Siirry pääsisältöön
Vuoden 2022 ensimmäinen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous on ke 19.1. Listalla:
- Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022, pöydälle 9.12.2021
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 sisältää keskeiset Espoon yleis-, ja asemakaavoituskohteet ja liikennesuunnittelun työkohteet aikatauluineen. Sieltä löytyy valmistelussa olevat kaavat suuralueittain. Kannattaa tutustua!
- Haukilahden keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 230970, 14. kaupunginosa Haukilahti
Haukilahden vanhan ostarin aluetta koskevaa asemakaavan muutosta aletaan valmistella. Tarkoitus on purkaa ostari ja rakentaa uutta liike- ja asuintilaa sen tilalle.

Kuva Haukilahden suunnitelmista:


- Hannusranta, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 441416, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia)
Hännusjärven länsipuolelle on valmisteltu asemakaavaa jo vuosia. Metron myötä on paineita tiivistää alueen rakentamista. Edellinen lautakunta päätti, ehkä yllättäen, madaltaa talojen kerroskorkeuksia, kaupunginhallitus ei hyväksynyt tätä, vaan palautti kaavan uudelleen meidän lautakuntaan. Nyt kaavaa esitetään hyväksyttäväksi jälleen alkuperäisillä, korkeammilla kerroskorkeuksilla.
- Tuurinmäenlaita, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 331100, 21. kaupunginosa Henttaa
Tuurinmäenlaidan asemakaavassa Lillhemtin pientaloalueen itäreunaa täydennetään pientalorakentamisella ja Storhemtintien uuden kokoojakadun itäpuolelle suunnitellaan puukerrostaloja.
- Kirsikkakuja, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 150528, 61. kaupunginosa Viherlaakso
Tavoitteena on muuttaa pientaloalueen keskellä sijaitseva teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue erillispientalojen korttelialueeksi.
- Avaruuskatu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 322030, 22. kaupunginosa Olari
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaava-alueen asuntoloiden korttelialueet (AK-A) asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK). Opiskelija-asunnoista tulee normaaleja kerrostaloasuntoja.
- Kääntöpiiri, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK3003, 22. kaupunginosa Olari
Kahden korttelin pysäkointimääräyksiä on tarkoitus muuttaa nykymääräysten mukaiseksi.
- Laaksonpohjantie, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK1002, 60. kaupunginosa Laaksolahti
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kortteliin osoitetun rakennusoikeuden täysimääräinen käyttö asuinrakentamiseen.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v