Siirry pääsisältöön

Nuorena kuolleita sankareita ei ole

Menneellä viikolla oli päivä, jona kiinnitettiin huomiota naisten ja miesten samapalkkaisuuteen. Kun viidesosa vuodesta on jäljellä, naisten palkanmaksu leikillisesti päättyy, sillä kuten slogan kuuluu, naisen euro on 80 senttiä.


Tasa-arvoasioita voi katsella myös laajemmin, yli työmarkkinakysymysten. Tilastokeskus julkaisi syksyllä Marjut Pietiläisen toimittaman teoksen Nuori ja tasa-arvo. Siinä tarkasteltiin sukupuolten välisiä eroja nuorten keskuudessa, esimerkiksi koulutuksessa, harrastuksissa ja kuolemansyissä.

Juuri kuolemansyiden kohdalla sukupuolten epätasa-arvo tulee karulla tavalla ilmi. Nuorilla miehillä on Suomessa kolminkertainen kuolleisuus nuoriin naisin verrattuna. Vuonna 2009 kuoli yhteensä 602 iältään 15–29-vuotiasta henkilöä, joista naisten osuus oli 26 prosenttia. Sama suuntaus on ollut koko 2000-luvun. Nuoret miehet kuolevat yleisemmin tapaturmaisesti, itsemurhiin on kuollut keskimäärin 150 nuorta miestä vuodessa.

Muissa Pohjoismaissa sukupuolten väliset erot kuolleisuudessa ovat lähes yhtä suuret, nuorten miesten kuolleisuus on naisia suurempaa. Suomen nuorten miesten kuolleisuus on kuitenkin korkeampaa kuin muiden pohjoismaalaisten nuorten miesten. Suomen korkeisiin lukuihin vaikuttaa se, että Suomessa 20–24-vuotiaiden miesten itsemurhakuolleisuus näyttää olevan Pohjoismaiden korkeinta. Kukapa meistä ei olisi kuullut jostain nuoresta miehestä joka on ottanut itseltään hengen.

Miehinen äijä- ja sähellyskulttuuri on osasyyllinen siihen, että nuorten miesten keskuudessa tapaturmaisesti kuolleita oli suhteessa muihin kuolemansyihin kuusi kertaa enemmän kuin kaikkien miesten keskuudessa. Nuoria miehiä kuoli tapaturmaisesti lähes viisi kertaa enemmän kuin naisia vuonna 2009. Esimerkiksi ikäryhmän kaikki hukkuneet olivat miehiä. Aivan liian usein vielä hymistellään poikien koheltelulle, poikien olevan vain poikia

Tasa-arvotyö kehotetaan aloittamaan jo kotona, tukien lasten tasa-arvoista kasvatusta ja opettamaan lapsille, että sukupuoli ei ole elämässä este tai rajoite omien unelmien toteuttamiseen. Ehkä perimmäisenä ajatuksena on yhä kuitenkin tukea enemmän tyttöjen tietä kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Mutta aivan yhtä tärkeää olisi, että vanhemmat ja varsinkin isät yrittäisivät vaikuttaa esimerkillään ja kasvatuksellaan siten, että nuorten miesten hölmöilyt vähenisivät. Joukossa tyhmyys tiivistyy-toimintatavasta pitää päästä eroon ja se edellyttää rohkeita, itseensä luottavia nuoria miehiä, jotka eivät mene kaikkiin hölmöilyihin mukaan ja uskaltavat pitää oman päänsä houkutuksista huolimatta.

Sillä todelliset sankarit eivät hölmöile.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v