keskiviikkona, helmikuuta 15, 2023

Espoon yleiskaavan 2060 tavoitteet

Tänään ke 15.2. kaupsun kokouksessa päätettävä muutamia kaavaehdotuksia, mutta kirsikkana kakun päällä on Espoon yleiskaavan 2060 tavoitteista päättäminen.
Uusi yleiskaava on yleispiirteinen maankäytön ja liikenteen suunnitelma, joka katsoo vuoteen 2060. Jos yleiskaava aikanaan hyväksytään, niin sen pohjalta tullaan suunnittelemaan kaupunkia tulevissa asemakaavoissa, tiesuunnitelmissa ja muissa kaupungin kehitystä ohjaamissa suunnitelmissa. Kyse on tärkeästä asiasta, jonka vaikutus ulottuu vuosikymmeniä eteenpäin.
Tänään päätämme lautakunnassa yleiskaavan tavoitteista, joiden pohjalta varsinaista työtä aletaan tekemään. Tavoite-ehdotukset ovat mielestäni sopivia ja kannatan niitä.Ohessa tavoitteet:

1) Espoo kasvaa ja tiivistyy kestävästi

Varaudutaan kaupungin kasvuun.
Ohjataan uusi rakentaminen ensisijaisesti joukkoliikenteen runkoyhteyksien varrelle ja huolehditaan ajoneuvoliikenteen toimivuudesta.
Mahdollistetaan omaleimaisten kerros- ja pientaloalueiden kehittyminen ja torjutaan segregaatiota.
Vahvistetaan innovaatiokeskittymiä ja turvataan monipuolisen elin-keinotoiminnan tarpeet.

2) Espoo on ilmastoviisas verkostokaupunki

Parannetaan poikittaista joukkoliikenneverkkoa ja pyöräilyn edellytyksiä.
Huolehditaan hiilinieluista ja -varastoista.
Tuetaan erikokoisten keskusten vetovoimaisuutta ja toimintojen monipuolisuutta.
Mahdollistetaan hiilineutraalit energiaratkaisut.

3) Espoo on viihtyisä ja luonnonläheinen

Parannetaan tiivistyvän kaupunkiympäristön käveltävyyttä ja viihtyisyyttä historiaa vaalien.
Turvataan hyvin saavutettavat virkistysalueet.
Tuetaan luonnon monimuotoisuuden vahvistumista.
Vahvistetaan merellisyyttä ja vesistöjen merkitystä.

Ei kommentteja: