Siirry pääsisältöön

Mitä palveluista, asuntopolitiikka on tärkeintä!

Ah, ketä jaksaa kiinnostaa kuntauudistus Helsingin seudulla palveluiden näkökulmasta?   Ei minua ainakaan, kun haasteet ja ratkaisut liittyvät asumiseen ja liikenteeseen. Kaikki muu on toisarvoista. Helsingin seudun krooninen asuntopula ja asumisen kalleus ottavat toden teolla aivoon!

Helsingin seudulla eivät asumisen toiveet ja todellisuus eivät kohtaa, vain joka kolmas asuu tavoitetasunnossaan. Asumisvaihtoehdot ja varsinkin hinta ajavat ihmisiä koko ajan kauemmaksi ja kauemmaksi työpaikoista, jolloin työmatkat pidentyvät ja vapaa-aika jää vähäisemmäksi. Ja tietenkin kaikkein pienituloisemmit ovat kaikkein heikoimmassa asemassa (espoon kokoomuslaisten soisi muistavan tämän, isoimpana vallankäyttäjänä Espoossa).

Lueskelin kotiin tullutta, Seppo Laakson tekemää raporttia, Espoon kaupungin ja ja Helsingin seudun väestöprojektiot 2013-2050. Raportteja Espoosta 1/2013 (en onnistunut löytämään sitä verkkojulkaisuna). Raportissa oli erittäin mielenkiintoisia ennusteita asuntotuotantotarpeesta.

Laakso teki erilaisia arvioita väestöennusteeseen ja sen avulla johdettavaan tarvittavaan asuntotuotannon määrään. Hän otti laskelmissaan huomioon myös asumisväljyyden kehityksen. Helsingin seudulla viimeisen 30 vuoden aikana keskimäärin noin kolmannen asuntotuotannosta on mennyt asumisväljyyden kasvun ja kaksi kolmannesta väestönkasvun aikaansaaman kysynnän tyydyttämiseen. Vuodesta 2007 alkaen asumisväljyyden kasvu on käytännössä pysähtynyt sekä Helsingin seudulla että Espoossa. Helsingissä se on jopa kääntynyt laskuun.

Kun tulevaisuuden asuntotuotannon määrää mietitään, ei siis riitä, että huomioidaan väestönkasvu, vaan pitää huomioida myös asumisväljyyden kasvattaminen (en ole siis sitä mieltä kuten jotkut vihreät, että asumme liian isoissa asunnoissa).

Laakson laskelmissa väljyyskehitykselle oli kaksi vaihtoehtoa. Normaalissa arvioitiin että väljyyskasvu palautuu aikaisemmalle hitaalle kasvu-uralle, vähitellen hidastuen. Pysähtyvässä/hitaassa-vaihtoehdossa asumisväljyys ei enää kasva, vaan asuntomarkkinoiden kireys pitää sen nykyisellä tasolla myös Espoossa.

Väestökehitykselle Laakso laski kolme vaihtoehtoa: nopean perus ja hitaan vaihtoehdon. En käy niitä tarkemmin läpi tässä.

Laskelmien mukaan nopean vaihtoehdon mukainen väestönkasvu, normaalilla asumisväljyyden kehittymisellä, edelyttäisi keskimäärin 1 800-2 500 asunnon vuosituotantoa vuoteen 2035 saakka. Väestönkasvuennusteen perus-vaihtoehdon toteutuessa asuntotuotannon pitäisi olla 1 600-2 100 asuntoa ja hitaassa vaihtoehdossa keskimäärin 1 300- 1600 asuntoa vuodessa  vuoteen 2050 mennessä.

Vuosina 1997-2011 Espoossa on valmistunut keskimäärin 2 200 asuntoa vuodessa. Alla oleva kuvio kertoo vähän yli kymmenen vuoden kehityksestä.

Tavoite vaikkapa 2 500 asunnosta vuosittain aina vuoteen 2050 saakka on erittäin haastava.

Onko tavoite sitten mahdollinen? Paljon on kiinni siitä, miten paljon asuntotuotannolle on kaavoitettu kerrosalaa. HSY:n raportista sain selville, että MAL-sopimuksen mukaisesti Espoon pitäisi rakentaa tuo mainittu 2500 asuntoja vuodessa ja se edellyyttä keskimäärin 250 000 kem2 asemakaavoitettua kerrosalaa vuosille 2012-2015.

Pihvi on siinä, että raportin mukaan kaavallinen valmius tuohon tuotantoon on Espoossa vain 68 %:a.  Vastaaviin lukuihin verrattuna Helsingin seudun 14:sta kunnasta vain Tuusulassa ja Mäntsälässä on matalampi. Miten ihmeessä Espooseen voidaan rakentaa 2500 asunnon vuositasolla joa kaavallinen valmius on näin matala?

Asuntoja vuodessa
ARA-asuntojen osuus
Tavoitteen edellyttämä asemakaavoitettu kerrosala
Asemakaavat voimassa
Kaavallinen valmius
Espoo
2500
20 %
250 000 kem2
660 000
66 %

Lähde: http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/Julkaisut/1_2013_Asuntoraportti_lr.pdf


Espoossa tulee saada lähivuosikymmeninä isoja hankkeita eteenpäin, jos Espoo haluaa pitää kiinni 2500 asunnon tavoitteesta. Jos tästä lipsutaan, Espoossa ei rakenneta riittävästi asuntoja väestönkasvuun nähden, asuntojen suhteelliset hinnat nousevat, joka taas vähentää muuttovoittoa. Espoon sijasta muutetaan Vihtiin.

Minä edustan sitä näkökulmaa, että kaupungin pitää kasvaa ja vauhdilla. Joten kaupunginsuunnittelulautakunta, kaavoja kehiin!
Kommentit

Martti Tieaho sanoi…
Oikein. Ja mitä mahdollisuuksia olisikaan Leppävaara-Kauklahti radanvarressa. Katsokaapa vaikka Keran rappiota. Teollsuus on muuttanut/muuttamassa pois Inex mukaalukien. Tilalle edullista asumista aseman ympärille. Ja sitten Mankki-Luoma-Espoonkartano rakenteille yhden aseman ympärille Espoon ja Kirkkonummen rajalle.
sakari heiskanen sanoi…
Hieno raportti, kiitos, Antti. Uusi kaupunkisuunnittelulautakunta aloitti viime viikolla ja listalla on paljon asioita. Mutta miten kaupsu voi nopeuttaa uusien kaavojen syntymistä? Uudessa lautakunnassa on kokemusta mutta esim minä olen kokematon. Varajäsenenä voin nostattaa keskustelua, mutta kuinka minä ja kaikki muut espooaiset voimme lisätä kaavoitustahtia nopeasti käytännössä?
Antti Aarnio sanoi…
Minähän olen varsinainen kaavoitusasiantuntija, kun en ole ollut kaavoituksen kanssa tekemisessä yhtään :)

Mutta kyllä kaikki lähtee maanhankinnasta ja tonttipolitiikasta. Pitäisi katsoa suuria linjoja, kuinka miltä suunnitelmat näyttävät ja mahdollistavatko ne tarvittavan asuntotuotannon määrän?

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v