tiistaina, toukokuuta 10, 2022

Finnoon keskus palannut päätettäväksi, Maarinsolmu vihdoin päätöksenteossa

Keskiviikkona 11.5. Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta taas kokoustaa. Muutama isompi kaavahanke päätettävänä.

Finnoon keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 441501, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia)

- Korkein hallinto-oikeus kumosi aiemman kaavan ja nyt on valmisteltu vanhan pohjalta, KHO:n päätös huomioiden, uusi ehdotus. Minulle tämä esitys kelpaa, eteenpäin vain.

Maarinsolmu, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi ja asemakaavan muutokseksi, alue 221400, 10. kaupunginosa Otaniemi, 12. kaupunginosa Tapiola ja 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola (Kh-Kv-asia)

- Pitkään valmistelussa ja päätöksenteossa kiertäneen Maarinsolmun asemakaavan ja asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa eritasoliittymän rakentaminen Kehä I:n, Kalevalantien ja Maarintien risteykseen sekä maankäytön tehostaminen eritasoliittymän lähiympäristössä. Nyt on minusta aika viedä tämä eteenpäin.

Ämmässuon tuulivoimala, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 640102, 91. kaupunginosa Ämmässuo (Kh-Kv-asia)

- Kaavalla mahdollistetaan tuulivoimalan rakentaminen Ämmässuon alueelle. Parempaa paikkaa sille ei ole, eteenpäin vain.
Koronakulma II, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 322024, 22. kaupunginosa Olari
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) ja istutettava puistoalue (PI) asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK-1), jolle on sallittua myös liike-, palvelu- ja toimistotilojen sekö asuntojen työtilojen rakentaminen. Katualueiden rajat, asemakaavat ja LPA-tontin asemakaava tarkistetaan.
Ei muuta kuin eteenpäin.

Lansantunneli, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 130703, 54. kaupunginosa Kilo

- Tavoitteena on muuttaa asemakaavassa rautatiealueelle merkityn Lansantunnelin alikulun ohjeellinen aluevaraus Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman ja Rantaradanbaanan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysäköintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi Rantaradanbaanaa varten.
Kuka voi vastustaa? Eteenpäin.
Koko esityslista löytyy täältä

Ei kommentteja: