maanantaina, tammikuuta 17, 2022

Vuoden 2022 ensimmäinen kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous on ke 19.1. Listalla:
- Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022, pöydälle 9.12.2021
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022 sisältää keskeiset Espoon yleis-, ja asemakaavoituskohteet ja liikennesuunnittelun työkohteet aikatauluineen. Sieltä löytyy valmistelussa olevat kaavat suuralueittain. Kannattaa tutustua!
- Haukilahden keskusta, asemakaavan muutos, kaavan lähtökohdat ja tavoitteet, alue 230970, 14. kaupunginosa Haukilahti
Haukilahden vanhan ostarin aluetta koskevaa asemakaavan muutosta aletaan valmistella. Tarkoitus on purkaa ostari ja rakentaa uutta liike- ja asuintilaa sen tilalle.

Kuva Haukilahden suunnitelmista:


- Hannusranta, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 441416, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kh-Kv-asia)
Hännusjärven länsipuolelle on valmisteltu asemakaavaa jo vuosia. Metron myötä on paineita tiivistää alueen rakentamista. Edellinen lautakunta päätti, ehkä yllättäen, madaltaa talojen kerroskorkeuksia, kaupunginhallitus ei hyväksynyt tätä, vaan palautti kaavan uudelleen meidän lautakuntaan. Nyt kaavaa esitetään hyväksyttäväksi jälleen alkuperäisillä, korkeammilla kerroskorkeuksilla.
- Tuurinmäenlaita, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 331100, 21. kaupunginosa Henttaa
Tuurinmäenlaidan asemakaavassa Lillhemtin pientaloalueen itäreunaa täydennetään pientalorakentamisella ja Storhemtintien uuden kokoojakadun itäpuolelle suunnitellaan puukerrostaloja.
- Kirsikkakuja, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 150528, 61. kaupunginosa Viherlaakso
Tavoitteena on muuttaa pientaloalueen keskellä sijaitseva teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue erillispientalojen korttelialueeksi.
- Avaruuskatu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 322030, 22. kaupunginosa Olari
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa kaava-alueen asuntoloiden korttelialueet (AK-A) asuinkerrostalojen korttelialueiksi (AK). Opiskelija-asunnoista tulee normaaleja kerrostaloasuntoja.
- Kääntöpiiri, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK3003, 22. kaupunginosa Olari
Kahden korttelin pysäkointimääräyksiä on tarkoitus muuttaa nykymääräysten mukaiseksi.
- Laaksonpohjantie, vaiheittaisen asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue VK1002, 60. kaupunginosa Laaksolahti
Vaiheittaisella asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kortteliin osoitetun rakennusoikeuden täysimääräinen käyttö asuinrakentamiseen.

Ei kommentteja: