sunnuntaina, tammikuuta 19, 2020

Tammikuu 2020- taas jatkuu HSL-hallitustyöskentely

HSL hallitus kokoustaa ensi tiistaina ensimmäisen kerran vuodelle 2020. Päätämme esimerkiksi liikennöitsijöille maksettavista ympäristöbonuksista. Liikennöitsijät aikovat vähentää päästöjä esimerkiksi sähköbusseilla, käyttämällä biodiseliää, -etanolia tai -kaasua, ovat voineet osallistua kilpailuun ympäristöbonuksesta. Liikennöitsijöille maksetaan ymäristöbonusta liikennöintikorvausten lisäksi. Käyttämällä biodieseliä (13,9 milj. litraa), bioetanolia (60 000 litraa) sekä biokaasua (300 000 kg) pystytään vähentämään HSL:n bussiliikenteen hiilidioksidipäästöjä (CO2) 22 927 tonnia, typenoksideja (NOx) 14 tonnia, sekä pienhiukkasia (PM) 560 kg vuoden 2020 helmikuusta vuoden 2021 tammikuuhun saakka.

Samaan teemaan liittyy myös listalla oleva esitys siitä, että päätämme sähköbussien latauspalvelujen hankinnan järjestämisestä. HSL hankkii kuntien puolesta latausinfran markkinoilta, kunnat osoittavat paikan latauspisteille. Sähköbussien määrä lisääntyy vauhdilla, vuoteen 2025 mennessä HSL alueella arvioidaan olevan yli 500 sähköbussia.

 Joukkoliikenteen nykykäyttäjien kannalta kokouksen tärkein päätös on liikennöintisuunnitelman hyväksyminen vuosille 2020-2021. Espoolaisten osalta suunnitelma on ehkä vähän kaksijakoinen. Junaliikennettä käyttävien kannalta on positiivista, että A-junat vuoroväli lyhenee lauantaisin 20 minuuttiin, ja Y-junalle tulee (ilmeisesti) aamuruuhkaan vuoro lisää. Muuten junaliikenne näyttää säilyvän lähes entisenlaisena. Metroliikenteessä taas tiheä liikenne jatkuu puoli tuntia myöhempään arki-iltaisin ja lauantai-iltaisin. Su-aamun liikenne aikaistaa hieman.  Osa Tapiolaan päättyvistä metrovuoroista ajetaan Matinkylään, mutta päätöstä ns. 3/4-liikenteestä Matinkylään saakka ei tehdä ennen tulevien koeajojen ja metron (tulevan) liikennöintimallin valmistuttua.

Bussiliikenteessä suurin muutos on tulossa linjaan 118, jonka liikennöinti on siirtymässä  uuden Kuurinniityn ja Suurpellon välisen joukkoliikennekadun valmistuttua jo aiemmin suunnitellulle reitille. 118 ei siis kieppaa Turunväylän ja Kehä II:sen kautta, vaan ajaa joukkoliikennekatua, mutta muuten vanhaa reittiään. (Epäilen kyllä, että Espoon kaupunki ei saa joukkoliikennekatua vielä syksyksi valmiiksi).   Tästä linjasta saan paljon palautetta, toivottavasti joukkoliikennekatu nopeuttaa linjan reittiä. Vuorovälistä tulee tiheä (10 min), joten uusi 118 on hyvä lisä Espoon keskuksen ja Tapiolan väliseen kulkemiseen. Liikennöintisuunnitelmassa negatiivista on se, että linjojen 134 ja 136 vuoroväliä ruuhka-aikoina suunnitellaan harvennettavaksi 10 minuutista 15 minuuttiin, koska uuden 118-linjan arvioidaan vähentävän matkustajatarvetta 134 ja 136-linjoilla.  Näin sunalaisena molempien linjojen vakikäyttäjänä ei kyllä oikein lohduta.  Linja 235 muuttuu syksyllä linjaksi 200, matkanketoa nopeutetaan harventamalla pysäkkiväliä ja ottamalla käyttöön avorahastus.

Esityslista löytyy HSL:n sivujen kautta tarkempaa tutustumista varten. Antti Aarnio /HSL:n hallituksen jäsen (sd), Espoo.

Ei kommentteja: