Siirry pääsisältöön

Kaupsun kokousraportti 2.2. kokouksesta

Kaupsun kokousraportti 2.2. kokouksesta, jäsen Aarnio
Lyhyt lista, vain neljä varsinaista päätösasiaa. Ennen kokousta esiteltiin Otaniemen "Tietokorttelit" arkkitehtikilpailua. Hyvältä näytti.

Tapiolan keskus II A, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 210102, 12. kaupunginosa Tapiola (Kh-asia)
Vanhan kelloseppäkoulun alue on muuttunut vuosien varrella ja nyt on tarkoitus purkaa vielä 1987 rakennettu toimistorakennus ja rakentaa tilalle asuinkerrostalo. Liian lyhyeksi jää talon elinkaari, totean minä. Edellinen lautakunta madalsi talon kerrosluvuksi viisi, nyt lautakunta hyväksyi esityksen yksimielisesti.
Åminnen kartano, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 521402, 45. kaupunginosa Kurttila


Kaupunki haluaa myydä kartanon ja asemakaavaa muutetaan siten, että se kartanoalueen ominaispiirteet säilyvät ja osalle alueesta mahdollistetaan pientalojen rakentaminen. Kokouksessa käytiin keskustelua puuston säilyttämisestä + istuttamisesta ja siitä, onko uusien talojen korkeus sopiva suhteessa kartanon korkeuteen. Osittain teknisten ongelmien takia vastauksia ei saatu, joten jätimme asian pöydälle.
Kulloonmäentie, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 631103, 63. kaupunginosa, Järvenperä
Tässä on kyse siitä, että yhdelle tontille Kehä III:sen vieressä halutaan rakentaa toinen talo. Hyväksyttiin ilman mutinoita.
Rakennuskiellon jatkaminen Laajalahdessa, Laajalahden keskuksen asemakaavan alueella, osalla kortteleita 17022 ja 17023 (rakennuskieltoalue 129)
Maankäyttö ja rakennuslaki toteaa: "Alueelle, jolle asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä, kunta voi määrätä rakennuskiellon." Näin tehtiin tuolle alueelle.
Kaupsun jäsenistä peräti neljä tuli valituksi aluevaltuustoon ja osa on varoja ja se sekoitti kaupsun suunnitellun seminaariaikataulun. Nyt etsitään uusi aika.
Puheenjohtaja Särkijärvi otti myös esille "normaaliin " kokoustamiseen siirtymisen. Eli tekeekö lautakunta päätöksen, että lautakunta siirtyy kokoustamaan kuten ennen vanhaan, kokoustilassa fyysisesti paikalla ollen. Mutta etänä osallistumisen makuun on päästy, eikä siitä vaikuta olevan halua luopua. Hybridikokoustaminen jatkunee, mutta ilmeisesti keskustelemme asiasta myöhemmin keväällä. (Minusta etäkokoustaminen sujuu hyvin, mutta muihin lautakunnan jäseniin ei tutustu ollenkaan, ihmiset jäävät vain kuviksi ruudulla. Se on harmi.)
Tällaista tällä kertaa kaupunkisuunnittelun maailmassa.
Pöytäkirja löytyy täältä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v