tiistaina, maaliskuuta 09, 2021

Maskipakko joukkoliikenteessä

Suomessa on otettu käyttöön uusia rajoitustoimenpiteitä koronaepidemian hillitsemisessä.
Tartuntalain muutos astui voimaan helmikuun loppupuolella ja se vaikuttaa myös joukkoliikenteeseen. Lain perusteella viranomainen voi rajoittaa matkustajamääriä, mutta se tuo myös muita vaatimuksia joukkoliikenteen järjestäjälle (tässä tapauksessa HSL:lle). HSL:n tulee esimerkiksi:
  • Antaa matkustajille ohjeet lähikontaktien välttämiseksi (lähikontakti: Oleskelua kasvotusten tai samassa tilassa alle kahden metrin etäisyydellä toisistaan yli 15min ajan TAI fyysinen kontakti)
  •  Mahdollistaa sisätiloissa etäisyyksien ylläpito
  • Edellyttää pintojen puhdistamista säännöllisesti ja puhdistamisen tehostamista.
  • Annettava toimintaohjeet riittävän etäisyyden ylläpitämistä, käsien puhdistamista, kasvosuojusten käyttämistä ja muita vastaavia käytänteitä koskien
  • Annettava mahdollisuus ylläpitää hygieniatasoa
Näissä toimenpiteissä ei mielestäni ole mitään yllättävää tai erikoista, tätä toimintaa HSL:n on tehnyt jo kauan. 

Julkisuudessa (somessa) intohimoa ja mielenkiintoa herättää maskipakko. 

Kasvomaskin käyttö nyt

Käytössäni olevat tiedot ovat valitettavasti muutaman viikon takaa, mutta en usko merkittäviä muutoksia asiassa tapahtuneen. Kasvomaskia käyttää KESKIMÄÄRIN 76 % asiakkaista.  Helsingissä ja Espoossa maskien käyttö on yleisempää  kuin Vantaalla  tai muissa jäsenkunnissa.  Matkustajamäärä on tällä hetkellä noin 45 % normaalitilanteesta. 


Maskipakosta ratkaisu?

Viime aikoina on esiintynyt vaatimuksia maskipakon käyttöönotosta joukkoliikenteessä. Asiantuntemukseni ei riitä arvioimaan, olisko sillä vaikutusta epidemian hillitsemissä, enkä pohdi sitä sen enempää. 

Maskipakko on ongelmallinen ottaa joukkoliikenteessä käyttöön, koska: 

- Valmiuslakiin, tartuntatautilakiin tai muuhun lainsäädäntöön perustuvaa mahdollisuutta vaatia maskin käyttöä ei ole joukkoliikenneviranomaisella. 
- Jos HSL vaatisi asiakkailtaan maskin käyttämistä, olisi HSL:n kuitenkin velvollisuus huolehtia, että palvelu on yhdenvertaisesti myös niiden käytettävissä, jotka ilmoittavat, etteivät esim. terveydellisistä syitä johtuen voi maskia käyttää.
- Julkinen liikenne on toimintana sellaista, jonka käyttömahdollisuutta ei voida poistaa osalta henkilöitä ilman lakitasoista määräystä asiasta.

Jos maskipakko lainsäädännöllä mahdollistettaisiin (mitä en usko tapahtuvan) tulisi laissa myös määrätä, miten maskien käyttöä valvotaan ja mitä seuraamuksia maskin käyttämättä jättämisestä seuraisi. 

HSL on luottanut ohjeistusten voimaan ja edistänyt erilaisilla kampanjoilla maskin käyttöä joukkoliikenteessä.  Maskien käyttäjien osuus on noussut viime viikkoina, toivottavasti se nousee entisestään. 


Maskit päälle joukkoliikenteessä!

Antti Aarnio
HSL:n hallituksen jäsen (sd)
Espoo


 

Ei kommentteja: