tiistaina, joulukuuta 07, 2021

Kaupsun kokous 9.12.2021

Vuoden 2021 viimeinen kaupsun kokous on keskiviikkona 9.12. Listalla mielenkiintoisia kaava-asioita:
- Metsänpojanpolku, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi alue 213411, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola, pöydälle 24.11.2021
Ns. Tapiolan lämmön tontille ehdotetaan kaavamuutosta, joka mahdollistaa neljä kuudesta 13 kerroksista kerrostaloa sekä korttelin keskelle pysäköintikansi.
Tätä ja seuraavaa esityslistan Tapiolaa koskevaa kaavamuutosta on hinkattu edestakaisin vuosikausia. Tapiolaa koskevat kaava-asiat herättävät voimakasta kiinnostusta, tätäkin kaavaa pidetään liian korkeaa rakentamista mahdollistavana. Itse näen lähtökohtaisesti kaavan ihan hyvänä.
Tietäjänkulma, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 213410, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola, pöydälle 24.11.2021
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa liikerakennuksen sekä asfaltoidun piha-alueen tilalle kolme uutta viidestä seitsemään kerroksista asuinkerrostaloa sekä korttelin keskelle pysäköintikansi.
Samat kommentit kuin aikaisemman esityslistan kohdalla.
Finnoon keskus, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 441501, 31. kaupunginosa Kaitaa, pöydälle 24.11.2021
- Asemakaavan muutoksen uudelleen valmistelu perustuu Korkeimman hallinto-oikeuden päätökseen 4.5.2021 (KHO:2021:56), jossa kumottiin aikaisemmin valmistelussa ollut ja kaupunginvaltuuston 10.12.2018 hyväksymä Finnoon keskus (alue 441500) asemakaava ja asemakaavan muutos.
Vihreiden edustaja lautakunnassa, Risto Nevanlinna, esittäneen linnustovaikutuksiin liittyvän lisäyksen kokouksessa, tulen tätä kannattamaan. Muuten kaavaehdotus on mielestäni ok.
Kiviruukin osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840 400, (Kh-Kv-asia)- Nykyinen 70 hehtaarin pienteollisuus- ja varastoalue Länsiväylän kupeessa on tarkoitus muuttaa 9000 ihmisen asuin- ja 3000 ihmisen työpaikka-alueeksi.
Sinänsä osayleiskaava vaikuttaa minusta hyvältä. Kokousta ennen keskusteluttaa se, mahdollistaako kaava lukion sijoittamisen alueelle vai ei?
Kongsberginpuisto, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 410706, 34. kaupunginosa Espoonlahti
- Muutosehdotuksella mahdollistetaan julkisen lähipalvelurakennuksen, esim. päiväkodin, rakentaminen tulevaisuudessa tällä hetkellä metrotyömaana olevalle paikalle.
Kannatan.
Valokeilanaukio, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 220837, 10. kaupunginosa Otaniemi
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on luoda Keilaniemen liikenteen keskeinen solmukohta, joka yhdistää Raide-Jokerin päätepysäkin, metron, pyöräilyn ja keskitetyn autopysäköinnin. Aukiota reunustaa Keilaniemen korkean rakentamisen kaupunkikuvaa täydentävä toimitilahankkeiden kokonaisuus, joka tuo Keilaniemen ytimeen toimisto-, liike- ja hotellitiloja.
Tähän ei minulla ole sinänsä huomauttamista, mutta on vaikea arvioida millainen alueesta tulee rakennusten valmistuttua.
Nedre Gloms, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 630901, 64. kaupunginosa Karvasmäki
- Tässä on kyse ns. Motonetin tontista Kehä III ja Espoontien lähellä. Motonet haluaa rakentaa rengasvaraston ja toinen yritys kunnostaa alueella olevat suojellut rakennukset ravintolakäyttöön.
Jatkoon!
Pikkukoulu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 620601, 71. kaupunginosa Gumböle
- Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta (Y-k) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Suojellun vanhan Gumbölen koulun suojelumääräystä päivitetään. Hyvä homma.
Kaupunkisuunnittelun työohjelma 2022

- Tämä tulee jäämään pöydälle kokouksessa, joten palataan tähän asiaan myöhemmin.
Kommentteja? Ota yhteyttä.

Ei kommentteja: