maanantaina, syyskuuta 17, 2012

Valtuuston valtin vaalitavoite IOlen ekonomisti koulutukseltani, enkä pääse karvoistani irti: kuntalaisen kannalta Espoon vahva talous on erittäin tärkeää. Aion osaltani huolehtia siitä, että myös tulevaisuudessa Espoo on taloudeltaan vahva. Sen varmistamme tehokkaalla elinkeinopolitiikalla (lisää työpaikkoja Espooseen), mutta myös sillä, että kehitämme kuntalaisille tarkoitettuja, heidän veroeuroillaan maksamia,  palveluita entistä paremmiksi, vaikuttavimmiksi ja myös tehokkaammiksi. Pystymme parempaan Espoossa!

Lähden kunnallisvaaleihin 2012 kolmen tavoitteen taktiikalla. Koen nämä asiat tärkeiksi ja tulen valtuustotyössäni edistämään erityisesti näiden kolmen asian kuntoon laittamista.

Terveysasemat kuntoon – lääkäreitä lisää!

Meillä on Espoossa suuria vaikeuksia terveysasemien toimivuuden kanssa. Jonotusajat lääkäreiden vastaanotolle ovat sietämättömän pitkät osassa kaupunkia. Kuntalalaisten luottamus terveysasemiin on hiipunut, mutta se on palautettava takaisin! Meidän on saatava täytettyä kaikki puuttuvat lääkärinpaikat Espoossa. 

Terveysasemien toimimattomuudesta kärsivät ennen kaikkea työelämän ulkopuolella olevat: lapset, koti-isät ja –äidit, työttömät ja vanhukset. Meidän on pystyttävä tarjoamaan kuntalaisille lain mukaiset palvelut.


  • On mietittävä vielä tarkemmin terveysasemien rakennetta ja kokoa.
  • On jatkettava hoitohenkilöstön ja lääkäreiden työnjaon uudistamista. 
  • On parannettava johtamista niin, että koko henkilöstö ja kaupungin johto, luottamushenkilöt tukenaan, ovat yhteistuumin laittamassa terveysasemat kuntoon. 
  • On parannettava voimakkaasti Espoon imagoa erityisesti lääkäreiden keskuudessa. 
  • On tuotava erikoissairaanhoito ja terveysasemat lähemmäs toisiaan, tulevaisuudessa terveysasemilla on päästävä myös erikoislääkärien vastaanotolle. 
  • On pyrittävä eroon terveysasemamaksuista, jottei kaikkein köyhimmille, jotka ovat usein myös kaikkein sairaimpia, synny taloudellista kynnystä hakeutua palveluiden piiriin.
  • On panostettava entistä voimakkaammin ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, esimerkiksi päihdetyön resursseja lisäämällä.
  • On huolehdittava, että Espoon kouluissa kouluterveydenhoitojärjestelmä on maan paras.
  •  On jatkettava erilaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa, niin ajanvarauksissa kuin erilaisissa omahoito-järjestelmissä.

On  kavennettava terveyseroja. Siinä työssä tärkeintä on toimiva terveysasema.


Ei kommentteja: