Siirry pääsisältöön

Terveysasemapilotti - ensin Espoossa, sitten muualla?


Meillä Espoossa, kuten monessa muussakin kunnassa, terveysasemien toimivuuden eteen joudutaan tekemään kovasti työtä. Erityisesti lääkäripula painaa terveysasemien jonot välillä kestämättömän pitkiksi. Kuntalaiset joutuvat jonottamaan liian pitkään lääkärille.

Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta päätti maaliskuussa 2012 käynnistää terveysasemapilotin valmistelun. Tarkoitus on selvittää voidaanko rahoitus- ja järjestämistapaa muuttamalla parantaa asiakaspalvelun laatua sekä lisätä terveysasematyön houkuttelevuutta henkilöstön näkökulmasta.

Kolmen vuoden pilotin aikana tarjotaan ulkoiselle toimijalle (yksityinen tai sairaanhoitopiiri) mahdollisuutta tuottaa terveysasemapalveluja samoin periaattein kuin omat terveysasemat, kapitaatiopohjaisen (asukaskohtainen vuosikustannus) rahoituksen turvin. Eli jokaisesta nupista saa tietyn korvauksen.

Lautakunnan seuraavassa kokouksessa torstaina 23.8 päätämme pilotin jatkovalmistelusta ja hankintamenettelyn käynnistämisestä. Pilotti tarkoittaa käytännössä sitä, että Espoon keskuksen terveysaseman Samarian piirissä olevista asukkaista irrotetaan 14 000 asukkaan ryhmä, jonka terveysasemapalveluita tulee tuottamaan hankintamenettelyn jälkeen ulkoinen toimija. Kuulun itse perheineni tähän 14 000 asukkaan ryhmään postinumeroni perusteella.

Hankintamenettelyn jälkeen palveluntuottajalle maksetaan kiinteä asiakaskohtainen korvaus, ns. kapitaatiokorvaus, joka määräytyy pääasiassa terveysasemalle listautuneiden asiakkaiden määrän ja ikäryhmän mukaisesti.

Ulkoisen toimijan verrokiksi otetaan Kivenlahden terveysasema, Espoon oma terveysasema. Sille annetaan ja luodaan nykyistä vapaamman toiminnan mahdollistama toimintaympäristö. Kivenlahden terveysasema saa siis nykyistä itsenäisemmän aseman ja sen rahoitus tulee määräytymään samoin kuten uuden palveluntuottajan. Tarkoituksena on näin kolmen vuoden aikana vertailla terveysasemien toimintaa. 

Espoo on monessa asiassa ollut edelläkävijä suomalaisten kuntien joukossa, aina tämä ei ole kääntynyt voitoksi. Tämän pilottihankkeen tarkoituksena on vertailla yksityisen ja julkisen toimijan tapaa tuottaa perusterveydenhuollon palvelua samoista lähtökohdista mitattuna.  Sellaista tietoa ei ole kovin paljon saatavilla. Tulokset kiinnostavat erittäin paljon minua itseäkin.

Samarian terveysaseman tilanne on ollut surkea, asukkaiden kannalta muutoksia on tehtävä. Toisaalta pilottihankkeen toteutuessa otamme uuden askeleen Espoon perusterveydenhuollossa antamalla yhden väestöryhmän perusterveydenhuollon ulkoisen toimijan haltuun. Ulkoinen toimija on sata varmasti yritys, sillä sairaanhoitopiireille ei löydy resursseja toteuttaa hanketta.

Pragmaattisesti ajatellen, antaa mennä, ideologisesti pohdiskellen hieman arveluttaa. Mutta eikö kuntapolitiikka ole pragmaattista asukkaiden asioiden hoitoa?

Kommentit

Antti Aarnio sanoi…
Eilen päätimme lautakunnassa jatkaa
pilotin valmistelua ja käynnistää ulkopuolisen palveluntuottajan etsinnän neuvottelumenettelyä käyttäen. Lautakunta hyväksyi hankinnan periaatteet; yhteistyökumppani valitaan laadullisin kriteerein ja kilpailutuksessa huomioidaan yhteiskuntavastuu. Koko lautakunta, virkamiehet mukaan lukien, kantaa haluaa huolehtia siitä, että mahdollinen kumppani toteuttaa yhteiskuntavastuunsa ja esim. maksaa veronsa Suomeen. Lopullinen yhteistyökumppanin valinta tuodaan lautakunnan päätettäväksi.
Anonyymi sanoi…
HEI, OLETKO ANTTI KESKUSTELLUT TÄSTÄ TERVEYSASEMAPILOTISTA VEIKKO SIMPASEN KANSSA?

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v