Siirry pääsisältöön

Valtuuston valtin vaalitavoite IOlen ekonomisti koulutukseltani, enkä pääse karvoistani irti: kuntalaisen kannalta Espoon vahva talous on erittäin tärkeää. Aion osaltani huolehtia siitä, että myös tulevaisuudessa Espoo on taloudeltaan vahva. Sen varmistamme tehokkaalla elinkeinopolitiikalla (lisää työpaikkoja Espooseen), mutta myös sillä, että kehitämme kuntalaisille tarkoitettuja, heidän veroeuroillaan maksamia,  palveluita entistä paremmiksi, vaikuttavimmiksi ja myös tehokkaammiksi. Pystymme parempaan Espoossa!

Lähden kunnallisvaaleihin 2012 kolmen tavoitteen taktiikalla. Koen nämä asiat tärkeiksi ja tulen valtuustotyössäni edistämään erityisesti näiden kolmen asian kuntoon laittamista.

Terveysasemat kuntoon – lääkäreitä lisää!

Meillä on Espoossa suuria vaikeuksia terveysasemien toimivuuden kanssa. Jonotusajat lääkäreiden vastaanotolle ovat sietämättömän pitkät osassa kaupunkia. Kuntalalaisten luottamus terveysasemiin on hiipunut, mutta se on palautettava takaisin! Meidän on saatava täytettyä kaikki puuttuvat lääkärinpaikat Espoossa. 

Terveysasemien toimimattomuudesta kärsivät ennen kaikkea työelämän ulkopuolella olevat: lapset, koti-isät ja –äidit, työttömät ja vanhukset. Meidän on pystyttävä tarjoamaan kuntalaisille lain mukaiset palvelut.


  • On mietittävä vielä tarkemmin terveysasemien rakennetta ja kokoa.
  • On jatkettava hoitohenkilöstön ja lääkäreiden työnjaon uudistamista. 
  • On parannettava johtamista niin, että koko henkilöstö ja kaupungin johto, luottamushenkilöt tukenaan, ovat yhteistuumin laittamassa terveysasemat kuntoon. 
  • On parannettava voimakkaasti Espoon imagoa erityisesti lääkäreiden keskuudessa. 
  • On tuotava erikoissairaanhoito ja terveysasemat lähemmäs toisiaan, tulevaisuudessa terveysasemilla on päästävä myös erikoislääkärien vastaanotolle. 
  • On pyrittävä eroon terveysasemamaksuista, jottei kaikkein köyhimmille, jotka ovat usein myös kaikkein sairaimpia, synny taloudellista kynnystä hakeutua palveluiden piiriin.
  • On panostettava entistä voimakkaammin ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, esimerkiksi päihdetyön resursseja lisäämällä.
  • On huolehdittava, että Espoon kouluissa kouluterveydenhoitojärjestelmä on maan paras.
  •  On jatkettava erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa, niin ajanvarauksissa kuin erilaisissa omahoito-järjestelmissä.

On  kavennettava terveyseroja. Siinä työssä tärkeintä on toimiva terveysasema.


Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Tosi Vihreä

Innokkaat blogilukijani kommentoivat taannoin, että kirjoita välillä niistä remonttiprojekteista, kun polittisia juttuja ei jaksa lukea. Mitä? Eikö kaikkia ihmisiä kiinnosta mitä Espoon sos. ja terveyslautakunta päättää? Ymmärrän yskän ja pyrin parantamaan tapani. Olen päättänyt, että yritän jotenkin raportoida mitä lautakunnassa tapahtuu, että jokin innokas kuntalainen voisi halutessaan lukea lautakunnan asioista tai ottaa yhteyttä. En aio sitä lopettaa, vaan jatkan katkeraan (?) loppuun saakka. Yritän omalta osaltani vaikuttaa siihen, että politiikka olisi avointa. Kaunopuheisuus sivuun ja asiaan. Remonttiasioista on tosiaan tullut kirjoitettua aiottua vähemmän. Se ei meinaa sitä, etten olisi mitään tehnyt, sillä pientä projektia on totta kai ollut meneillään. Toukokuussa kyllästyin pienen vajaan 20 neliön nurmikkoon takapihallamme. Olin sitä kolme vuotta yrittänyt kasvattaa, aika huonolla menestyksellä. Kärsimättömyyttäni en aikoinaan tehnyt tarpeeksi huolellista työtä. Kuulostane