Siirry pääsisältöön

Kiinteistöille veroa!

Espoon kaupunginvaltuustossa päätetään tänään tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenttien tasosta vuonna 2013. Espoon demarit ovat esittäneet rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroon erittäin lievää nousua siten, että taso olisi 1,8 %:a vuonna 2013. Me demarit haluamme, että asuntopolitiikassa käytetään niitä lain sallimia keinoja, joita kunta voi omilla päätöksillään tehdä. 

Näin puhuin (jouduin tiivistämään koska puheoikeutta lyhennettiin kolmeen minuuttiin viiden minuutin sijasta):

On valitettavaa, että järkipuolueena itseään pitävä kokoomus, keskustan ja RKP:n kanssa, on tässä edistyksen jarrumies, vastustamalla rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron nostamista. Kokoomus estää tältä osin järkevän asuntopolitiikan toteuttamisen Espoossa. Onko veronkorotuksen vastustamisella jokin ideologinen syy? Eikö kokoomus olekaan työväenpuolue, joka pyrkii edistämään tavallisten espoolaisten asumista? Kenen etua ajatte vastustamalla veron korottamista? Maanomistajien.

Verotuksen avulla voidaan vaikuttaa resurssien tehokkaaseen käyttöön. Miksi tätä mahdollisuutta ei olla valmiita käyttämään? Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron nousu, hyvin lievä sinänsä, kannustaisi rakennusoikeude tehokkaaseen käyttöön. Asemakaava-alueilla rakentamattomien tonttien kiinteistöveroa korottamalla on mahdollista saada  valmiiksi rakennettu kunnallis­tekniikka ja infrastruktuuri saadaan tehokkaammin käyttöön.

Onko oikein, että rakentamattoman rakennuspaikan omistaja saa pitää saa pitää paikkaa rakentamattomana samaan aikaan, kun  kärsitään jatkuvasta kroonisesta tonttipulasta ja      kaupunki joutuu verovaroin kaavoittamaan yhä uusi alueita odottaen maan hinnan nousemista?

Korotusta vastustetaan sillä, että veronkorotuksella ei ole suurta merkitystä. Pienelläkin veromäärän lisäyksellä on aina merkitystä,  mutta rakentamattoman rakennuspaikan verotuksen nostamisella on erityisesti symbolinen merkitys.  Se osoittaisi, että kaupunki tunnustaa asuntopulan merkityksen ja sen, että niihin talkoisiin on kaikkien osallistuttava. Myös tontinomistajien.

Jokainen asuntopolitiikkaa vähän ymmärtävä tietää, että olemme metropolialueella ajautumassa kestämättömään tilanteeseen. Asuntoja tuotetaan aivan liian vähän tarpeeseen nähden. Tarvitaan uudenlaista maapolitiikkaa ja sen yhtenä keinona on käytettävä niitä verotuksen keinoja, joita kunnassa voidaan käyttää.  On ihan turva syyttää valtiota, jos kunnassa ei käytetä niitä lain sallimia keinoja joita on mahdollisuus käyttää.

Kuten salissa istuvat kansanedustajat tietävät, maan hallitus pyrkii lisäämään asuntotuotantoa  erityisesti Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Tavoitteena on parantaa asuntomarkkinoiden toimivuutta, työvoiman liikkuvuutta ja taloudellisen toiminnan edellytyksiä seuduilla, jotka ovat koko maan talouden vetureita.

On suorastaan kummallista, että Espoossa ei olla valmiita käyttämään lain sallimia verotuksen keinoja asuntopolitiikan toteuttamiseen. 

Päätökset on tehtävä järjellä, ei tunteella.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v