Siirry pääsisältöön

Turkulaisten etu menee espoolaisten edelle junaliikenteessä

Rantaradan lähijunan käyttäjille tuttu tilanne; Turun junan myöhästyminen viivästyttää oman lähijunan lähtemistä. Muutaman hassun turkulaisen takia tuhansien espoolaisen matkanteko viivästyy ja pitenee.

Lähiliikenteen matkustajamäärät ovat yli viisinkertaiset verrattuna koko Suomen kaukojunaliikenteen matkustajamääriin. Esimerkiksi rantaradalla pelkästään aamun ruuhkatunnin aikana kulkee enemmän matkustajia kuin koko Turun kaukojunaliikenteessä päivän aikana.

Olettaisi, että junaliikenteen järjestelyissä rantaradan matkustajien etu menisi turkulaisten edelle. Kun vielä EU-direktiivi ja raideliikennelaki edellyttävät, että rataverkon haltijan on otettava huomioon palvelun yhteiskunnallinen merkitys suhteessa kaikkiin muihin liikennepalveluihin. Etusijajärjestystä määritettäessä on pyrittävä maksimoimaan junien yhteiskunnallinen hyöty. Mutta ei suinkaan rantaradalla!

Väylävirasto, joka hallinnoi ratojen käyttöä, on päätynyt ehdotukseen, jossa kaikilla Helsingin seudun yhteiskäyttöraiteilla kaukoliikenne priorisoitaisiin lähijunaliikenteen edelle. Rantaradalla Turun junat ovat siis jatkossakin VIP-luokkaa, joiden myöhästymistä lähijunat kiltisti odottavat. Se on päinvastoin useimpien Euroopan maiden käytäntöjä, missä useimmiten korkein prioriteettiasema annetaan tiheään vuoroväliin pohjautuvalle julkiselle liikenteelle, joka muodostaa alueellaan henkilöjunaliikenteen perustan. Lähiliikenteen hidastaminen tuottaa matkustajille enemmän matka-aikahaittaa kuin kaukoliikenteen hidastaminen.

Rantaradan matkustajamäärät ovat kasvaneet 27 % viimeisen kolmen vuoden aikana. Espoon kaupunkiradan rakentamisen myötä maankäyttö kehittyy etupainotteisena radan varressa. Rantaradan varrella asukasmäärä erittäin paljon tulevaisuudessa ja lähijunien käyttö lisääntyy. On siis päivänselvää, että lähijunaliikennettä pitää priorisoida Turun junien edelle.
HSL on lausunut asiasta Väylävirastolle ja yrittänyt vaikuttaa siten, että rantaradan lähijunat eivät joutuisi odottamaan Turun junan myöhästymisiä tulevaisuudessa, mutta toistaiseksi turhaan. Turkulaisten etu ajaa espoolaisten edelle.

Todettakoon vielä lopuksi, että turkulaiset ovat oikein mukavia ihmisiä ja tervetulleita junailemaan pääkaupunkiseudulle, mutta etuajo-oikeutta junaliikenteessä ei heillä pidä olla.

Antti Aarnio
HSL:n hallituksen jäsen (sd)
Espoo

Julkaistu Länsiväylä-lehdessä 28.11.2020.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v