Siirry pääsisältöön

Nuori Espoo Suuntaamo - Espoon kaupungin nuorisopalvelujen suunta tuleville vuosille

Mihin suuntaan nuorisopalveluita kehitetään tulevaisuuden Espoossa? Liikunta- ja nuorisolautakunta päätti huhtikuun kokouksessaan (21.4) siitä millaista nuoripalvelua Espoossa tehdään. Päätös oli liian merkittävä jäädäkseen ilman blogikirjoitusta, joten parempi bloggaus myöhään kuin ei milloinkaan 

Päätöstä edelsi melkein vuoden prosessi, joka alkoi lautakunnan risteily- ja tutustumismatkalla Tukholmaan. Tällä reissulla lautakunta kävi virkamiesten kanssa ensimmäiset keskustelut siitä millaisia ajatuksia lautakunnalla on nuorisopalveluiden kannalta. Sitä seurasi virkamiesten valmistelu, itse lasten ja nuorten näkemysten kuunteleminen ja henkilöstön näkemysten huomioiminen. Lopuksi lautakunnalle tuotiin suuntaviivat päätettäväksi.

Näin päätöksenteon pitäisi aina mennä kunnallisessa päätöksenteossa. Lautakunnat tekevät strategisia linjauksia ja virkamiehet vievät asioita tältä pohjalta eteenpäin. Se vaatii luottamusta niin virkamiesten kuin poliittisten päättäjien välille. Virkamiesten tulee luottaa siihen, että luottamushenkilöt eivät sekaannu operatiiviseen toimintaan ja luottamushenkilöiden taas siihen, että virkamiehet noudattavat heidän päättämiä suuria linjoja. Toistaiseksi tämä on onnistunut hyvin johtamassani Espoon liikunta- ja nuorisolautakunnassa.


Mikä tulee esimerkiksi muuttumaan? 

Nuorisopalveluiden pääasiallinen kohderyhmä on tulevaisuudessa 12- 17-vuotiaat nuoret. Nuorisotila- ja harrastustoimintaa tarjotaan pääasiassa 6-9-luokkalaisille sekä 17-vuotiaille toisen asteen opintoihin siirtyville nuorille.

Toimintaa tarjotaan ympäri vuoden, mutta toimintaa rytmitetään enemmän kolmeen toimintakauden mukaan : kevät-, kesä- ja syyskausi. Nuorille tarjotaan toimintaan maanantaista-lauantaihin ja toiminnan painopiste tulee olemaan nuorten kohtaamisessa. Ehkä tiivistäen, tulevaisuudessa mennään enemmän sinne missä nuoret ovat. 

Kesällä pyritään järjestämään aiempaa enemmän toimintaa, mutta painopiste siirtyy päivätoimintaan. Vähemmän yöleirejä, enemmän päivätoimintaan. 

Kouluyhteistyössä keskitytään toimimaan pääasiallisesti 6-7-luokkalaisten kanssa. 

Nämä esimerkkimuutokset voivat vaikuttaa pieniltä, mutta yhdessä ne muuttavat nuorisotyön suuntaa, lautakunnan mielestä parempaan suuntaan. Mutta muutoksen johtaminen tulee olemaan haastavaa, eivätkä muutokset tule tapahtumaan hetkessä.  

Minua ja montaa muuta lautakunnan jäsentä huolestutti eniten se,  miten käy kaikkein nuorimmille lapsille tulevissa uudistuksissa. Emme halunneet sulkea täysin ovia 9-11-vuotiailta, joten teimme kokouksessa ehdotuksestani lisäyksiä päätösehdotukseen. Ne eivät ole ristiriidassa päätösesityksen kanssa vaan täydentävät lautakunnan näkemystä. 

Nyt kehittämistyö vasta todella alkaa! Tutustu tarkemmin täältä.

1.    9-11-vuotiaille suuntautuvaa toimintaa ei lopeteta. Myös kerhotoiminta jatkuu huomioiden alueiden palvelutarjonnan ja mm. sosioekonomiset tarpeet.

2.    Nuorisopalvelut toteuttaa tulevissa NuoriEspoo-suuntaamo- päätöksissään positiivista diskriminaatiota eli huomioi, että eri alueilla on erilaisia tarpeita. Tavoitteena on luoda nuorille mahdollisuuksia osallistua heitä itseään kiinnostavien tapahtumien järjestämiseen.

3.    Kouluyhteistyötä jatketaan, mutta nuorisonohjaajien työpanos keskitetään 6.-8.-luokkalaisten nuorten parissa toimimiseen.
Alakouluikäisten kohdennettuja pienryhmiä jatketaan tarpeen mukaan.

4.    Nuorisopalveluiden henkilöstö otetaan mukaan tulevien muutosten valmisteluun ja heidän näkemyksensä myös huomioidaan tulevia päätöksiä valmisteltaessa.

5.    Vaikutuksia seurataan ja lautakunnalle tuodaan ensimmäisen kerran arvio vaikutuksista loppukeväällä 2017.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v