Siirry pääsisältöön

Kaupsun kokous 9.12.2021

Vuoden 2021 viimeinen kaupsun kokous on keskiviikkona 9.12. Listalla mielenkiintoisia kaava-asioita:
- Metsänpojanpolku, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi alue 213411, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola, pöydälle 24.11.2021
Ns. Tapiolan lämmön tontille ehdotetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa neljä kuudesta 13 kerroksista kerrostaloa sekä korttelin keskelle pysäköintikansi.
Tätä ja seuraavaa esityslistan Tapiolaa koskevaa kaavamuutosta on hinkattu edestakaisin vuosikausia. Tapiolaa koskevat kaava-asiat herättävät voimakasta kiinnostusta, tätäkin kaavaa pidetään liian korkeaa rakentamista mahdollistavana. Itse näen lähtökohtaisesti kaavan ihan hyvänä.
Tietäjänkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 213410, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola, pöydälle 24.11.2021
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikerakennuksen sekä asfaltoidun piha-alueen tilalle kolme uutta viidestä seitsemään kerroksista asuinkerrostaloa sekä korttelin keskelle pysäköintikansi.
Samat kommentit kuin aikaisemman esityslistan kohdalla.
Finnoon keskus, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 441501, 31. kaupunginosa Kaitaa, pöydälle 24.11.2021
- Asemakaavan muutoksen uudelleen valmistelu perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 4.5.2021 (KHO:2021:56), jossa kumottiin aikaisemmin valmistelussa ollut ja kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymä Finnoon keskus (alue 441500) asemakaava ja asemakaavan muutos.
Vihreiden edustaja lautakunnassa, Risto Nevanlinna, esittäneen linnustovaikutuksiin liittyvän lisäyksen kokouksessa, tulen tätä kannattamaan. Muuten kaavaehdotus on mielestäni ok.
Kiviruukin osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840 400, (Kh-Kv-asia)- Nykyinen 70 hehtaarin pienteollisuus- ja varastoalue Länsiväylän kupeessa on tarkoitus muuttaa 9000 ihmisen asuin- ja 3000 ihmisen työpaikka-alueeksi.
Sinänsä osayleiskaava vaikuttaa minusta hyvältä. Kokousta ennen keskusteluttaa se, mahdollistaako kaava lukion sijoittamisen alueelle vai ei?
Kongsberginpuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410706, 34. kaupunginosa Espoonlahti
- Muutosehdotuksella mahdollistetaan julkisen lähipalvelurakennuksen, esim. päiväkodin, rakentaminen tulevaisuudessa tällä hetkellä metrotyömaana olevalle paikalle.
Kannatan.
Valokeilanaukio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220837, 10. kaupunginosa Otaniemi
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda Keilaniemen liikenteen keskeinen solmukohta, joka yhdistää Raide-Jokerin päätepysäkin, metron, pyöräilyn ja keskitetyn autopysäköinnin. Aukiota reunustaa Keilaniemen korkean rakentamisen kaupunkikuvaa täydentävä toimitilahankkeiden kokonaisuus, joka tuo Keilaniemen ytimeen toimisto-, liike- ja hotellitiloja.
Tähän ei minulla ole sinänsä huomauttamista, mutta on vaikea arvioida millainen alueesta tulee rakennusten valmistuttua.
Nedre Gloms, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 630901, 64. kaupunginosa Karvasmäki
- Tässä on kyse ns. Motonetin tontista Kehä III ja Espoontien lähellä. Motonet haluaa rakentaa rengasvaraston ja toinen yritys kunnostaa alueella olevat suojellut rakennukset ravintolakäyttöön.
Jatkoon!
Pikkukoulu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 620601, 71. kaupunginosa Gumböle
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta (Y-k) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Suojellun vanhan Gumbölen koulun suojelumääräystä päivitetään. Hyvä homma.
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022

- Tämä tulee jäämään pöydälle kokouksessa, joten palataan tähän asiaan myöhemmin.
Kommentteja? Ota yhteyttä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v