torstaina, syyskuuta 29, 2016

Mitä investoinneista, kunhan budjettikatto pitää!


Espon liikunta- ja nuorisolautakunta on monessa asiassa onnistunut (palataan tähän myöhemmin), mutta riittävää investointitasoa emme ole pystyneet säilyttämään. Syy on Espoon kaupungin liian tiukan investointikaton.

Kritisoin jo maaliskuisessa valtuuston kokouksessa liian tiukaksi suunniteltua Espoon kaupungin investointikattoehdotusta. Valtuusto päätti kuitenkin rajata investointien määrän keskimäärin enintään 280 milj. euroon vuositasolla seuraavaksi 10 vuoden ajaksi. Siksi, että velkaantumisvauhti pelottaa valtuuston enemmistöä.

Investointikatto näkyy johtamani lautakunnan investointitasossa konkreettisesti. Meidän investoinnit ovat kaupungin mittakaavassa pieniä ja vain pieni osa sivistystoimen kokonaisinvestoinneista. Koulut ja päiväkodit ovat investointilistan kärjessä - ehkä oikeutetusti- muut investoinnit tulevat kaukana perässä. Liikunta- ja nuorisotoiminnan investoinnit jossain vielä kauempna.

Useat liikunta- ja nuorisotilat ovat vanhoja ja huonokuntoisia ja tarvitsevat kipeästi peruskorjausta. Ongelmana on se, että tilapalvelut-liikelaitos ei ole koonnut niiden kuntokartoituksia, priorisointia ja korjausten ohjelmointia helpottaviksi raporteiksi, kuten kaupungin koulu- ja päiväkotikiinteistöjen osalta on tehty. Miksi koulujen ja päiväkotien kohdalla hyvin toimivaa raportointia ei tehdä liikunta- ja nuorisotiloille? Kummallista. 

Tänään lautakunnan kokouksessa annoimme lausunnon tilapalvelut-liikelaitoksen investointiesityksestä vuosille 2017- 2026 (tämä liikelaitos valmistelee kaupungin investoinnit eri toimialojen esityksestä). 

Lautakunnan tehtävä on vähän turvauttava, sillä useat investointiesityksistämme ovat jälleen siirtyneet hamaan tulevaisuuteen, jonnekin vuoden 2025 kohdalle. Siinä teille investointikaton vaikutuksia!

Kokouksessa teimme muutamia lisäysesityksiä ja - kirjauksia päätösesityksiin, jotta huolemme tulisi voimakkaammin ilmi. Valitettavasti muuhun ei riitä muskelit. 


Alla olevasta taulukosta näkee kuinka moni investointiesitys on siirretty jonnekin hamaan tulevaisuuteen. Ehkä budjettineuvotteluissa onnistutaan jokin hanke nostamaan korkeammalle.
.

Ei kommentteja: