Siirry pääsisältöön

Merelliset virkistysalueet kuuluvat kaikille


Espoossa riittää arvokasta ja monivivahteista luontoa asukkaiden nautittavaksi. Hienointa on Espoon merellisyys, sillä rantaviivaa espoolaisilla on 58 kilometriä ja kaupunkiin kuuluu 165 saarta. Mutta pääsevätkö asukkaat nauttimaan riittävästi meren kauneudesta?


Yhden mahdollisuuden tarjoaa jo 1970-luvulla rakentamaan aloitettu Espoon rantaraitti, joka kiemurtelee pitkin rantoja 37 kilometrin matkalla Laajalahdelta Saunalahdelle, lähes Espoonlahden perukoille.  Raittia pitkin voi kulkea apostolin kyydillä tai polkupyörällä, pysähdellä raitin varrella oleviin kahviloihin tai vain nauttia kauniista maisemista. Raitin rakentamisessa on ollut monta mutkaa, mutta periaatteellinen merkitys on hieno: kaupungissa rantojen pitää kuulua kaikille ja niitä pitää olla mahdollisuus käyttää yhdessä.

Espoolaisilla on myös mahdollisuus nauttia saaristosta Espoon edustalla. Espoo omistaa useita saaria Espoon edustalla. Monet niistä toimivat virkistysalueina, joihin kaupunki on järjestänyt erilaisia palveluita tulipaikoista veneen kiinnityslenkkeihin. Osa saarista on enemmän luonnontilaisia, mutta silti avoinna kulkijoille. Saariin pääsee myös ilman omaa venettä, sillä kaupunki järjestää reittiliikennettä saariin.

Espoolla on kuitenkin selkeästi vähemmän virkistysalueita kaupunkilaisten käytössä verrattuna esimerkiksi Helsinkiin. Kaupungin kasvaessa tarvitaan lisää virkistysalueita asukkaiden käyttöön. Meistä harvalla on mahdollisuus omaan virkistyspaikkaan Espoon saaristossa. Jo 2000-luvun alkupuolella kaupunginvaltuusto päätti että meri-, rannikko- ja saaristoalueita kehitetään vastaamaan lisääntyvää virkistyskäyttötarvetta varaamalla yhtenäisiä rannansuuntaisia reittejä sekä alueita rantapalveluja, uimarantoja ja satamia varten. Silloin aiottiin myös luoda Espoon osalta mahdollisuudet merellisen kansallisen kaupunkipuiston perustamiselle Helsingin kanssa. Espoossa valmistellaan paraikaa saariston osayleiskaavaa ja toivottavasti tämän valmistelun kautta kaupunkilaisten merelliset virkistysmahdollisuudet paranevat. Samalla pitäisi pohtia voisiko kaupunki hankkia lisää saaria omistukseensa, kaupunkilaisten yhteiseen käyttöön.

(Kirjoitus on julkaistu Espoon demarien Espoon ruusu-lehdessä 28.4.2012)

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v