keskiviikkona, maaliskuuta 02, 2022

Kaupsun esityslista 2.3.2022

Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Kaupsu kokoustaa taas tänään keskiviikkona 2.3.
Esityslista ei ole pitkä, mutta varmasti keskusteluja herättävä.
Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022 - 2025 ja ikäkausittaiset hyvinvointisuunnitelmat (Kv-asia), pöydälle
16.2.2022
- Jätimme tämän pöydälle viime kokouksessa. Itse halusin kuulla, että miten tämä kertomus ja suunnitelma vaikuttaa kaupunkisuunnittelun alalla Espoossa. Miten sen osat otetaan huomioon? Katsotaan tuleeko vastauksia.
Nygrannas, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 241700, 26. kaupunginosa Mankkaa, palautettu 26.5.2021
- Kehä II:n varteen, Suurpellon alueen vastakkaiselle puolelle, on suunniteltu asuinaluetta kymmenisen vuotta. Kaavaehdotus on käynyt moneen kertaan kaupunkisuunnittelulautakunnassa ja palautettu useasti uudelleen valmisteltavaksi. Nyt on valmisteltu yksi ehdotus nähtäville. Mielestäni aika hyvä kokonaisuus, mutta katsotaan mitä kokouksessa päätetään. Tämän jälkeen ehdotus menisi siis vasta nähtäville, lopullinen se ei vielä olisi.
Puistomäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 131004, 54. kaupunginosa Kilo
- Tavoitteena on muuttaa yleisten rakennusten korttelialue ja osa lähivirkistysaluetta erillispientalojen korttelialueeksi, jolle saa sijoittaa enintään 80 k-m2 rakennusalaa kohden liike- ja toimistotilaa sekä yhdistystoimintaa palvelevaa toimintaa ja että kaupungin tonttiyksikkö löytää rakennuksiin pysyvät asukkaat tai toimijat, jotka kunnostavat ja ylläpitävät historiallisesti arvokkaita rakennuksia.
Eteenpäin vain.
Rakennuskiellon jatkaminen Tapiolassa rakennuskieltoalueella 110, Otsolahti ja Itäranta
- pidentää maankäyttö- ja rakennuslain 53.2 §:n nojalla rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista varten rakennuskieltokarttaan tunnuksella 110 (Otsolahti-Itäranta) merkityllä alueella siten, että kielto on voimassa 14.3.2024 saakka, sekä saman lain 202 §:n perusteella määrää päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.
Rutiinipäätös.
Näiden asioiden lisäksi lautakunta päättää siitä, miten se jatkossa kokoontuu. Läsnäolokokouksina, etäkokouksina vai miten?

Lista löytyy täältä

1 kommentti:

kachenaebaugh kirjoitti...

Case of the Mango and the Habanero - Tioga-Arts
The Mango and titanium coating the Habanero are ion titanium hair color both created from habaneros grown in 메이피로출장마사지 Mexico. These titanium blue ps4 controller plants are grown titanium trim as seen on tv by producing a highly concentrated orange color with medium