maanantaina, kesäkuuta 15, 2020

Kaupunkirata edellyttää junavarikon rakentamista

Mielipidekirjoitus, julkaistu Länsiväylässä 13.6.2020.


Kaupunkirata edellyttää junavarikon rakentamista

 

Meidän espoolaisten jo kauan odottama ratahanke, Espoon kaupunkirata, näyttää vihdoin nytkähtävän eteenpäin valtion ja kuntien sovittua sen toteuttamisesta MAL-neuvotteluissa.

 

MAL neuvottelutuloksen mukaan valtio käynnistää Espoon kaupunkiradan Leppävaara-Kauklahti toteuttamisen ratasuunnitelman mukaisesti. Neuvottelutuloksen mukaan kaupunkiradan toteuttaminen edellyttää kuitenkin uuden lähijunaliikenteen varikon rakentamista rantaradalle.

Kuntien ja HSL:n on yhteistyössä Väyläviraston ratkaistava mihin uudet varikot sijoittuvat ja laadittava aikataulu varikoiden toteutumiselle. Lyhyesti sanottuna, kuntien on sovittava varikoiden kustannuksista, toteuttamistavasta ja laadittava varikoiden vaatimat kaavat.  Tämä on edellytyksenä valtion panostukselle kaupunkiradalle.

 

Tilanne on siis se, että mikäli kaupunkirata halutaan rakentaa välille Leppävaara-Kauklahti, Espoon ja Kirkkonummen on päätettävä, mihin uusi junavarikko rakennetaan. Väyläviraston tekemien selvitysten mukaan varikolla on käytännössä kolme vaihtoehtoista paikkaa: Espoon Luoma, Kirkkonummen Mankki tai Vuohimäki. Jokaisessa paikassa on hyvät ja huonot puolensa. Vaihtoehtoisia paikkoja ei ole selvityksissä löydetty tai todettu mahdolliseksi.

 

Varsinkin Kirkkonummella varikkoasia on herättänyt tunteita, eikä asiasta ole käyty järkevää keskustelua muiden kuntien kanssa. Toisaalta Espookin on toistaiseksi lähinnä keskittynyt vastustamaan mahdollisen varikon rakentamista kaupungin alueelle.

 

Nyt pitää ottaa pää pois pensaasta ja todeta tosiasia; kaupunkiradan rakentaminen edellyttää sovun löytämistä uudesta varikosta. Espoon ja Kirkkonummen pitää aloittaa keskustelu varikon toteuttamisesta nopeasti, se on nykyisten ja tulevien espoolaisten etu.

 

Antti Aarnio

HSL:n hallituksen jäsen (sd)

Espoo

Ei kommentteja: