Siirry pääsisältöön

Nuorille töitä- Espoon kaupungilta!

Tarjosin oheista kirjoitus Länsiväylään, aihe on tärkeä.

Nuorille töitä- Espoon kaupungilta!

Espoolaisten nuorten työttömyysluvut ovat hurjassa kasvussa. Alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli TEM:n työnvälitystilaston mukaan 1004 henkeä toukokuun 2013 lopulla. Muutos vuotta aikaisempaan on ollut suorastaan hurja, työttömien nuorten määrä on kasvanut 78 prosenttia vuoden aikana. Vuosimuutos on toiseksi korkein kaikista Uudenmaan kunnista.

Nuorten vaikeuksista löytää työpaikkoja kertovat myös Espoon kaupungin kesätyöpaikkojen hakumäärät. Yhtä tarjolla ollutta kesätyöpaikkaa kohden tuli 29 hakemusta, haettavia työpaikkoja oli noin 700. Hakemuksia tuli lähes 4000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.  Myös Espoon kaupungin kesäsetelit, joilla tuetaan nuorten työllistymistä yksityissektorille maksamalla 300 euroa työnantajalle, loppuivat kesken.

Samaan aikaan maan hallituksen yksi kärkihankkeista on nuorten yhteiskuntatakuu. Jokaiselle alle 25-vuotiaalle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tulisi tarjota työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Tavoite on erittäin haastava nykyisessä taloustilanteessa.

Espoon kaupungin vuoden 2014 budjettia suunnitellaan jo täyttä häkää. Suunnittelussa on otettava huomioon kasvanut nuorisotyöttömyys entistä huolellisemmin. On hyvin todennäköistä, että maan talouskasvu on erittäin heikkoa myös ensi keväänä, jolloin nuorten on vielä nykyistäkin vaikeampaa löytää niin työpaikkoja. Siksi kaupungin on ensi vuoden budjetissaan panostettava aikaisempaa enemmän nuorten työllisyyden edistämiseksi.

Konkreettisin keino on lisätä Espoon kaupungin työllisyysmäärärahoja, jolla voidaan palkata nuoria kaupungin erilaisiin tehtäviin. Myös erilaisia työharjoittelupaikkoja ja kuntouttavan työtoiminnan määrärahoja on lisättävä, ei leikattava. Vuoden 2014 kesänä on pystyttävä palkkaamaan tätä kesää enemmän nuoria kaupungille kesätöihin. Myös kesäsetelien määrää on kasvatettava. Jos yksityinen sektori ei työllistä nuoria, kaupungin on lisättävä omia työllistämistoimia. Se on järkevää politiikkaa.

Antti Aarnio
liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtaja (sd)

HYVÄÄ KESÄÄ KAIKILLE!

Kommentit

Todella tärkeä asia. Ehkä tässäkin haasteessa pitäisi sopia (1) kriisitoimenpiteet ja (2) laatia pitkän aikavälin suunnitelma.

Pitkällä aikavälillä on valmennettava kaikki nuoret työntekokuntoon. On motivoitava työnantajat kantamaan oma vastuunsa. On löydettävä keinoja järjestää nuorille monipuolisia kokemuksia työstä.

Kesätyöpaikat ova tässä avainasemassa.
Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v