torstaina, tammikuuta 25, 2018

Espoon metron ja linjastouudistuksen tilanne

Olen HSL:n  hallituksen espoolainen demarijäsen. HSL on kuntayhtymä, jonka hallituksessa on 14 jäsentä, meitä espoolaisia on kolme. En ole ollut päättämässä esimerkiksi Espoon liityntäbussien käyttöönotosta, joten voisin helposti syytellä aiempia poliitikkojen tekemiä päätöksiä surkeiksi, mutta jätän sen roolin muille. Yritän siis kertoa miltä tilanne näyttää HSL:n hallituksen jäsenen näkökulmasta, miten asiaa käsitellään HSL:n hallituksessa ja mitä konkreettisia toimenpiteitä tehdään ongelmien ratkaisemiseksi.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto on kaupungin puolelta vaatinut HSL:sta puuttumaan ilmenneisiin ongelmiin.  Kattavan listan esille nousseista ongelmista löytää esim. konsernijaoston tiedotteesta.

Kuka päätti ja milloin liityntälinjastosta?


Kuntalaiset eivät luultavimmin muista miten liityntälinjastopäätöksiin päädyttiin ja Espoolaiset päättäjätkin vaikuttavat sen tyystin unohtaneen, joten kerrataanpa se, miten liityntälinjaston suunnittelu- ja päätöksentekoprosessi meni.

Kolme vuotta sitten HSL:n hallitus hyväksyi suunnitelman, jonka pohjalta nykyinen Espoon bussien reitistö on tehty. Sitä päätöstä edellytti 1,5 vuoden valmistelu. Espoon kaupungin lausunnosssa todettiin, että linjastosuunnitelma tukee Espoon strategisia tavoitteita. Espoonlahden alueen liikeinnöinnin sujuvuudesta kannettin huolta. Suoria linjoja Helsinkiin ei Espoon lausunnossa mainittu mitenkään. Sen sijaan Espoon lausunnossa kyllä muistettiin mainita, että "HSL:n tulee liikennöintiä suunniteltaessa huolehtia siitä, että Länsimetron ja liityntälinjaston operoinnin kustannukset pysyvät kohtuullisella tasolla ja järjestelmälle asetetut säästötavoitteet toteutuvat".


Kuinka paljon joukkoliikenne maksaa Espoolle?


Joukkoliikenteen rahoitus on merkillinen sekametelisoppa. Rahoituksesta riippuu se, miten laadukas joukkoliikenne meillä espoolaisilla- Siksi huomioeuroihin.  Alla olevasta kuvasta selviää Espoon joukkoliikenteen kustannukset. Operointikustannukset sisältävät mm. bussi-, -juna ja metroliikenteen hankkimisen. Infrakustannukset koostuvat joukkoliikenneinfraan liittyvistä kustannuksista  eli Espoossa länsimetron kustannuksista. Metron käynnistymisen myötä ne ovat alkaneet kasvaa 2018. Lipputoloja Espoo saa reilut 70 miljoonaa euroa.  Alin rivi kertoo sen, kuinka suurella summalla Espoon kaupunki tukee eli subventoi joukkoliikennettä, 40,5 miljoonalla eurolla. Kaupunki siis maksaa joukkkoliikenteen kuluista noin 46 %:a.

Eli jos joukkoliikenteen tasoa halutaan parantaa, se maksetaan joko lipputuloilla tai kaupungin korkeammalla tuella.

Espoon kaupungin kanta joukkoliikenteen tukemiseen on perinteisesti ollut se, että lipunhintoja nostetaan ennemmin kuin annetaan lisää tukea joukkkoliikenteelle. Kaupungin suurimman puolueen kokoomuksen edustajat osaavat varmasti ystävällisesti kertoa miksi.


Miten metro- ja bussiliikenne toimivat HSL:n mielestä?

Seuraavaksi kerron miten HSL arvioi liikenteen toimivan. Tiedän, että osa ihmisistä kokee oman kokemuksen olevan ristiriidassa HSL:n antaman tiedon kanssa, mutta keskityn minun saamaani HSL:n aineistoon.

Metro toimii suunnitellusti. Loppiaisen jälkeiset nousijamäärät länsimetron uusilla asemilla ovat arkisin noin 50 000 nousua.  Matinkylän metrojunissa on ollut välillä ruuhkaista, junat ovat olleet kuormittuneita epätasaisesti.  Metro on teknisesti toiminut odotettua paremmin, eikä teknisiä ongelmia ole ollut paria poikkeusta lukuunottamatta. Lähiviikkoina testataan Matinkylän vuorotarjonnan lisäämistä.

Matinkylän metroasema ja bussitermnaali on toiminut muuten hyvin, mutta liukuportaat ovat ruuhkautuneet ja Markkinakadulla on välillä liikaa bussien liikennettä hankaloittavaa jalankulkua ja autoliikennettä. Nyt kokeillaan liukuportaiden kääntämistä ja Markkinakadulla liikenteen ohjausta.

Espoolaisilta on tullut palautetta liityntäbussiliikenteestä, kun koko sisäinen liikenne uudistui. HSL:n keräämien tietojen mukaan liityntäliikenne on sujunut suunnitellusti. Aikataulusuunnitelma on ensivaikutelman perusteella onnistunut, linjojen ajoradat ja autokierrot toimivat. On myös korjattavaa, osalla linjoista, varsinkin koululaislähdöillä on liian tiukkoja ajoaikoja ja liikaa kuormistusta.

Matkustajamäärän kehityksestä kertoo alla oleva kuva.  Positiivista on, että bussien matkustajamäärä on kasvussa.

HSL on tyytyväinen, osa espoolaisista ei?


HSL:n virkamiesten näkökulmasta liikenne toimii suunnitellusti (linjastosuunnitelman mukaisesti), mutta osalle espoolaisista muutokset ovat tuoneet hankaluuksia liikkumisen kanssa, sitä ei käy kieltäminen. Osalle espoolaisista suorat bussiyhteydet länsiväylää pitkin Kamppiin olivat niin nopeat, että bussi+metro ei millään pysty vastaavaan nopeuteen. Ei vaikka liityntäbussi yhteys toimisi täydellisesti (kokeilin sen itse viimeksi tänään). Lisäksi Espoon sisäinen, bussiliikenteellä hoidettava liikenne eri aluekeskusten välillä ei vaikuta toimivan riittävän hyvin (se ei tosin toiminut ennen uudistustakaan erityisen hyvin). 

Iso kysymys on siis se, vastaako suunniteltu taso (jonka Espoo on hyväksynyt) sitä tasoa, mitä espoolaiset joukkoliikenteeltä nykypäivänä odottavat? Tähän en pysty vielä vastaamaan.

Reittioppaan ongelmiin en puutu tässä blogissa.

Miten HSL seuraa uudistusta ja tekee muutoksia?


Liikennettä seurataan matkustajamäärien muutosten avulla, ajoaikadatalla sekä asiakaspalautteen pohjalta. HSL tulee myös tekemään tarkemman asiakastyytyväisyystutkimuksen myöhemmin. Parhaillaan analysoidaan dataa ja valmistaudutaan tekemään muutoksia bussilinjastoihin.

Mitä parannuksia on kenties tulossa? 


Monelta tuntuu unohtuvan, että HSL:lle on hyväksytty jäsenkuntien määrittämä tiukka budjetti vuodelle 2018, eikä julkisella toimijalla ole ns. ylimääräistä kovinkaan paljon. Ei ole kirstua mistä ammentaa.  HSL:n tämän vuoden talousarviossa on tavallaan 1,5 miljoonaa euroa varattuna "nopeisiin" korjauksiin Espoon linjastouudistuksessa. Jos tämä 1,5 miljoonaa käytetään, se tulee Espoon maksettavaksi (sitä ei ole siis ikään kuin tilillä odottamassa). Näin suuressa uudistuksessa 1,5 miljoonaa euroa ei ole iso raha, eikä sillä ihmeitä tehdä.  Periaatteessa tuolla rahalla rahoittaa 2-3 bussilinjaa (riippuen ajomatkoista ja aikatauluista jne). 

HSL:n virkamiehet ovat hahmotelleet erilaisia laskelmia mahdollisista parannusehdotuksista.  "Yllättäen" ne löytyvät Länsiväylä-lehden uutisesta .

Näitä parannusehdotuksia esitellään Espoon kaupunginhallitukselle ensi viikolla. Kaupunginhallituksen on sitten tehtävä päätös siitä kuinka paljon lisärahaa se on valmis antamaan HSL:lle, ja painottaako se jotain tiettyjä ehdotuksia toisia enemmän. 

HSL hallitus suhtautuu minusta vakavasti esille nousseisiin ongelmin ja haluaa korjata niitä. 

Olen mielelläni päättämässä parannuksista joukkoliikenteeseen, kun vain espooölaiset kunnallispolitiikat järjestävät rahoitusta. Toivon myös espoolaisilta realismia, suorat bussiyhteydet Helsinkiin tuskin enää palaavat. Jos kaupunki avaa kukkaroaan riittävästi, muutamia linjoja voi olla mahdollista saada. 


3 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Miten nuo matkustajaluvut toimivat? Metron aikana osa matkustakajista nousee sekä liityntäbussiin että metroon. Ovatko he luvuissa kahteen kertaan? Kyypi, juri

Antti Aarnio kirjoitti...

Tästä täytyy kysyä tarkemmin HSL:ltä, otan selvää.

Anonyymi kirjoitti...

Varajäsenesi äänesti sitten HSL:n kokouksessa linjastouudistusten parannuksia vastaan.
Et ole edes tuota lupaamaasi nousujen laskutapaa saanut selvitettyä.
Näytät kuuluvan siihen valitettavan suureen kunnalisvaikuttajien ryhmään, joista on huomattavasti enemmän kuluja ja haittaa kuin hyötyä.
Vaaleja odotellessa..