maanantaina, syyskuuta 10, 2012

Kiinteistöille veroa!

Espoon kaupunginvaltuustossa päätetään tänään tuloveroprosentista ja kiinteistöveroprosenttien tasosta vuonna 2013. Espoon demarit ovat esittäneet rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroon erittäin lievää nousua siten, että taso olisi 1,8 %:a vuonna 2013. Me demarit haluamme, että asuntopolitiikassa käytetään niitä lain sallimia keinoja, joita kunta voi omilla päätöksillään tehdä. 

Näin puhuin (jouduin tiivistämään koska puheoikeutta lyhennettiin kolmeen minuuttiin viiden minuutin sijasta):

On valitettavaa, että järkipuolueena itseään pitävä kokoomus, keskustan ja RKP:n kanssa, on tässä edistyksen jarrumies, vastustamalla rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron nostamista. Kokoomus estää tältä osin järkevän asuntopolitiikan toteuttamisen Espoossa. Onko veronkorotuksen vastustamisella jokin ideologinen syy? Eikö kokoomus olekaan työväenpuolue, joka pyrkii edistämään tavallisten espoolaisten asumista? Kenen etua ajatte vastustamalla veron korottamista? Maanomistajien.

Verotuksen avulla voidaan vaikuttaa resurssien tehokkaaseen käyttöön. Miksi tätä mahdollisuutta ei olla valmiita käyttämään? Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveron nousu, hyvin lievä sinänsä, kannustaisi rakennusoikeude tehokkaaseen käyttöön. Asemakaava-alueilla rakentamattomien tonttien kiinteistöveroa korottamalla on mahdollista saada  valmiiksi rakennettu kunnallis­tekniikka ja infrastruktuuri saadaan tehokkaammin käyttöön.

Onko oikein, että rakentamattoman rakennuspaikan omistaja saa pitää saa pitää paikkaa rakentamattomana samaan aikaan, kun  kärsitään jatkuvasta kroonisesta tonttipulasta ja      kaupunki joutuu verovaroin kaavoittamaan yhä uusi alueita odottaen maan hinnan nousemista?

Korotusta vastustetaan sillä, että veronkorotuksella ei ole suurta merkitystä. Pienelläkin veromäärän lisäyksellä on aina merkitystä,  mutta rakentamattoman rakennuspaikan verotuksen nostamisella on erityisesti symbolinen merkitys.  Se osoittaisi, että kaupunki tunnustaa asuntopulan merkityksen ja sen, että niihin talkoisiin on kaikkien osallistuttava. Myös tontinomistajien.

Jokainen asuntopolitiikkaa vähän ymmärtävä tietää, että olemme metropolialueella ajautumassa kestämättömään tilanteeseen. Asuntoja tuotetaan aivan liian vähän tarpeeseen nähden. Tarvitaan uudenlaista maapolitiikkaa ja sen yhtenä keinona on käytettävä niitä verotuksen keinoja, joita kunnassa voidaan käyttää.  On ihan turva syyttää valtiota, jos kunnassa ei käytetä niitä lain sallimia keinoja joita on mahdollisuus käyttää.

Kuten salissa istuvat kansanedustajat tietävät, maan hallitus pyrkii lisäämään asuntotuotantoa  erityisesti Helsingin seudulla ja muissa kasvukeskuksissa. Tavoitteena on parantaa asuntomarkkinoiden toimivuutta, työvoiman liikkuvuutta ja taloudellisen toiminnan edellytyksiä seuduilla, jotka ovat koko maan talouden vetureita.

On suorastaan kummallista, että Espoossa ei olla valmiita käyttämään lain sallimia verotuksen keinoja asuntopolitiikan toteuttamiseen. 

Päätökset on tehtävä järjellä, ei tunteella.

Ei kommentteja: