Siirry pääsisältöön

Hankintaan kaupungille lisää maata - halvempaa asumista espoolaisille!


Tämä on kolmas vaalitavoitteeni. Ensimmäinen on Terveysasemat kuntoon - lääkäreitä lisää!, toinen panostetaan lapsiin - satsataan kouluihin ja perheisiin


Hankitaan kaupungille lisää maata - halvempaa asumista espoolaisille!

Espoon väkiluku kasvaa vuodesta toiseen. Espooseen on rakennettava vuositasolla enemmän asuntoja kuin tähän asti on tehty. Vain siten meillä on mahdollisuus estää asumiskustannusten nousu kestämättömälle tasolle ja tarjota uusille espoolaisille kohtuuhintaista asumista.

Asuntopolitiikassa kaikki lähtee maapolitiikasta, siitä miten kaupunki hankkii maata ja kaavoittaa sen asuntoalueiksi. Espoon kaupunki on suosinut maankäyttösopimuksia, jolloin maanomistajien kanssa sovitaan alueiden käytöstä ja infrastruktuurin käytöstä.


  • Espoossa on pistettävä asuntopolitiikassa uusi vaihde päälle. Kaupungin on käytettävä kaikkia lain sallimia keinoja niin maanhankinnassa kuin jo kaavoitettujen tonttien saamisessa rakennustuotantoon. Kaupungilla on lain sallima oikeus pakkolunastaa maata, jos sopimuksiin ei muuten päästä. Keinoja on, mutta kokoomusjohtoisessa Espoossa ei ole haluttu suututtaa maanomistajia.
  • Espoon kaupungin on hankittava omistukseensa nykyistä enemmän espoolaista maata. Nyt kaupungin vähäinen maanomistus haittaa esimerkiksi sopivien tonttien löytämistä vanhusten palvelukeskuksille. 
  • Asuntopolitiikan on oltava monipuolista. Tarvitaan lisää kerros-, rivi- ja omakotitaloja. On rakennettava lisää vuokra-asuntoja eri puolille kaupunkia. Kaupungin on kaavoitettava riittävästi tontteja vuokra-asuntotuotantoa varten. Espoon asunnot Oy on saatava toimimaan asukasystävällisesti ja tehokkaasti.
  • Kaavoituksen yhteydessä on kiinnitettävä huomiota rakentamismääräyksiin ja pyrittävä näin alentamaan rakentamisen hintaa. Kaikkialla ei tarvitse olla luksusta. Vähennetään normeja ja nopeutetaan prosesseja, luodaan mahdollisuuksia rakentamisen hinnan alentamiseksi.
Kaupunkirakennetta on tiivistettävä ja luotava siten uusia mahdollisuuksia uudisrakennuksille vanhojen asuinalueiden keskelle. Asumme Suomen toiseksi suurimmassa kaupungissa, metropolialueella. Kaupunkimaista pöhinää syntyy vain kaupunkimaisessa ympäristössä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v