Siirry pääsisältöön

Suomenojan tyrskyt - osa II

Espoon satamatoiminnot ovat olleet aikamoisessa myrskyssä tällä viikolla. Helsingin Sanomat on kahdessa päivässä tehnyt kaksi isoa juttua satamatoiminnoista ja kaupungin ulkoilusaarissa olevien mökkien käytöstä. 

Vaadin alusta alkaen, että kaupungin pitää laatia selvitys siitä mten asiat oikeasti ovat ja selvitys pitää tuoda sitten lautakuntaan. Olen ollut yhteydessä niin sivistystoimenjohtaja Sampo Suihkoon kuin liikunta- ja nuorisojohtaja Martti Merraan useaan otteeseen ja he myös minuun. Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä päätti tänään, että kaupungin toteuttaa sisäisen tarkastuksen koskien Suomenojan venesataman ja Espoon merellisen ulkoilun palveluyksikön toimintaa ja niihin liittyviä julkisuudessa esitettyjä väitteitä.

Tämä oli ainoa oikea ratkaisu tässä tilanteessa. Asioihin pitää saada selvyyttä ja väitteisiin vastauksia. Espoon liikunta- ja nuorisolautakunnassa tulemme sitten aikanaan käymään selvityksen  tuloksia läpi.


Mutta pääsemme käsittelemään merellisen ulkoilun hankinta-asioita jo ennen sitä. 

Lautakunnan puheenjohtajan valvon lautakunnan viranomaisjohdon tekemiä viranhaltijapäätöksiä. 
Tänään sähköpostiin tupsahti liikunta- ja nuorisojohtaja Martti Merran tekemät päätökset liikunta- ja nuorisotoimen maa- ja vesirakennustöistä. 

Ne olivatkin yllättävän mielenkiintoisia ja liittyivät Suomenojan tapaukseen läheisesti.

HS ja Länsiväylä ovat uutisoineet, että RH-Penger Oy on hoitanut lautallaan kaupungin ulkoilusaarien huoltotoimintoja. Yritys on voittanut kilpailutuksen ja on solminut kaupungin kanssa sopimuksen vuonna 2010. Lehtitietojen mukaan sopimus on umpeutunut toukokuussa 2014. 

Tammikuussa 2014 liikuntatoimi oli ollut yhteydessä Espoon kaupungin hankintakeskukseen ja pyytänyt (ilmeisesti) uuden kilpailuttamisprosessin aloittamista. Jostain syystä hankintakeskus, joka siis hoitaa Espoossa kilpailuttamisprosessi ja laskuttaa palveluistaa kaupungin toimialoja, järjesti hankintaprosessi vasta toukokuussa. 

Espoon kaupunki pyysi 15.5.2014 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjousta ensisijaisesti liikunta- ja nuorisopalvelujen kohteiden kunnossapidossa tarvittavista maa- ja vesirakennustöistä. Kohteita ovat muun muassa ulkoilualueet, -reitit, kuntoradat, liikuntapaikat, venesatamat, uimarannat, saariston ulkoilusaaret ja veneväylät. Hankinnan kohteena olleissa palveluissa ei ole  tarkoituksena vuokrata pelkkää maa- ja vesirakennustyökalustoa vaan hankkia maa- ja vesirakennustyö palveluna (kone + kuljettaja/miehistö).

Hankinta toteutettiin avoimena menettelynä. Kysymyksessä oli EU-kynnysarvon ylittävä hankinta, josta julkaistiin ilmoitus Hilma- tietokannassa, TED- tietokannassa ja Espoon internet -sivuilla 15.5.2014. Valintaperusteena oli halvin hinta. Hankintapalvelut on tarkistanut kelpoisuusehdot, tarjousten vastaavuuden tarjouspyyntöön sekä vertaillut tarjoukset esitettyjen valintaperusteiden mukaisesti.

Hankintojen yhteisarvoksi on arvioitu sopimuskaudella (2,5 vuotta + vuoden optio)  noin 350 000 €, joten kaupungin mittakaavassa kyse ei ole isoista hankinnoista. Viranhaltijan päätöksessä on siis päätetty, kilpailuttamisprosessin jälkeen, mitkä yritykset pääsevät tekemään kilpailetettuja urakoita liikunta- ja nuorisotoimessa. 

Koska olen julkisuudessa vaatinut sataman toimintatavoista ja kilpailutuksista avointa selvitystä, päätin käyttää minulle lautakunnan puheenjohtajana kuuluvaa otto-oikeutta tässä hankinta-asiassa. Se tarkoittaa sitä, että päätös tuodaan lautakunnan käsiteltäväksi. Päätös voidaan käsittelyn jälkeen pysyttää, kumota, sitä voidaan muuttaa eli tehdä asiassa uusi päätös tai asia voidaan palauttaa uudelleen käsiteltäväksi.

 Minusta on niin kuntalaisten, virkamiesten, lautakunnan kuin yritystenkin kannalta järkevää käydä tämä prosessi ja päätökset niin tarkasti läpi, että asiaa tulee varmasti selväksi. Kyllä se on yhden kokouksen väärti.

Kommentit

Anonyymi sanoi…
Hyvä Antti! Myös minä olen ollut mukana tässä sopassa, varavaltuutettuna ja Espoon Yrittäjien edustajana. Koko homma kun lähti CM Boatsin tarinasta.

En valitettavasti kuitenkaan usko, että kenenkään virkamiehen asema muuttuu tämän selvityksen jälkeen. Erityisesti siksi, että selvitys salattaneen kaikin mahdollisin keinoin niin, että se on valmistuessaan jo rampa ankka.
Anonyymi sanoi…
Nyt virkamiehet ovat toimineet kuin omistaisivat yhteistä omaisuutta. Mikäli tästä pääsee ilman seuraamuksia niin koko kaupungin hallinnon voi lopettaa.
Antti Aarnio sanoi…
Tutkitaan ja katsotaan mitä tulee ilmi. Sitten katsotaan miten menetellään.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v