maanantaina, marraskuuta 23, 2020

Joukkoliikenteen kehittämistä - HSL:n hallituksen kokous 24.11.2020

 Tiistaina 23.11 on jälleen HSL:n hallitus, olen hallituksen jäsen Espoosta, edustan sosialidemokraatteja.
• Tällä kertaa esityslistalla on erityisesti bussiliikenteen tarjouskilpailuihin liittyviä asioita. Bussiliikenteessä on menossa lähes jatkuvasti jokin tarjouskilpailu, tässä kokouksessa päätetään 27 bussin liikenteen tarjouskilpailun voittajasta. Se on vain 2,7 % koko HSL-alueen bussiliikenteestä. Nämä linjat ovat pääosin Rautatieasemalta Vantaalle suuntautuvia linjoja. Sopimus on seitsemän vuotta pitkä, sisältäen kolmen vuoden option.
• Samaan asiakohtaan kytkeytyy se, että tämän tarjouskilpailun voittaneelle annetaan liikennepalvelulain mukainen yksinoikeus harjoittaa noiden linjojen alueella julkista liikennettä. Se tarkoittaa sitä, että toinen ei yhtiö ei voi tulla kilpailemaan samalle linjalle, vaan tarjouskilpailun voittaneella yrityksellä on yksinoikeus näiden linjojen liikennöintiin. Tämä on ns. EU:n palvelusopimusasetuksen mukainen tapa.
• Tulemme päättämään myös Helsingin lähibussiliikenteen tarjouskilpailun käynnistämisestä. Länsi-Helsingin ja Itä-Helsingin lähibussiliikennettä muutetaan hieman ja nyt aloitetaan näitä linjoja koskeva tarjouskilpailu, mikäli näin päätämme hallituksessa.
• Kokouksessa päätämme myös bussiliikenteen ympäristöbonuksen Y1 tarjouskilpailun järjestämisestä. Ensi vuodelle on varattu 2 000 000 euron (+alv) suuruinen määrärahan bussiliikenteen ympäristöbonukselle. Liikennöitsijöitä kannustetaan bonuksella vähentämään liikenteen päästöjä. HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä (NOx, PM), sekä hiilidioksidipäästöjä (CO2) yli 90 % vuodesta 2010 vuoteen 2025. Se ei onnistu ilman uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita sekä sähkön hyödyntämistä. Bonusperusteena ovat uudet toimenpiteet, jotka ylittävät voimassa olevien sopimusten ja tarjousten mukaiset sitoumukset ja joista liikennöitsijät antavat erillisen tarjouksen. Nyt hallituksessa päätämme tarjouskilpailun aloittamisesta.
• Erityisesti espoolaisia koskettava päätösasia kokouksessa on metroliikennesopimuksen lisäsopimuksen hyväksyminen. Metroliikenne laajenee Kivenlahteen vuoden 2023 alussa, jolloin tarvitaan liikenteen hoitoon lisää kuljettajia, kalustoa ja varikkotilaa. HKL ja HSL ovat neuvotelleet metron liikennöintisopimukseen lisäsopimusta, jossa on tarkennettu aiempaa sopimusta. Tarkennukset liittyvät erityisesti Sammalvuoren metrovarikon vuokraan ja uusien metrokuljettajien koulutuskustannuksiin. Tällä hetkellä arvioidaan, että kun metro alkaa kulkemaan Kivenlahteen saakka, sopimuksesta aiheutuu noin 10,8 miljoonan euron lisäkustannukset vuoteen 2019 verrattuna.
• Muita päätösasioita kokouksessa ovat esimerkiksi älykkään liikenteen tutkimuspalveluiden hankintaan VTT:ltä liittyvä päätös, joukkoliikennerekisterin uusimiseen ja hankintaan liittyvä päätös, tapahtumamarkkinoinnin hankintaan liittyvä päätös ja lausunnon antaminen Etelä-Nummelan osayleiskaavasta.
Välillä kunnallinen päätöksenteko, kuten HLS:n hallitustyö, on aika moista hankintoihin liittyvää päätöksentekoa.

Ei kommentteja: