Siirry pääsisältöön

Joukkoliikenteen kehittämistä - HSL:n hallituksen kokous 24.11.2020

 Tiistaina 23.11 on jälleen HSL:n hallitus, olen hallituksen jäsen Espoosta, edustan sosialidemokraatteja.
• Tällä kertaa esityslistalla on erityisesti bussiliikenteen tarjouskilpailuihin liittyviä asioita. Bussiliikenteessä on menossa lähes jatkuvasti jokin tarjouskilpailu, tässä kokouksessa päätetään 27 bussin liikenteen tarjouskilpailun voittajasta. Se on vain 2,7 % koko HSL-alueen bussiliikenteestä. Nämä linjat ovat pääosin Rautatieasemalta Vantaalle suuntautuvia linjoja. Sopimus on seitsemän vuotta pitkä, sisältäen kolmen vuoden option.
• Samaan asiakohtaan kytkeytyy se, että tämän tarjouskilpailun voittaneelle annetaan liikennepalvelulain mukainen yksinoikeus harjoittaa noiden linjojen alueella julkista liikennettä. Se tarkoittaa sitä, että toinen ei yhtiö ei voi tulla kilpailemaan samalle linjalle, vaan tarjouskilpailun voittaneella yrityksellä on yksinoikeus näiden linjojen liikennöintiin. Tämä on ns. EU:n palvelusopimusasetuksen mukainen tapa.
• Tulemme päättämään myös Helsingin lähibussiliikenteen tarjouskilpailun käynnistämisestä. Länsi-Helsingin ja Itä-Helsingin lähibussiliikennettä muutetaan hieman ja nyt aloitetaan näitä linjoja koskeva tarjouskilpailu, mikäli näin päätämme hallituksessa.
• Kokouksessa päätämme myös bussiliikenteen ympäristöbonuksen Y1 tarjouskilpailun järjestämisestä. Ensi vuodelle on varattu 2 000 000 euron (+alv) suuruinen määrärahan bussiliikenteen ympäristöbonukselle. Liikennöitsijöitä kannustetaan bonuksella vähentämään liikenteen päästöjä. HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä (NOx, PM), sekä hiilidioksidipäästöjä (CO2) yli 90 % vuodesta 2010 vuoteen 2025. Se ei onnistu ilman uusinta ajoneuvoteknologiaa, parhaimpia polttoaineita sekä sähkön hyödyntämistä. Bonusperusteena ovat uudet toimenpiteet, jotka ylittävät voimassa olevien sopimusten ja tarjousten mukaiset sitoumukset ja joista liikennöitsijät antavat erillisen tarjouksen. Nyt hallituksessa päätämme tarjouskilpailun aloittamisesta.
• Erityisesti espoolaisia koskettava päätösasia kokouksessa on metroliikennesopimuksen lisäsopimuksen hyväksyminen. Metroliikenne laajenee Kivenlahteen vuoden 2023 alussa, jolloin tarvitaan liikenteen hoitoon lisää kuljettajia, kalustoa ja varikkotilaa. HKL ja HSL ovat neuvotelleet metron liikennöintisopimukseen lisäsopimusta, jossa on tarkennettu aiempaa sopimusta. Tarkennukset liittyvät erityisesti Sammalvuoren metrovarikon vuokraan ja uusien metrokuljettajien koulutuskustannuksiin. Tällä hetkellä arvioidaan, että kun metro alkaa kulkemaan Kivenlahteen saakka, sopimuksesta aiheutuu noin 10,8 miljoonan euron lisäkustannukset vuoteen 2019 verrattuna.
• Muita päätösasioita kokouksessa ovat esimerkiksi älykkään liikenteen tutkimuspalveluiden hankintaan VTT:ltä liittyvä päätös, joukkoliikennerekisterin uusimiseen ja hankintaan liittyvä päätös, tapahtumamarkkinoinnin hankintaan liittyvä päätös ja lausunnon antaminen Etelä-Nummelan osayleiskaavasta.
Välillä kunnallinen päätöksenteko, kuten HLS:n hallitustyö, on aika moista hankintoihin liittyvää päätöksentekoa.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v