Siirry pääsisältöön

Mitä investoinneista, kunhan budjettikatto pitää!


Espon liikunta- ja nuorisolautakunta on monessa asiassa onnistunut (palataan tähän myöhemmin), mutta riittävää investointitasoa emme ole pystyneet säilyttämään. Syy on Espoon kaupungin liian tiukan investointikaton.

Kritisoin jo maaliskuisessa valtuuston kokouksessa liian tiukaksi suunniteltua Espoon kaupungin investointikattoehdotusta. Valtuusto päätti kuitenkin rajata investointien määrän keskimäärin enintään 280 milj. euroon vuositasolla seuraavaksi 10 vuoden ajaksi. Siksi, että velkaantumisvauhti pelottaa valtuuston enemmistöä.

Investointikatto näkyy johtamani lautakunnan investointitasossa konkreettisesti. Meidän investoinnit ovat kaupungin mittakaavassa pieniä ja vain pieni osa sivistystoimen kokonaisinvestoinneista. Koulut ja päiväkodit ovat investointilistan kärjessä - ehkä oikeutetusti- muut investoinnit tulevat kaukana perässä. Liikunta- ja nuorisotoiminnan investoinnit jossain vielä kauempna.

Useat liikunta- ja nuorisotilat ovat vanhoja ja huonokuntoisia ja tarvitsevat kipeästi peruskorjausta. Ongelmana on se, että tilapalvelut-liikelaitos ei ole koonnut niiden kuntokartoituksia, priorisointia ja korjausten ohjelmointia helpottaviksi raporteiksi, kuten kaupungin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen osalta on tehty. Miksi koulujen ja päiväkotien kohdalla hyvin toimivaa raportointia ei tehdä liikunta- ja nuorisotiloille? Kummallista. 

Tänään lautakunnan kokouksessa annoimme lausunnon tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2017- 2026 (tämä liikelaitos valmistelee kaupungin investoinnit eri toimialojen esityksestä). 

Lautakunnan tehtävä on vähän turvauttava, sillä useat investointiesityksistämme ovat jälleen siirtyneet hamaan tulevaisuuteen, jonnekin vuoden 2025 kohdalle. Siinä teille investointikaton vaikutuksia!

Kokouksessa teimme muutamia lisäysesityksiä ja - kirjauksia päätösesityksiin, jotta huolemme tulisi voimakkaammin ilmi. Valitettavasti muuhun ei riitä muskelit. 


Alla olevasta taulukosta näkee kuinka moni investointiesitys on siirretty jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Ehkä budjettineuvotteluissa onnistutaan jokin hanke nostamaan korkeammalle.
.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v