maanantaina, maaliskuuta 14, 2016

Turha kauhistella investointeja

Espoon kaupunginvaltuustossa 14.3 päätettiin talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU2) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen. Astuin pönttöön ja lausuin seuraavaa: 
Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,
Ensiksi kehuja. On erittäin tärkeä, että meillä on tämä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma (Tatu 2). Liikkumavaran säilyttäminen kaupungin taloudessa sekä rahoitustasapainon tasapainon säilyttäminen ovat todellakin strategisia tavoitteita Espoon kaupungille. 
Kuten kaupunginjohtaja sanoi, asukasmäärä kasvaa merkittävästi tulevaisuudessa. Monet täällä kauhistelevat sitä, minä en. Meidän pitää rakentaa kaupunkia tuleville asukkaille, ei itsellemme. Espoon kaupunki investoi nyt voimakkaasti ja espoolaiset korjaavat vielä kypsät hedelmät tulevaisuudessa. 
Kaupungistuminen Suomessa tulee todennäköisesti jatkuvaan voimakkaana tulevaisuudessa.  Kaupungistumisen keskeisin syy on puolestaan osaamispohjainen talous. Tietoon, osaamiseen ja niistä kumpuaviin perustuva palvelutalous kehittyy kaupungeissa, joissa kohtaavat tutkimus, koulutus, osaava työvoima, hyvä sisäinen ja ulkoinen saavutettavuus sekä kiinnostava asuin- ja elinympäristö. Kuulostaa ihan Espoolta! 
Minun mielestäni Espoolla on varaa kasvaa merkittävästi, uudet asukkaat tuovat pääasiassa vain positiivisia ongelmia.  En kannata mitään asukasmäärän kasvun rajoittamiseen tähtääviä ehdotuksia. Tavoitteena on aina oltava kasvava kaupunki. 
Investointikattoehdotus on kuitenkin tiukka kasvavan kaupungin tarpeisiin nähden. Investointikykyä ja rahoitusasemaa voidaan parantaa vähentämällä investointien määrää, alentamalla käyttötalouden menoja sekä lisäämällä käyttötuloja ja verorahoitusta. Minusta investointeja ei pitäisi rajoittaa noin voimakkaasti, vaan pitää pyrkiä lisäämään omarahoitusta verorahoituksen avulla tai rahastoja nykyistä enemmän hyödyntämällä.   
Verotuksen korottaminen ei saa olla mikään tavoite, mutta kuten edellisin tuottavuusohjelman arviointidokumentissa  todetaan ”Verotuksen tason pitäminen alhaalla ja korvaamalla rahoitusvaje lisäämällä lainanottoa ei ole pitkän päälle kestävä ratkaisu kaupungin rahoitustasapainon hoitoon.”. Verotuksen tasosta on siis vakavasti keskusteltava, näyttää siltä, että emme pysty nykyisellä verotuksen tasolla pitämään palveluja yllä ja investoimaan riittävästi. 
  Kaupungin taloustilanteen ratkaisee kuitenkin työllisyystilanteen kehittyminen, sillä näin saadaan verotuloja. Valitettavasti työllisyystilanne on heikentynyt nopeasti ja heikkenee edelleen. Kaupungin linjauksena on ollut, että työllisyyden hoidossa pitää löytää keinot työllistää avoimelle sektorille. Mutta tämä ei tunnu toimivan nykyisenkaltaisessa taloustilanteessa, ei edes Espoossa.  Minusta meidän pitäisi edistää sitä, että Espoon kaupunki itse työllistää työttömiä nykyistä enemmän ja panostaa enemmän työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaan.  Muuten on vaarana, että yhä useampi tippuu työmarkkinoilta pois kokonaan, eivätkä verotulot kasva tavoitellusti. 

Ja vielä lopuksi, tatu2-ohjelman esitykset maankäytön tehostamisesta ovat erittäin hyviä.  Tarvitsemme vielä tehokkaampaa kaavoitusta ja maankäyttöä ja aktiivista maapolitiikka. Kiitos. 

Ei kommentteja: