Siirry pääsisältöön

Kaupsu kokousti 30.3.2022

Kaupunkisuunnittelulautakunnan, kavereiden kesken kaupsun, kokousraportti 30.3.2022.

Lista oli suht lyhyt. Ennen kokousta saimme kuulla katsauksen Pohjois-Espoon yleiskaavan (POKE) ja alueen asemakaavoituksen tilanteesta. Espoo valmistelee paraikaa lausuntoaan hallinto-oikeudelle, kaavasta valittivat niin ELY-keskus kuin 10 (?) muuta toimijaa tai henkilöä. Ilmeisesti kesän korvilla kaupunginhallitus käsittelee Espoon lausuntoa. Sitten hallinto-oikeus antaa ratkaisunsa, ehkä syksyllä.
Asemakaavoitus Pohjois-Espoon alueella on pysähdyksissä melkein kokonaan, koska yleiskaava ei ole lainvoimainen. Kaavoitus odottaa yleiskaavan lainvoimaisuutta. (Kunhan saan pidetyn esityksen, kirjoitan tästä tarkemmin).

Kuva Kongberginpuiston havainnekuva.Esityslistan asiat:

Puolarintie, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 322500, 21. ja 22. kaupunginosa, Henttaa ja Olari, pöydälle 16.3.2022

- Tästä kirjoitin jo kaksi viikkoa sitten. Lautakunnan pitää päättää, että pistetäänkö 265 metrin tunnelin rakentamisen mahdollistama kaava nähtäville. Äänestimme ensin kaavan palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ilman tunnelia. Palautusta kannattivat vihr, demarit, RKP. Enemmistön äänin 7-6 käsittelyä jatkettiin. Sitten äänestettiin kaavan hylkäämisestä. Enemmistön äänin 7-5, yksi tyhjä, kaava hyväksyttiin nähtäville.
Kaavaehdotus tulee nähtäville, siitä järjestetään asukastilaisuus ja asukkailla on mahdollisuus lausua kaavasta mielipiteensä. Nyt kannattaa lausua mielipiteensä!

Laajalahden keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 120326, 17. kaupunginosa Laajalahti (Kh-asia)

- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kerrostaloalueen täydennysrakentaminen sekä 1940-luvun omakotitalojen ja rivitalojen suojelu. Persuedustaja olisi halunnut palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteluun, mutta yksin jäi (yllätys). Hyväksyttiin yksimielisesti.

Aarnivalkea-Maarinniitty II, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK2003, 12. kaupunginosa Tapiola

- Vaiheittaisen asemakaavan muutoksen tavoitteena on liittää tontti 12-89-2 viereiseen asuinkerrostalojen korttelialueeseen 12087 sekä muuttaa yhdyskunta teknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen merkintä vastaamaan nykyistä merkintätapaa. Alueelle merkitään muuntamon rakennusala puistomuuntamolle. Jatkoon yksimielisesti.

Kongsberginpuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 410706, 34. kaupunginosa Espoonlahti

- Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan julkisen lähipalvelurakennuksen, esimerkiksi päiväkodin, rakentaminen hyvien liikenneyhteyksien varrelle Espoonlahden keskusta-alueelle. Mutinoitta eteenpäin.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v