Siirry pääsisältöön

Tekstit

Vanha-Espoon suuralueen kaavoituskatsaus 2022

Vanha-Espoo on iso alue, jossa oli vuosi sitten vuodenvaihteessa noin 41 000 asukasta. Kun Suur-Kauklahti luetaan mukaan, asukkaita tulee 12 000 lisää.  Alueelle sijoittuu kaupunkikeskus Espoon keskus, joka on myös Espoon hallinnollinen keskus. Täällä on myös Espoon kirkonmäki, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY), ja sijoittuu alueella olevaan Espoonjoen kulttuurimaisemaan. Toisenlaista rakennettua ympäristöä, omaltaan osaltaan arvokasta, on Suvelan lähiö. Kauklahden alueelta löytyvät Kauppamäen kadehdittavat kivijalkaliikkeet, asuntomessualue ja Espoon kartanon kulttuurimaisemat. Maankäytön kannalta tärkein kaavataso on yleiskaava, jossa suunnitellaan isommat linjat. Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) valmistelu on viimeiset vuodet leimannut myös Vanha-Espoon maankäytön suunnittelua. Tarkoitus oli laatia uusi yleiskaava ohjaamaan erityisesti Pohjois-Espoon kehitystä, mutta myös Keski-Espoon kehittymistä. Viime vaiheen päätöksentekova
Uusimmat tekstit

Maarinsolmu jäi pöydälle, Finnoon keskus etenee

Kaupsun kokousraportti 11.5. kokouksesta, olen lautakunnan jäsen. Lautakunnan seminaarin jatkotoimet, pöydälle 27.4.2022 - Meidän seminaarin jälkeen puheenjohtaja Särkijärvi laati reilut kymmenen kohtaa koskevan esityksen lautakunnalle annettavista tiedoista ja uusista tehtävistä. Osa ehdotuksista on järkeviä, osa epämääräisiä. Jätimme pöydälle, kunnen kh saa päätettyä kantansa yleiskaavatyön aloittamisesta (kh listalla). Odotellaan mitä viisaammaat  päättää kaupunginhalituksessa ja päätetään sitten osaltamme lautakunnassa. Finnoon keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 441501, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia) - Vihreät halusivat muuttaa yhden kerrostalokorttelin puistoksi, mutta se edellyttää kaavan palauttamista uudelleen valmisteluun. Liian myöhään, ystävät vihreät! Me muut vastustimme palautusta ja lopulta ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Maarinsolmu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue

Finnoon keskus palannut päätettäväksi, Maarinsolmu vihdoin päätöksenteossa

Keskiviikkona 11.5. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta taas kokoustaa. Muutama isompi kaavahanke päätettävänä. Finnoon keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 441501, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia) - Korkein hallinto-oikeus kumosi aiemman kaavan ja nyt on valmisteltu vanhan pohjalta, KHO:n päätös huomioiden, uusi ehdotus. Minulle tämä esitys kelpaa, eteenpäin vain. Maarinsolmu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 221400, 10. kaupunginosa Otaniemi, 12. kaupunginosa Tapiola ja 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola (Kh-Kv-asia) - Pitkään valmistelussa ja päätöksenteossa kiertäneen Maarinsolmun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa eritasoliittymän rakentaminen Kehä I:n, Kalevalantien ja Maarintien risteykseen sekä maankäytön tehostaminen eritasoliittymän lähiympäristössä. Nyt on minusta aika viedä tämä eteenpäin. Ämmässuon tuulivoimala, ehdotus kaupunginhallitukselle asema

Kyytimäki eteenpäin äänestyksen jälkeen, kompensaatioselvitys mielenkiintoinen

Kaupsun kokousraportti 27.4. kokouksesta, olen lautakunnan jäsen. Info-osuudessa saimme hyvän esittely Vanha-Espoon kaavahankkeista, siitä mitä kaikkea on meneillään alueella. Kysykää jos jokin kiinnostaa, en osaa nostaa esille yksittäisiä hankkeita. Yritän ehtiä kirjoittaa tästä myöhemmin. Toisena infoasiana oli Hepokorvenkallion asemakaavan kompensaatioselvitys. Tämä asemakaava tehtiin datakeskuksen sijoittumista varten ja lautakunnan kokouksessa vihreiden Risto Nevanlinna esitti selvityksen tekemistä siitä, että datakeskuksen alta häviävää metsää/luontoarvoja kompensoidaan suojelemalla luontoa jossain muualla. Nyt tästä on tehty selvitys, jossa esitetään Pirttimäen läheisyydessä olevan metsä-alueen suojelua. Asia etenee nyt kh:n käsittelyyn ja toivottavasti johtaa selvityksen esittämään suojelupäätökseen. Varsinaisia päätösasioita: Kyytimäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 512100, 44. kaupunginosa Kauklahti (Kh-Kv asia) Kuninkaantien varteen, Mikkelän ja Kauklahd

Kyytimäki kenties keskusteluttaa, Hepokorvenkalliosta tehty kompensaatioselvitys. Kaupsun kokous 27.4.2022

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta (kaupsu) kokoustaa jälleen keskiviikkona 27.4. Listalla ehkä yksi keskustelua herättävä asia: - Kyytimäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 512100, 44. kaupunginosa Kauklahti (Kh-Kv asia) Mikkelän ja Kauklahden välille, kuninkaantien varrelle, suunnitellaan uuden pientaloalueen rakentamista. Kaavan etu on siinä, että se yhdistää Mikkelää ja Kauklahtea toisiinsa, negatiivinen puoli on taas se, että metsää kaatuu asuinalueen sijasta ja yleiskaavan mukainen viheralue jää kohtuu kapeaksi (varsinkin jos uusi Espoo- Salo ratayhteys joskus rakennetaan). - Valokeilanaukio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 220837, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kh-Kv-asia) Asemakaavalla mahdollistetaan Raide-Jokerin päätepysäkkiä ympäröivän aukion ja niitä rajaavan kahden liike- ja toimistorakennusten korttelin rakentaminen. Hyvältä vaikuttaa, eikä kaavan nähtävillä olon aikana tullut esille mitään merkittävää. - Olarinluoma asemakaa

Maarinsolmu tulossa päätettäväksi, Rusthollinrinne etenee

Kokouksen alussa saimme infon Maarinsolmun kokonaisuudesta, itse asemakaavan muutosehdotus on tulossa lautakunnan päätettäväksi 11.5. Tuolla alueella on paljon kaavamuutoksia valmistelussa, tulossa valmisteluun ja tulossa päätettäväksi. Saimme myös infon Rustohollinrinteen asemakaavasta. Se koskee Finnoon alueella oleva Kemiran kiinteistöä, joka on asemakaavamuutoksen myötä muuttumassa asuin- ja toimistotilojen alueeksi. Kemiran tehdaskiinteistöt puretaan ja tilalle rakennetaan kerrostaloja ja toimistotiloja (laboratoriotiloja). Noin 1700-1900 asukkaalle asunnot. Keskelle tulee iso kaupungin puisto. Näin se kaupunki muuttuu (metron myötä). Itse kokouksessa päätimme: Mäkkylänkuja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 116201, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia) Vanhat koulurakennukset, joille ei ole enää tarvetta, puretaan ja alueelle rakennetaan viisi kerrostaloa. Taas äännesteltiin parkkipaikkoihin liittyvästä kaavamääräyksestä, mutta ehkä yllättäen esittel

Hiljaisen viikon kaupsun kokous 14.2.

 Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa keskiviikkona 14.2.  Ehkä hiljaisen viikon takia, esityslista on lyhyt.  Listalla vain neljä päätösasiaa, jotka eivät mielestäni tarvitse suurempia korjauksia. - Mäkkylänkuja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 116201, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia) Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alue (YOS) sekä osa lähivirkistysaluetta (VL) asuinkerrostaloalueeksi, jolle on mahdollista toteuttaa myös päivittäistavarakauppa. Asemakaavan myötä alueelle muodostuu viisi asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja kolme niitä palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta (AH). Kerrostalojen suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kahdesta seitsemään kerrokseen ja yhteenlaskettu rakennusoikeus on 12 950 k-m2. Lisäksi saa rakentaa erilaisia aputiloja 15 % rakennusoikeuden määrästä. - Rusthollinrinne, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokse