maanantaina, huhtikuuta 25, 2022

Kyytimäki kenties keskusteluttaa, Hepokorvenkalliosta tehty kompensaatioselvitys. Kaupsun kokous 27.4.2022

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta (kaupsu) kokoustaa jälleen keskiviikkona 27.4. Listalla ehkä yksi keskustelua herättävä asia:

- Kyytimäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavaksi, alue 512100, 44. kaupunginosa Kauklahti (Kh-Kv asia)

Mikkelän ja Kauklahden välille, kuninkaantien varrelle, suunnitellaan uuden pientaloalueen rakentamista. Kaavan etu on siinä, että se yhdistää Mikkelää ja Kauklahtea toisiinsa, negatiivinen puoli on taas se, että metsää kaatuu asuinalueen sijasta ja yleiskaavan mukainen viheralue jää kohtuu kapeaksi (varsinkin jos uusi Espoo- Salo ratayhteys joskus rakennetaan).

- Valokeilanaukio, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 220837, 10. kaupunginosa Otaniemi (Kh-Kv-asia)

Asemakaavalla mahdollistetaan Raide-Jokerin päätepysäkkiä ympäröivän aukion ja niitä rajaavan kahden liike- ja toimistorakennusten korttelin rakentaminen. Hyvältä vaikuttaa, eikä kaavan nähtävillä olon aikana tullut esille mitään merkittävää.

- Olarinluoma asemakaava muutosehdotus hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 321525, 22. kaupunginosa Olari

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tukea Olarinluoman työpaikka- ja teollisuusalueen toimintaedellytyksiä alueella. Kaavamuutoksella laajennetaan alueen käyttötarkoitusta. Alueen rakennusoikeuden määrä nousee muutoksen johdosta 1 005 k-m2. Jatkoon vain.

- Hepokorvenkallion asemakaavan kompensaatioselvitys

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyivät syksyllä 2021 Hepokorvenkallion asemakaavan, joka mahdollistaa datakeskuksen rakentamisen alueelle. Asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus edellyttivät selvitystä asemakaavan aiheuttamien luontoarvojen ja hiilinielujen menetyksen kompensoimisesta suojelemalla luontoa Hepokorvenkallion lähialueella. Selvitys on nyt valmistunut ja siinä ehdotetaan Pirttimäen kupeessa sijaitsevan Hynkänlammen alueen suojelua.
Toivottavasti selvityksen ehdotus toteutuu, nyt asia siirtyy kaupunginhallituksen päätettäväksi.
Tästä selvityksestä/ideasta täytyy antaa kunnia vihreiden Risto Nevanlinnalle, joka esitti tätä lautakunnan kokouksessa. Mielestäni idea on mahtava ja sopii juuri tähän asemakaavaan erittäin hyvin.

Koko esityslista löytyy täältä

Ei kommentteja: