Siirry pääsisältöön

Vanhusten omaisuus lihoiksi?


Espoon sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa 22.11.2012 päätettiin jatkaa palvelusetelikokeilua (olen kirjoittanut siitä jo monta kertaa, osa I ja II ja III).  Vastustin kokeilun jatkoa, mutta lautakunta päätti kuitenkin jatkaa kokoilua ensi vuoden loppuun äänin 9-2. Turpaan tuli siis reilusti.  Vastustin kokeilun jatkamista sillä perusteella, että palvelusetelin käyttö on ihan marginaalista (noin 40 myönnettyä seteliä, kun kaikkiaan ympyrävuorokautisessa hoiva-asumisessa on noin 1200 vanhusta Espoossa). En myöskään halua vahvistaa koko ajan sitä kehitystä, että lisäämme varakkaimpien valinnanmahdollisuuksia. Se ei minusta pitäisi olla sosiaali- ja terveyspolitiikan suunta myöskään kuntatasolla.

Ympärivuorokautinen hoiva-asuminen on kallista, kuukausihinnan alkaessa reilusta kolmesta tuhannesta eurosta. Kun vanhus saa paikan hoivapaikkaan, kunta ottaa kovat maksut vanhukselta asiakasmaksujen avulla.  Espoossa asiakkaan nettotuloista otetaan 85 prosenttia, asiakkaalle pitää jäädä vähintään reilut 230 euroa kuukaudessa.  Kotipalvelun maksut eivät ole aivan yhtä suuret, mutta nekin lohkaisevat suuren osan asiakkaan tuloista.

Vanhusten omaisuus on kuitenkin maksujen ulkopuolella.  Periaatteessa 15 miljoonan euron sijoitusyhtiön osakekannan omistava ja takuueläkettä saava vanhus ja 1400 euron työeläkettä saava muuten varaton vanhus ovat samassa asemassa hoivapaikan saadessaan. Tuloista otetaan 85 % ja muu omaisuus jää rauhaan.

Tämä perustunee perustuslain 15 §:n omaisuuden suojaan, jonka mukaan jokaisen omaisuus on turvattu muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta.  Kaikki muutkin kuntien tulosidonnaiset asiakasmaksut lasketaan tulojen mukaan, omaisuus unohtaen.

Mutta pitäisikö vanhusten omaisuus yksinkertaisesti laittaa lihoiksi ja jättää perilliset nuolemaan näppejään, vanhuksen saadessa ympärivuorokautisen hoivapaikan?  En tiedä, mutta siitä olen varma että lähivuosikymmeninä tästä tullaan vielä käymään kipakkaa keskustelua. 

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v