maanantaina, helmikuuta 14, 2022

Kaupsun kokouksen esityslista 16.2.2022

Kaupsu kokoontuu ke 16.2. Listalla:
- Viime kokouksessa pöydälle jätetty Åminnen kartano, asemaakavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville. Minun mielestäni nähtäville vain.
- Valtuustoaloite peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttämisestä (Kv-asia).

Aloitteessa halutaan, että kallioalueiden säilyttämistä edesautetaan ja kallioiden turhaa räjäyttämistä vähennetään. Geotekniikkayksikön maaperäkartan mukaan Espoon maa-alueiden pinta-alasta kallio- ja moreenivaltaisia alueita on lähes puolet (kallioalueet 20 %, moreenialueet 26,5 %), joten väkisin välillä joudutaan louhimaan ja räjäyttämään kallioita.
- Lansantunneli, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 130703, 54. kaupunginosa Kilo.
Tavoitteena on muuttaa asemakaavassa rautatiealueelle merkityn Lansantunnelin alikulun ohjeellinen aluevaraus Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman ja Rantaradanbaanan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysäköintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi Rantaradanbaanaa varten.
Hyvä, nähtäville vain.
- Tattitori, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 140603, 60. kaupunginosa Laaksolahti.
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää ja turvata päiväkotipalvelujen toteutuminen alueella. Kaavan muutos on sisällöltään toteava kaava. Rakennusoikeus ei muutu.
Eteenpäin vain.
- Muutoksen hakeminen korkeimmalta hallinto-oikeudelta Siikjärvenpellon vaiheittaista asemakaavan muutosta koskevasta Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.
Tämä on juridiikkaa, Espoo haluaa KHO:lta näkemyksen siihen, miten tulkitaan MRL:ssä säädettyä mahdollisuutta laatia asemakaava vaiheittain.
Tämän lisäksi muutamia pienempiä asioita ja kokouksen aluksi katsaus Finnoonsataman suunnittelun tilanteeseen + venesataman tilanteeseen.

Lista löytyy täältä

Ei kommentteja: