torstaina, maaliskuuta 31, 2022

Kaupsu kokousti 30.3.2022

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, kavereiden kesken kaupsun, kokousraportti 30.3.2022.

Lista oli suht lyhyt. Ennen kokousta saimme kuulla katsauksen Pohjois-Espoon yleiskaavan (POKE) ja alueen asemakaavoituksen tilanteesta. Espoo valmistelee paraikaa lausuntoaan hallinto-oikeudelle, kaavasta valittivat niin ELY-keskus kuin 10 (?) muuta toimijaa tai henkilöä. Ilmeisesti kesän korvilla kaupunginhallitus käsittelee Espoon lausuntoa. Sitten hallinto-oikeus antaa ratkaisunsa, ehkä syksyllä.
Asemakaavoitus Pohjois-Espoon alueella on pysähdyksissä melkein kokonaan, koska yleiskaava ei ole lainvoimainen. Kaavoitus odottaa yleiskaavan lainvoimaisuutta. (Kunhan saan pidetyn esityksen, kirjoitan tästä tarkemmin).

Kuva Kongberginpuiston havainnekuva.Esityslistan asiat:

Puolarintie, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 322500, 21. ja 22. kaupunginosa, Henttaa ja Olari, pöydälle 16.3.2022

- Tästä kirjoitin jo kaksi viikkoa sitten. Lautakunnan pitää päättää, että pistetäänkö 265 metrin tunnelin rakentamisen mahdollistama kaava nähtäville. Äänestimme ensin kaavan palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ilman tunnelia. Palautusta kannattivat vihr, demarit, RKP. Enemmistön äänin 7-6 käsittelyä jatkettiin. Sitten äänestettiin kaavan hylkäämisestä. Enemmistön äänin 7-5, yksi tyhjä, kaava hyväksyttiin nähtäville.
Kaavaehdotus tulee nähtäville, siitä järjestetään asukastilaisuus ja asukkailla on mahdollisuus lausua kaavasta mielipiteensä. Nyt kannattaa lausua mielipiteensä!

Laajalahden keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 120326, 17. kaupunginosa Laajalahti (Kh-asia)

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kerrostaloalueen täydennysrakentaminen sekä 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelu. Persuedustaja olisi halunnut palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteluun, mutta yksin jäi (yllätys). Hyväksyttiin yksimielisesti.

Aarnivalkea-Maarinniitty II, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK2003, 12. kaupunginosa Tapiola

- Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on liittää tontti 12-89-2 viereiseen asuinkerrostalojen korttelialueeseen 12087 sekä muuttaa yhdyskunta teknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen merkintä vastaamaan nykyistä merkintätapaa. Alueelle merkitään muuntamon rakennusala puistomuuntamolle. Jatkoon yksimielisesti.

Kongsberginpuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 410706, 34. kaupunginosa Espoonlahti

- Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan julkisen lähipalvelurakennuksen, esimerkiksi päiväkodin, rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle Espoonlahden keskusta-alueelle. Mutinoitta eteenpäin.

Ei kommentteja: