maanantaina, joulukuuta 09, 2019

Autoilun suosio ei ole kasvanut Espoossa, vaan kävelyn ja pyöräilyn

Helsingin Sanomat julkaisi maanantaina 9.12 uutisen, jonka mukaan espoolaisten joukkoliikenteen suosio on laskenut ja autoilun kasvanut. HS:n mukaan Espoossa on tapahtunut merkittävä siirtymä joukkoliikenteen tappioksi. 

Onko näin? 

HS pohjasi uutisensa HSL:n n liikkumistutkimukseen, joka on pääkaupunkiseudun kuntien ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) tekemä tutkimus, jolla selvitetään asukkaiden liikkumistottumuksia. Tällä tutkimuksella tuotetaan tietoa Helsingin seudun asukkaiden kulkutapajakaumasta eli siitä, miten paljon matkoja asukkaat tekevät eri kulkutavoilla. 

Pääkaupunkiseudulla tehdään arkipäivisin keskimäärin 3,5 matkaa per asukas. Alla olevasta kuviossa on esitetty miten matkat jakautuvat eri kulkutapoihin (määrä vasemmalla, osuus oikealla). 


Lähde: HSL liikkumistutkimus 2019, s. 61.

Kuntakohtaisesti eri kulkuvälineiden osuudet menevät seuraavan kuvion mukaisesti.  Pinkki on henkilöautomatkojen osuus, sininen joukkoliikenteen, keltainen pyöräilyn ja vihreä kävelyn.
Espoon osalta huomataan, että henkilöautomatkojen osuus oli sama 46 %:a sekä 2012 että 2018. Joukkoliikennematkojen osuus väheni 20:sta 18 prosenttiin.Tulos: vähemmän joukkoliikennematkoja, enemmän kävelyä ja pyöräilyä


Tämän tutkimuksen mukaan espoolaiset tekivät seudun sisällä yhteensä 936 700 matkaa vuonna 2018. Tässä oli kasvua 16 %:a vuoden 2012 tutkimukseen verrattuna.  Henkilöautomatkojen määrä kasvoi samalla ajanjaksolla 15 %:a ja  joukkoliikennematkojen 2 %:a. Henkilöautomatkojen määrä siis pysyi suhteessa samana ja joukkoliikennematkojen väheni.

 Kävelymatkat kasvoivat 34 %:a ja pyörämatkat 28 %:a vuonna 2018 vuoden 2012 matkoihin verrattuna.

Espoolaiset siis ajavat matkojaan autolla entiseen malliin (mutta autoilu ei ole kasvanut), mutta joukkoliikenteen osuus on hieman vähentynyt. Joukkoliikenteen käyttäjiä on siirtynyt kävelemään ja pyöräilemään.

Joukkoliikennematkojen osuuden lasku 20:sta 18 prosenttiin ei ole hyvää kehitystä, Espoossa pitää päästä joukkoliikenteen osalta korkeampaan osuuteen.  Espoon sisäisistä matkoista tehtiin vain 20 %:a joukkoliikenteen avulla, tämä on alhaisin lukema Helsingin seudun kunnissa.Osuus on suorastaan surkean huono.

Espoolaisessa joukkoliikennekeskustelussa on kiinnitettävä enemmän huomiota siihen, miten Espoon sisäistä julkista liikennettä kehitetään.  Ongelma ei ole suorien bussien puute Helsingin keskustaan, vaan tiheiden ja nopeiden yhteyksien puute vaikkapa Espoolahdesta Leppävaaraan tai Kauklahdesta Olariin. Jos esimerkiksi näitä yhteyksiä ei saada kehitettyä, Espoo pysyy autokaupunkina vielä pitkään.

Ei kommentteja: