Keskiviikkona 10.5. kaupunkisuunnittelulautakunnassa päätettävänä on:

Asuinkorttelien polkupyöräpysäköintiä koskevat asemakaavamääräykset, pöydälle 26.4.2023

- Kaupunkisuunnittelukeskus on laatinut uuden ohjeen asuinkortteleiden pyöräpysäköintiä koskeville kaavamääräyksille. Pyöräpaikkojen määrään ei esitetä merkittäviä muutoksia, mutta kaavamääräyksellä pyritään parantamaan pyöräpysäköinnin käytettävyyttä lisäämällä vaatimus runkolukitusmahdollisuudesta, säältä suojatuista tiloista sekä esteettömästä kulusta pyöräpysäköintitiloihin.
Minusta ohjeet ovat hyvät ja olen ne valmis hyväksymään.

Turvesuonristi, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 120503, kaupunginosa 17. Laajalahti (Kh-Kv asia)

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa urheilu- ja virkistystoimintojen sekä niitä tukevien palvelujen rakentaminen Turveradantien itäpuolelle sekä Tapiolan golfkeskuksen klubirakennuksen laajentaminen ja majoitustoiminnan salliminen alueella.
Olen valmis hyväksymään muutosehdotuksen, katsotaan tuleeko kokouksessa esille kannatettavia toivomuksia päätökseen liittyen.

Itäranta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 211700, 12. kaupunginosa Tapiola

- Asemakaavan muutoksella pyritään säilyttämään Itärannan asuinalueen ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Alue on osa Tapiolan alkuperäistä puutarhakaupunkia.
Ehdotus vaikuttaa hyvältä, mutta kun Tapiolaa koskeva kaavamuutos on käsittelyssä, ei voi tietää mitä ehdotuksia kokouksessa tulee.

Nuottaniemi II, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 312308, 23. kaupunginosa Matinkylä

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue osin asumiseen ja osin virkistysalueeksi. Liikerakennusten korttelialue ei ole toteutunut.
Lähes 40 vuotta vanha kaava, jonka alue on jäänyt rakentamatta, muutetaan osittain asumiseen ja osittain virkistyskäyttöön soveltuvaksi. Sopii minulle.

keskiviikkona, maaliskuuta 01, 2023

Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailun ehdotukset

Kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous pidettiin 1.3.  Tällä kertaa päätettävänä oli vain kaksi kaavahdotusta, Kivimiehen asemakaavan muutosehdotus Otaniemestä ja Metsätontun asemakaavan muutosehdotus Niittykummusta. 

Ennen kokous esiteltiin Espoolaistentalon arkkitehtuurikilpailun ehdotuksia. Espoon keskuksesta, aseman vierestä purettujen virastotalojen tilalla on nyt tyhjä tontti, johon on suunniteltu rakennettavan espoolaistentalo. Talo, johon tulisi tiloja niin kaupungin kuin kuntalaisen käyttöön. Kaupunginvaltuusto käynnisti tarveselvityksen tekemisen jo vuoden 2018 alussa ja mutkien kautta arkkitehtuurikilpailu on nyt järjestetty. 

Asemakaavan muutosta ryhdytään laatimaan voittaneen kilpailutyön pohjalta. Arvioiden mukaan asemakaava on hyväksymismenettelyssä vuonna 2025. 

Rakennusten korkeudet vaihtelevat, eivätkä ne ole aivan pieniä rakennuksia. Ohessa on yksi kuva ehdotuksista. Ehdotuksiin voi tutustua ja kommentoida tämän linkin kautta. Kannattaa vaikuttaa ja tuoda mielipiteensä esille. 

Se täytyy todeta, että vielä ei kaupunginvaltuusto ei ole päättänyt tälle hankkeelle rahoitusta, joten tiukkoja keskusteluja on vielä edessä. 

Espoon keskuksen kannalta hanke on tärkeä siinäkin mielessä, että tämä uusi rakennus keskittää kaupungin hallinnon takaisin Espoon keskukseen. Nyt hallinto on levinnyt ympäri Espoota ja siinä ei ole mielestäni suurta järkeä. 

Itse lista-asiat

- Kivimies, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220209, 10. kaupunginosa Otaniemi


Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Otaniemen alueen tiivistäminen raideliikenteen pysäkkien läheisyyd
essä ja alueen toimintojen kehittäminen nykyisten toimijoiden tarpeiden muututtua. 

Otaniemi on tärkeä alue Espoolle, siellä sijaitsee Aalto yliopisto ja Alvar Aallon kädenjälki näkyy siellä voimakkaana. Alue siis herättää paljon mielenkiintoa. 

Tällä kaavaehdotuksella mahdollistetaan tiivistetysti täydennysrakentamista parkkipaikan paikalle sekä hieman purkavaa täydennysrakentamista. Mielestäni muutokset ovat suhteellisen pieniä ja kaava on hyvin mennä nähtäville. 

- Metsätonttu, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 210808, 15. kaupunginosa Niittykumpu

Koivu-Mankkaantien ja Tontunmäentien risteyksessä, Urheilupuiston metroaseman vastapäätä, on tällä hetkellä kaksikerroksia 70-80- luvuilla rakennettuja kerrostaloja. Kolme taloyhtiötä aikoo purkaa huonokuntoiset rakennukset ja rakennuttaa tilalle kerrostaloja. Kyse on siis purkavasta täydennysrakentamisesta. 

Kaavaehdotus aiheuttaa varmasti paljon keskustelua, sillä alueelle aiotaan rakentaa kokonaiskerrosalaa 55 850 k-m2, joka on huomattavasti enemmän kuin alueella on nykyisin. Mutta minusta tehokkuus on perusteltua sijainnin takia. 

Tästä tuli paljon keskustelua ja päätimme jättää ehdotuksen pöydälle seuraavaan kokoukseen. 

torstaina, helmikuuta 16, 2023

Onneton näytelmä kaupsun kokouksessa 16.2.2023

Eilisen kokouksen merkittävin asia oli Espoon yleiskaava 2060 tavoitteista päättäminen. Pohjaesityksenä ollut esitys - kuten aiemmin kirjoitin - tyydytti minua (ja demareita). Se kokosi keskeiset asiat ja oli riittävän väljä seuraavia kokouksia varten.
Puheenjohtaja Särkijärvi (KOK) toi kuitenkin kokoukseen viime tipassa ison joukon vastaesityksiä; lisäyksiä ja tarkennuksia päätösehdotuksiin. Osa oli mielestäni kannatettavia, osa ei missään nimessä. Niiden ongelma oli se, että ne olivat aivan liian yksityiskohtaisia yleiskaavan tavoitteiksi.
Kokouksessa käytiin keskustelua lisäyksistä ja järkevyydestä, mutta kun joustoa ei tuntunut löytyvän, niin pandoran lipaus aukeni. Vihreät nokittivat oman omilla ehdotuksillaan ja yksi persu oli jo puheenjohtajan innoittamana tehnyt omia lisäys- ja muutosehdotuksiaan.
Lopputuloksena oli se, että äänestimme 21 kertaa näistä muutosehdotuksista. Kaikki ehdotukset hävisivät reilusti pohjaehdotukselle. Suurin osa lautakunnan jäsenistä, yli puoluerajojen, toimi kuten minä: äänesti pohjaehdotuksen puolesta. Lopputuloksena pohjaehdotusta ei muutettu sanallakaan.
Kokouksissa saa tehdä lisäyksiä ja äänestyttää asioita, se on osa demokraattista päätöksentekoa. Mutta itselleen tärkeiden asioiden eteenpäin vieminen edellyttää joskus joustavuutta ja yhteistyötä muiden luottamushenkilöiden kanssa.
Nyt yleiskaavan tavoitteet etenevät kaupunginhallituksen päätettäväksi.
(Kuva on Suur-Matinkylän virkistysvisiokartta 2050, tärkeä visiotyö virkistyksen saralla, tämä jäi vielä pöydälle seuraavaan kokoukseen).keskiviikkona, helmikuuta 15, 2023

Espoon yleiskaavan 2060 tavoitteet

Tänään ke 15.2. kaupsun kokouksessa päätettävä muutamia kaavaehdotuksia, mutta kirsikkana kakun päällä on Espoon yleiskaavan 2060 tavoitteista päättäminen.
Uusi yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka katsoo vuoteen 2060. Jos yleiskaava aikanaan hyväksytään, niin sen pohjalta tullaan suunnittelemaan kaupunkia tulevissa asemakaavoissa, tiesuunnitelmissa ja muissa kaupungin kehitystä ohjaamissa suunnitelmissa. Kyse on tärkeästä asiasta, jonka vaikutus ulottuu vuosikymmeniä eteenpäin.
Tänään päätämme lautakunnassa yleiskaavan tavoitteista, joiden pohjalta varsinaista työtä aletaan tekemään. Tavoite-ehdotukset ovat mielestäni sopivia ja kannatan niitä.Ohessa tavoitteet:

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.
Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta.
Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja torjutaan segregaatiota.
Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elin-keinotoiminnan tarpeet.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.
Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.
Tuetaan erikokoisten keskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä historiaa vaalien.
Turvataan hyvin saavutettavat virkistysalueet.
Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.
Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

maanantaina, helmikuuta 06, 2023

Högnäs nähtäville, Malminportti palautettiin uudelleen valmisteltavaksi

Kaupsu kokousti jälleen viime keskiviikkona 1.2.2023.
Esityslistalle oli vain muutama päätösasia, mutta kokous venyisi silti. Tämä johtui siitä, että meille info asioina esitetyt Tapiolan suunnitelmat herättivät keskustelua. Tapiolan kaavasuunnitelmat herättävät tunteita puolesta ja vastaan.
Päätösasioina hyväksyttiin kaupunkisuunnittelun työohjelma vuodelle 2023. Työohjelma sisältää suuraluettain ne kaavat, joita virkamiehet ovat valmistelemassa. Se on minusta enemmän infopaketti, kuin kaupunkisuunnittelua ohjaava työohjelma.
Mutta lautakunnassa on selvää tahtoa puuttua yksittäisten kaavojen käsittelyyn; niiden käsittelyn edistämiseen tai joidenkin kaavojen poistamiseen ohjelmasta. Nykyinen toimintatapa ei ole toimiva, jos lautakunnalle halutaan antaa enemmän roolia vaikuttaa kaavojen käsittelyjärjestykseen (virkamiesten työskentelyyn), niin sille pitäisi luoda toimivampi prosessi. Asiohin pitäisi ottaa kantaa ajoissa, jo syksyllä. En kuitenkaan ole varma, että kannattaako näin tehdä.
Joka tapauksessa työohjelma hyväksyttiin pienin muutoksin, lautakunta hyväksyi kehoituksen jossa kiinnitettiin huomiota siihen, että POKEn nyt edetessä, pientalojen kaavoitukseen Pohjois-Espoossa on lisättävä resursseja.
Merkittävä muutos oli se, että lautakunta hyväksyi Puolarintien tunnelin poistamisen työohjelmasta. Tätä kehoitti jopa KH:n puheenjohtaja Vuornos. Puolarintien (järjettömältä) tunnelilta valtuusto poisti valmistelumäärärahat, joten hanke poistettiin myös meidän työohjelmasta. Toivottavasti unohtuu jonnekin pöytälaatikkoon lopullisesti.
Högnäsin pitkään valmisteltu kaavaehdotus asetettiin nähtäville mielipiteiden antamista varten.


Malminportin asemakaavaehdotus ( Niittykumpu, aivan Länsiväylän vieressä) palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ohjeistuksen kera. Paikka on surkea asumiselle, liikennemelu ja -saasteet aiheuttavat ongelmia. Katsotaan paraneeko ehdotus uudelleen valmistelun kautta.
Lopuksi hylättiin vielä yksi oikaisuvaatimus maisematyölupaan liittyen (puiden kaataminen). Kaupunki ei anna lupaa kiinteistönomistajalle kaataa kaikkia, vaan vain osan puista. Joku lautakunnan jäsen totesi osuvasti, että kun asukkaat hakevat lupaa kaataa puita, niin ne ovat aina huonokuntoisia, vaikka todellisuudessa kyse voi olla ihan muista syistä.
Tarkempaa tietoa janoavat löytävät pöytäkirjan kaupungin sivuilta.