maanantaina, lokakuuta 31, 2011

Nuorena kuolleita sankareita ei ole

Menneellä viikolla oli päivä, jona kiinnitettiin huomiota naisten ja miesten samapalkkaisuuteen. Kun viidesosa vuodesta on jäljellä, naisten palkanmaksu leikillisesti päättyy, sillä kuten slogan kuuluu, naisen euro on 80 senttiä.


Tasa-arvoasioita voi katsella myös laajemmin, yli työmarkkinakysymysten. Tilastokeskus julkaisi syksyllä Marjut Pietiläisen toimittaman teoksen Nuori ja tasa-arvo. Siinä tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja nuorten keskuudessa, esimerkiksi koulutuksessa, harrastuksissa ja kuolemansyissä.

Juuri kuolemansyiden kohdalla sukupuolten epätasa-arvo tulee karulla tavalla ilmi. Nuorilla miehillä on Suomessa kolminkertainen kuolleisuus nuoriin naisin verrattuna. Vuonna 2009 kuoli yhteensä 602 iältään 15–29-vuotiasta henkilöä, joista naisten osuus oli 26 prosenttia. Sama suuntaus on ollut koko 2000-luvun. Nuoret miehet kuolevat yleisemmin tapaturmaisesti, itsemurhiin on kuollut keskimäärin 150 nuorta miestä vuodessa.

Muissa Pohjoismaissa sukupuolten väliset erot kuolleisuudessa ovat lähes yhtä suuret, nuorten miesten kuolleisuus on naisia suurempaa. Suomen nuorten miesten kuolleisuus on kuitenkin korkeampaa kuin muiden pohjoismaalaisten nuorten miesten. Suomen korkeisiin lukuihin vaikuttaa se, että Suomessa 20–24-vuotiaiden miesten itsemurhakuolleisuus näyttää olevan Pohjoismaiden korkeinta. Kukapa meistä ei olisi kuullut jostain nuoresta miehestä joka on ottanut itseltään hengen.

Miehinen äijä- ja sähellyskulttuuri on osasyyllinen siihen, että nuorten miesten keskuudessa tapaturmaisesti kuolleita oli suhteessa muihin kuolemansyihin kuusi kertaa enemmän kuin kaikkien miesten keskuudessa. Nuoria miehiä kuoli tapaturmaisesti lähes viisi kertaa enemmän kuin naisia vuonna 2009. Esimerkiksi ikäryhmän kaikki hukkuneet olivat miehiä. Aivan liian usein vielä hymistellään poikien koheltelulle, poikien olevan vain poikia

Tasa-arvotyö kehotetaan aloittamaan jo kotona, tukien lasten tasa-arvoista kasvatusta ja opettamaan lapsille, että sukupuoli ei ole elämässä este tai rajoite omien unelmien toteuttamiseen. Ehkä perimmäisenä ajatuksena on yhä kuitenkin tukea enemmän tyttöjen tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Mutta aivan yhtä tärkeää olisi, että vanhemmat ja varsinkin isät yrittäisivät vaikuttaa esimerkillään ja kasvatuksellaan siten, että nuorten miesten hölmöilyt vähenisivät. Joukossa tyhmyys tiivistyy-toimintatavasta pitää päästä eroon ja se edellyttää rohkeita, itseensä luottavia nuoria miehiä, jotka eivät mene kaikkiin hölmöilyihin mukaan ja uskaltavat pitää oman päänsä houkutuksista huolimatta.

Sillä todelliset sankarit eivät hölmöile.

Ei kommentteja: