Siirry pääsisältöön

Valtuutettu valittaa

Puoluetoverini Maria Guzenina-Richarsson valittiin peruspalveluministeriksi. Onnittelut Marialle! Ministeri ei ymmärrettävistä syistä ehdi valtuuston kokouksiin, eikä minusta pidäkään ehtiä.  (Paitsi, että oikeasti tuurasin Maria Jungneria).

Maanantai-iltana 15.8 Espoon valtuustossa käsiteltiin esimerkiksi Espoon uutta turvallisuusohjelmaa ja valtuustokysymystä Espoon rahastojen hoidosta. Hyppäsin pönttöön kertomaan näkemyksiäni:

Espoon turvallisuusohjelma

On erittäin hyvä, että tämä ohjelma tehty. Turvallisuutta pitää tarkastelle moniulotteisesti eri toimijoiden kanssa yhteistyössä, aivan kuten tässä ohjelmassa on tehty.

Muutama huomio ohjelmasta. Espoo on epäonnistunut perustehtävässään, koska eri väestöryhmien ja alueiden väliset sosioekonomiset ja hyvinvointi sekä terveyserot ovat kasvaneet. Hyvinvointipolitiikalla, siis kunnan politiikalla, pitäisi päinvastoin pyrkiä pienentämään näitä eroja. Espoon onnelassakin tarvitaan vaikuttavampaa hyvinvointipolitiikkaa.

Tulevaisuudessa Espoon väkiluku tulee nousemaan entisestään. Kun kaupunki kasvaa, se aiheuttaa turvattomuutta osassa kaupunkilaisista, vaikka tilastot eivät tätä oletusta tukisikaan. Tulevaisuudessa pitää pyrkiä siihen, että Espoo todella koetaan omaksi kotikunnaksi, jossa niin uudet ja vanhat asukkaat viihtyvät.

Ikävin turvallisuuohjelman osa liittyy siihen, että tutkimustuloksissa korostuivat erisuuralueitten erot. Oma suuralueeni Espoon keskus erottui selvästi muista kaupunginosista. On järkyttävää, suorastaan tyrmistyttävää, että vain 37 prosenttia Espoon keskuksen vastaajista koki, että oman asuinalueen turvallisuusasiat on hoidettu hyvin. Vastaava luku esimerkiksi Tapiolassa oli 85 %. Espoon keskuksen kehittäminen aloitettiin aivan liian myöhään ja se näkyy vastauksissa. Olkoon tämä opiksi tulevaisuuden päättäjille.

Lopuksi, vaikken ole absolutisti, en voi olla miettimättä, että mitä hyötyä on alkoholista ja muista päihteistä. Päihteet ja rikollisuus ja muu häiriökäyttäytyminen on suurin uhka espoolaisten turvallisuudelle. Kuntalaisten turvallisuutta parantaisi kaikkein parhaiten, se että me todella vaikuttaisimme siihen, että toimenpide-esitykset päihdeongelmien välttämiseksi todella toteutetaan. Siis selvin päin kohti tulevaisuutta!

ja sitten vähän rahastoihin liittyvää asiaa:

Tarvitaan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä

Espoon kaupungin rahastojen varat ovat kaupunkilaisten omaisuutta, joita heidän pitäisi pystyä seuraamaan ajan tasalla olevan tiedon avulla. Nyt tietoa on todella hankala saada ja jos sitä onnistuu löytämään, on se vanhaa. Kuvaavaa on se, että valtuustolle esitetään tietoja rahastojen sijoitusten arvosta 31.3.2011, siis lähes kahdeksan kuukautta sitten!

Sen jälkeen osakemarkkinat ovat tehneet reipasta laskua, joten rahastojen arvo on aivan eri tasolla kuin valtuutetuille kerrotaan. Ei näin pidä toimia. Kaikki julkinen toiminta pitää olla läpinäkyvää ja avointa. Myös kaupungin omaisuuden hoitaminen. Kuntalaisilla pitää olla mahdollisuus seurata ja jopa analysoida rahastojen hoitamista, palkkiota ja tuottoja. Tällä hetkellä se on liian vaiketa.

Jokainen voi seurata netissä valtionomistuksen arvoa pörssiyhtiöistä. Valtiomistuksen omistajaohjauksen sivuilla näkyy paljon erilaista, ajantasaista tietoa omistuksen jakautumisesta, omistusosuuksista ja omistuksen arvoista. Tieto on ajan tasalla ja kaikkien saatavilla. Tähän suuntaan pitää myös Espoossa mennä.


Kommentit

Antti Aarnio sanoi…
Lisätään tähän vielä se, että minua on vuosien varrella alkanut todella ärsyttää liiallinen alkoholinkäyttö. Pullon henki vie liian monta ihmistä ja he heittävät elämänsä hukkaan. Olen siksi muuttumassa kunnon korservatiiviksi alkoholipoliittisessa suuntautumisessani.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v