maanantaina, maaliskuuta 01, 2021

Maaliskuun HSL hallituksen asiat

 Tiistaina on jälleen HSL:n hallituksen kokous. Edustan hallituksessa sosialidemokraatteja ja Espoota. Esityslistalla on

- 22§ Sisäisen tarkastuksen kertomus 2020 ja suunnitelma 2021
Riittävä valvonta on julkisen toiminnan luotettavuuden edellytys. Hallitus merkitsee tiedoksi viime vuoden tarkastustoiminnan raportin ja suunnitelman tulevalle vuodelle. Vuoden 2020 tarkastussuunnitelman mukaiset tarkastukset on toteutettu ja raportoitu toimitusjohtajalle tarkastussuunnitelman mukaisesti. Merkittäviä puutteita ei ole todettu.
- 23 § Lippu- ja informaatiojärjestelmän arkkitehtuurityön puitejärjestelyyn perustuva hankinta
HSL on kilpailuttanut Lipunmyynti- ja informaatiojärjestelmän elinkaaren selvitystyöhön tarvittavan teknologia-arkkitehtuurityön. Hallitus päättä kilpailutuksen voittajasta.
24 § Bussiliikenteen tarjouskilpailun 53/2021 järjestäminen
HSL:n käynnistää maaliskuussa 2021 bussiliikenteen tarjouskilpailun, johon sisältyy Helsingissä, Espoossa, Kauniaisissa ja Vantaalla liikennöitäviä linjoja, joiden nykyiset liikennöintisopimukset päättyvät elokuussa 2022 ja elokuussa 2023. Hallitus päättää tarjouskilpailun järjestämisestä.
Kilpailutettavan liikenteen osuus on noin 12,0 prosenttia HSL:n tilaaman bussiliikenteen automäärästä ja 11,4 prosenttia linjakilometreistä. Lisää sähköbusseja on tulossa kilpailutuksen myötä.
25 § Liittyminen järjestyksenvalvontapalvelun yhteishankintaan
Hankinnalla on tarkoitus korvata nykyinen puitesopimus Liikenneasemien järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalveluista. Tavoitteena on varmistaa henkilöturvallisuus matkustajaliikenteessä, turvata junahenkilökunnan ja muiden liikennevälineiden toimijoiden turvallisuus sekä ehkäistä ilkivaltaa ja vahingontekoja liikennejärjestelmässä ja osapuolten muissa kohteissa. Lisäksi palvelut voivat sisältää kulunvalvontaan liittyviä tehtäviä sekä muita asiantuntija- ja turvallisuuspalvelutehtäviä.
Hallitus päättää liittymisestä Fintraffic Raide Oy:n kilpailuttamaan yhteishankintaan; sekä toimitusjohtajan valtuuttamisesta allekirjoittamaan yhteistoimintasopimuksen yhteishankinnan kilpailutusta varten.
26 § Kansainvälisen BEST-kyselytutkimuksen tulokset vuonna 2020
BEST -kyselytutkimuksella (Benchmarking in European Service of Public Transport) mitataan eri Euroopan kaupunkien asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen.
HSL sijoittui kaupunkiseutukohtaisessa vertailussa kokonaisarvosanalla mitattuna kolmanneksi. 76 % HSL-alueen asukkaista oli tyytyväisiä alueen joukkoliikenteeseen vuonna 2020, mikä on yhtä suuri osuus kuin vuonna 2019.
Alueensa joukkoliikenteeseen tyytyväisimmät BEST-jäsenkaupunkien asukkaat löytyivät Turusta (84 % tyytyväisiä) ja Tampereelta (83 % tyytyväisiä). (Tämä yllätti ainakin itseni) . HSL:n taakse vertailussa jäivät muut pohjoismaiset pääkaupunkiseudut Oslo (73 % tyytyväisiä), Tukholma (70 % tyytyväisiä) ja Kööpenhamina (56 % tyytyväisiä) sekä Geneve Sveitsissä (73 % tyytyväisiä), Rotterdam-Haag Alankomaissa (71 % tyytyväisiä) ja Bergenin (58 % tyytyväisiä) sekä Trondheimin kaupunkiseudut (51 % tyytyväisiä) Norjassa. Kärkisijat valloittaneet Turku ja Tampere osallistuivat BEST-tutkimukseen ensimmäistä kertaa vuonna 2020.
Tutkimus merkitään tiedoksi.
27 § Joukkoliikenteen kaluston laatututkimus syksyllä 2020
HSL tutkii joukkoliikenteen kaluston laatua havainnointitutkimuksella. Poikkeamapisteitä kertyy, kun laadussa havaitaan poikkeama. Tulokset tiivistetysti:
- Bussiliikenteen tulos pysyi ennätyshyvällä tasolla
- Raitiotiekaluston tulos pysyi kevään tasolla
- Metro- ja junakaluston kunto parani verrattuna viime kevääseen
Hallitus merkitsee tutkimuksen tiedoksi.
Lisäksi kokouksessa käsitellään viranhaltijapäätökset ja tiedoksi merkittävät asiat. Niissä ei ole mielestäni merkittäviä asioita.
Esityslista luettavissa kokonaisuudessaan HSLn sivuilla.

Ei kommentteja: