sunnuntaina, maaliskuuta 04, 2018

HSL: Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma

Tiistaina 6.3 HSL:n hallituksen esityslistalla yhtenä asiana on Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelma (bussilinjojen linjastosuunnitelma). Miksi suunnitelma on tehty, mitä muutoksia suunnitelmassa esitetään ja mitä minä olen mieltä suunnitelmasta?

Miksi uusi suunnitelma?

Nykyisen alueen bussilinjat ovat yksittäisiä linjoja, jotka eivät oikein ole osa isompaa joukkoliikennekokonaisuutta. Uudella suunnitelmalla pyritään luomaan  Pohjois-Espoon ja Leppävaaran alueelle tehokas ja selkeä linjasto, joka palvelee liityntää runkoyhteyksille ja joukkoliikenteen solmukohtiin.

HSL:n joukkoliikenteen suunnitteluohje määrittelee alueittain muun muassa minimivaatimukset vuoroväleille ja liikennöintiajoille. Lisäksi suunnitteluohjeessa määritellään kävelyetäisyydet lähimmille pysäkeille linnuntie-etäisyyksinä. HSL:n strategian perusajatus on tukea bussilinjastolla vahvoja runkoyhteyksiä, kuten Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjastosuunnitelman kohdalla Espoota palvelevia rantaradan junia. 

Nyt bussilinjasto koostuu joukosta linjoja, joilla on liityntäyhteyksiksi osin harvat vuorovälit eivätkä ne muodosta selkeää kokonaisuutta. Linjojen erilaiset vuorovälit eivät kaikilta osin mahdollista kunnollista tahdistamista ja odotusajat saattavat venyä pitkiksi linjojen kulkiessa harvoin vuorovälein ja osin peräkkäin

Mitä muutoksia suunnitelmassa esitetään? 

Suunnitelma on tehty kustannusneutraalisti eli bussilinjoihin käytetään suunnitelman toteutuessa saman verran rahaa kuin nyt. Lakkautettavan linjasta säästetyt rahat on käytetty jonkin toisen linjan parannuksiin, siten että kokonaiskustannus suunnitelman kohdalla olevalla alueella säilyy entisellään.  Suunnitelman mukaiset muutokset otetaan käyttöön aikaisintaan syksyllä 2019.

Hyvin tiivistetysti merkittävät muutokset nykytilanteeseen ovat:
  • Uusi runkolinja 200 (Elielinaukio-Leppävaara-Espoon keskus, vuoroväli 10 min) perustetaan ja se muodostaa perustan poikittaiselle bussiliikenteelle.
  • 224 linjalle tulee pisto Kuurinniittyyn.
  • Linja 238 Nuuksiosta Leppävaaraan ajaa jatkossa Leppävaaran sijasta Espoon keskukseen. 
Toki muillekin linjoille tulee reitti- ja vuorovälimuutoksia (esitetyt muutokset voi katsoa esityslistalla olevasta liitteestä). 

Alla olevassa kuviossa (tiedän, liian epäselvä) on kokonaiskuva suunnitelman mukaisesta linjastorakenteesta.
Oma mielipiteeni suunnitelmasta

Suunnitelman perusrakenne on minusta hyvä.  Tiheästi liikennöivän runkolinjan 200 perustaminen parantaa joukkoliikenneyhteyksiä Espoon keskuksen-Jorvin-Leppävaaran-Helsingin keskustan välillä. Sen vuoroväli on niin tiheä, että pysykillä ei joudu odottamaan liian kauaa. 

Suunnitelma merkitsee kuintenkin heikennyksiä myös osalle asukkaista, Asukkailta on tullut palautetta suunnitelmasta erityisesti linjan 238 lakkauttamisen osalta sekä Kalajärven linjojen suunnitelmista. Näillä seuduilla yhteydet ovat jo nyt kaikkein heikoimmat, joten ymmärrän heidän huolenaiheensa.  (On muuten mielenkiintoista, että kaikkkein jyrkintä palautetta tulee niiltä ihmisiltä, jotka eivät edes itse käytä joukkoliikennettä.)

Haluaisin mielelläni toteuttaa kaikkien asukkaiden toiveet uudistuksessa, mutta se ei tietenkään onnistu. 

Priorisoin uuden runkolinjan 200 ulottamista Espoon keskukseen ja sen tiheää vuoroväliä, koska se palvelee kaikkein laajinta asukasjoukkoa. Tästä linjasta en ole valmis tinkimään. Ehkä pystymme vielä hieman parantamana suunnitelmaa sellaisilla ehdotuksilla, jotka myös muut HSL:n hallituksen jäsenet voivat hyväksyä.  Esimerkiksi sitä, että onko uusi linja 244 sittenkin mahdollista ajaa Espoon keskuksen sijasta Leppävaaraan? Kuinka paljon kustannuksia siitä tulisi ja mitä se vaikuttaisi kokonaisuudistukseen? 

Tiistain jälkeen olemme viisaampia....


Ei kommentteja: