Siirry pääsisältöön

Espoon kunnallisvaalien 2012 vaalirahoitus - valtuutettujen vaalirahoituksen salat

Päätin kuntavaalikampanjani aikana, että tutkin Espoossa valituksi tulleiden vaalirahailmoitukset, koska minua  kiinnostaa kuinka paljon eri valtuutetut käyttivät rahaa ja mistä raha tuli. Media näyttää tekevän vain juttuja, joihin on poimittu muutamien nimimiesten tai -naisten vaalirahailmoituksia. Demokratian kannalta on taas hyvä tarkastella kaikkien valittujen tuloja ja menoja.

Kävin läpi kaikkien Espoon valtuustoon valittujen varsinaisten valtuutettujen (me varat jäimme siis ulkopuolelle) vaalirahailmoitukset, kokosin exeliiin ilmoituksista ehdokkaiden äänimäärän, kampanjoiden kokonaissummat, oman rahoituksen osuuden ja lehtimainoksiin käytetyn rahamäärän.

Vaalirahailmoituksessa ei tarvitse eritellä menoja ja tuloja, jos kampanja on ollut alle 800 euroa, joten sellaisten valtuutettujen kohdalla laitoin oletukseksi vaalikustannuksiksi 799 euroa, jotta vertailua olisi mahdollista tehdä. Alle 800 euron kampanjalla valtuustoon pääsi kolme perussuomalaista ( Timo Soini, Teemu Lahtinen ja Veera Ruoho), neljä kokoomuslaista (Markus Torkki, Kaisa Alaviiri, Tuija Kalpala ja Henrik Vuornos), yksi keskustalainen (Mikko Hintsala), kaksi RKP:läistä (Stig Kankkonen ja Kurt Torsell), neljä vihreää (Kirsi Louhelainen, Katja Lahti, Heli Halava ja Risto Nevanlinna) ja neljä demaria (Tarja Tallqvist, Jasminiitta Lumme, Maria Jungner ja Ali Adrirahman).

Kolme valttutettua ei ole jättänyt vaalirahailmoitusta määräaikaan mennessä, kaksi perussuomalaisista ( Kurt Byman ja Seppo Huhta) ja yksi kristillisdemokraatti (Antero Laukkanen). Olen kyllä vähän yllättynyt, että nämä kolme jotka usein puhuvat kansanvallan puolesta valtuustossa, eivät itse jätä imoitusta määräaikaan mennessä. Eläkää niin kuin opetatte, veljet!.(Huom. Seppo Huhta oli jättännyt ilmoituksen 2.1.2013 ja Antero Laukkanen 4.1.2013).

Valtuutettujen tarkastelu puolueryhmittäin (PS ja KD puuttuvat)

Alla olevassa taulukossa on esitetty puolueittain ryhmiteltynä valtuutettujen saamat äänet yhteensä, vaalirahoitukseen käytetty summa ja yhden äänen hinta.  Odotetusti porvaripuolueet KOK, RKP ja KESK käyttivät eniten euroja per valtuutettu vaalikampanjassaan, siisään päässeet demarit taas käyttivät taas vähiten, 2,2 euroa ääntä kohden.

Puolue Valtuutettuja Äänet yht. Vaalirahoitus, euroa €/ääni
KOK 29 27 535 157 284,1 5,7
VIHR 13 9 144 32 924,7 3,6
SDP 10 8 731 19 352,3 2,2
PS 10
RKP 7 6 500 33 075,2 5,1
KD 2
VAS 2 1 251 4 293,4 3,4
KESK 2 1 301 11 192,8 8,6

Valtuutettujen top 21-kampanjat

Espoossa Kimmo Oilan oli omassa luokassaan vaalikampanjansa kustannusten suhteen. Vaatimattomat 34 888 euroa ja 771 ääntä. Yhdelle äänelle tuli hintaa 45 euroa. Espoossa kuusi valtuutettua käytti yli 10 000 euroa vaalikampanjaansa, heistä neljä oli kokoomuslaisia. Ehkä yllättäen, 20 joukossa oli neljä vihreää.  19. sijan ottaa SDP:n Veikko Simpanen hieman yli neljän tonnin kampanjallaan.


Nimi Puolue Äänet Kampanja,
euroa
€/ääni
 Oila, Kimmo KOK 771 34 888 45,3
Haglund, Carl RKP 3 135 21 639 6,9
 Jalonen, Jaana  KOK 753 14 828 19,7
 Kemppi-Virtanen, Pirjo  KOK 1 185 13 229 11,2
 Konttas, Ari KOK 1 256 11 494 9,2
Rossi, Yrjö KESK 907 10 394 11,5
Kauma, Pia  KOK 2 832 9 853 3,5
Särkijärvi, Jouni  KOK 1 098 8 936 8,1
Laukkanen,Antero
Elo, Tiina 
KD
VIHR
1 164
1 123
8 629
6 424
7,4
5,7
 Mustakallio, Kristiina  KOK 662 5 940 9,0
 Hertell, Sirpa VIHR 696 5 679 8,2
 Elo, Simon PS 357 5 200 14,6
Markkula, Markku KOK 1 670 5 040 3,0
 Gestrin, Christina  RKP 1 577 4 996 3,2
 Nevalainen, Mar VIHR 446 4 925 11,0
 Lauslahti, Sanna  KOK 2 311 4 817 2,1
 Seppä, Heikki KOK 842 4 750 5,6
Huhta, Seppo
Äikäs, Saija 
PS
KOK
508
1 356
4 500
4 455
8,9
3,3
Simpanen, Veikko  SD 317 4 071 12,8
Karimäki, Johanna VIHR 886 3 885 4,4

Miten valtuutetut rahoittivat kampanjansa?

Suurin osa valtuutetuista rahoittaa kampanjansa omista rahoistaan.  Osa saa noin 0-40 prosenttia vaalirahoituksesta joko yrityksiltä tai yhteisöiltä tai yksityisiltä lahjoittajilta. Muutamia poikkeuksia löytyy.
Carl Haglund ja Mikael Eriksson RKP:stä eivät laittaneet kampanjaansa euroakaan omaa rahaa, eikä myöskään ilmoituksensa mukaan meidän demareiden Markku Sistonenkaan.

Listan kärkipäässä olevat RKP:läiset saivat rahaa yksityisiltä lahjoittajilta ja yrityksiltä, Haglund sai merkittävän summan puolueeltaan. Taulukossa olevat vihreät saivat rahoitusta pääosin yksityisiltä lahjoittajilta.   Isojen kampanjoiden kokoomuslaisista (Kemppi-Virtanen Pirjo, Kauma Pia ja Äikäs Saija) saivat merkittäviä summia yrityksiltä, kuten myös Keskustan Yrjö Rossi.

Puolue Äänet Kampanja, euroa Euro/ääni Oma rahoitus, € Oman rahoituksen osuus, %:a
Haglund, Carl  RKP 3 135 21 639 6,9 0 0 %
 Sistonen, Markku  SDP 937 3 128 3,3 0 0 %
 Eriksson, Mikael  RKP 464 1 518 3,3 0 0 %
 Hemnell, Matilda RKP 210 1 524 7,3 24 2 %
Lehtola, Ville  KOK 496 2 392 4,8 96 4 %
Johansson, Ulf  RKP 590 1 800 3,1 300 17 %
 Hopsu, Inka  VIHR 1 016 1 281 1,3 267 21 %
 Hyrkkö, Saara  VIHR 607 3 224 5,3 876 27 %
 Elo, Tiina  VIHR 1 123 6 424 5,7 2 188 34 %
 Gestrin, Christina  RKP 1 577 4 996 3,2 1 996 40 %
 Äikäs, Saija  KOK 1 356 4 455 3,3 2 248 50 %
Kauma, Pia  KOK 2 832 9 853 3,5 5 454 55 %
 Partanen, Henna  VIHR 456 1 370 3,0 778 57 %
Kemppi-Virtanen, Pirjo  KOK 1 185 13 229 11,2 7 765 59 %
Rossi, Yrjö KESK 907 10 394 11,5 6 294 61 %
 Hellström, Martti  SDP 367 1 200 3,3 800 67 %
 Haaksiala, Henri  KOK 422 1 470 3,5 1 020 69 %
Karimäki, Johanna  VIHR 886 3 885 4,4 2 794 72 %
Värmälä, Johanna  SDP 1124 2 281 2,0 1 701 75 %
 Peltokorpi, Mikko KOK 502 1 448 2,9 1 106 76 %

Johtopäätöksiä

Vaalirahoituksen pitää mielestäni olla hyvin avointa ja ilmoitusten kansalaisten tarkastettavana. Selattuani läpi kaikkien valituiksi tulleiden valtuutettujen ilmoitukset olen entistä enemmän avoimuuden kannalta. Ilmoituksista ei käy ilmi, mitkä yritykset ovat tukeneet tiettyjä ehdokkaita, koska kaikki kiertävät nimen julkaisemista ilmoittamalla tuen olleen alle 800 euroa. Sama tuntuu pätevän myös muihin kuin yritysten antamiin tukiin, mitään nimiä ei ilmene missään.

Olen pettynyt, että osa valtuutetuista on tehnyt rimaa hipovan ilmoituksen, kertomalla vain juuri ja juuri ne tiedot jotka lain mukaan pitää, eikä mitään muuta. Myös oman puolueeni ilmoituksissa on minusta puutteita, toivottavasti valtuutetut täydentävät ilmoituksiaan vielä jälkikäteen.

Espoossa kokoomuslaiset ehdokkaat käyttävät aivan ylivertaisia summia vaalityöhön verrattuna muihin puolueihin. Raha näyttää kulkevan rahan luo. Mutta on mukava huomata, että valtuustoon voi päästä myös pienellä budjetilla, lähes jokaisessa puolueessa on valtuutettuja, jotka ovat päässeet valtuustoon alle 800 euron budjetilla. Se on hatun noston arvoinen suoritus.

Kommentit

Anonyymi sanoi…
Vihreitä valtuutettuja on vain 23,

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v