tiistaina, huhtikuuta 12, 2022

Hiljaisen viikon kaupsun kokous 14.2.

 Kaupunkisuunnittelulautakunta kokoustaa keskiviikkona 14.2.  Ehkä hiljaisen viikon takia, esityslista on lyhyt. 

Listalla vain neljä päätösasiaa, jotka eivät mielestäni tarvitse suurempia korjauksia.

- Mäkkylänkuja, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 116201, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kh-Kv-asia)
Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on muuttaa opetustoimintaa, sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten alue (YOS) sekä osa lähivirkistysaluetta (VL) asuinkerrostaloalueeksi, jolle on mahdollista toteuttaa myös päivittäistavarakauppa.
Asemakaavan myötä alueelle muodostuu viisi asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK) ja kolme niitä palvelevaa yhteiskäyttöistä korttelialuetta (AH). Kerrostalojen suurin sallittu kerrosluku vaihtelee kahdesta seitsemään kerrokseen ja yhteenlaskettu rakennusoikeus on 12 950 k-m2. Lisäksi saa rakentaa erilaisia aputiloja 15 % rakennusoikeuden määrästä.
- Rusthollinrinne, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 440714, 31. kaupunginosa Kaitaa, (Kh-asia)
Tämä ns. Kemiran alue Bauhausin ja Plantagenin takana. Alueen toimistorakennukset puretaan ja tilanne rakennetaan kerrostaloja ja hieman toimistotaloja.
- Seiliniitty, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 240123, 26. kaupunginosa Mankkaa
Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan rivitalotontin rakentamisen tehostaminen. Kaavanmuutos lisää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarjontaa Espoon Seilimäessä.
Nykyiset huonokuntoiset rivitalot puretaan ja niiden tilalle rakennetaan kuusi uutta kaksikerroksista rivitaloa.
- Rakennuskiellon määrääminen Kalajärvelle
Kalajärvellä sijaitsevaa Skrattberginmetsän, Kalitoninkorven ja Hirbölebergenin aluetta lähiympäristöineen esitetään asetettavaksi rakennuskieltoon asemakaavan muuttamista ja laatimista varten.
Koko lista löytyy linkistä.

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022632

Ei kommentteja: