perjantaina, kesäkuuta 18, 2010

Miten Espoon sairaala toteutetaan?

Espoon kaupunginvaltuuston kokouksessa 14.6, jossa olin valtuutettuna paikalla, käsiteltiin yhtenä asiana Espoon sairaalan ja seniorikeskuksen hankesuunnitelman sekä hankkeen toteutus- ja rahoitussuunnitelman hyväksymistä.

Espoon sairaalan rakentaminen on suuri hanke Espoossa. Kyseessä on 220 milj.euron hanke, jonka tarkoituksena on rakentaa Espooseen moderni sairaala ja seniorikeskus.

Valtuuston neuvotteluryhmän enemmistö oli sopinut, että valtuuston esityslistalla olevaa päätösehdotusta muutetaan siten, että pyydetään ulkopuolinen arvio tarjouspyyntöjen jälkeen hankkeesta. Näin pyritään tekemään mahdollisimman oikea päätös siitä, rakennetaanko sairaala Espoon kaupungin yhtiönä vai elinkaari- eli kumppanuushankemallina ulkopuolisten yhtiöiden kanssa.

Valtuustolle esitettävän päätöstekstissä todettiin, että kahden mallin taloudellinen vertailu on vaikeaa, sillä kustannusarviot ovat suurin piirtein samat.
Eroa hankkeiden välillä syntyy siitä, miten arvioidaan toteuttamistapoihin liittyviä riskejä. Kaupungin omana yhtiönä toteutettava hanke sisältää laajoja riskejä – ainakin valmistelutekstin perustella - verrattuna kumppanuusmalliin.

Päättäjät joutuvat tekemään päätöksiä pääasiassa sen perusteella miten riskeihin suhtaudutaan. Jos riskejä halutaan karttaa, otetaan ikään kuin vakuutus ja toteutetaan hanke kumppanuusmallilla. Jos taas uskotaan että kaupungin omaan yhtiöön liittyvät riskit on arvioitu liian suuriksi, toteutetaan hanke ilman vakuutusta eli kaupungin omana yhtiönä. Tästä on periaatteessa kysymys kun kahta vaihtoehtoa vertaillaan.

Valtuustossa puhuttiin paljon siitä millä perusteilla päätöksiä tehdään. Vasemmistoa syytetään Ideologian perusteella tehtävien päätösten tekemisestä, kun taas oikeisto korostaa tekevänsä päätöksiä kuntalaisten etujen perusteella.

Veikkaan vain, että ongelma on se, että näiden kahden hankkeen vertailu on taloudellisesti mahdotonta. Päätös joudutaan tekemään sen perusteella halutaanko välttää riskiä vai ei. Tai sen perusteella uskotaanko kaupungin kykyyn hoitaa koko projekti itse.

Kaiken kaikkiaan valtuutetut joutuvat tekemään päätöksen ideologian perusteella.

Oman kantani on hieman epäselvä. Toisaalta minua risoo se, ettei kaupungin uskota pystyvän toteuttamaan hanketta itse, hankkeen pelätään olevan liian iso kaupungin itse järjestettäväksi. Varsinkin kokoomuslaiset (Espoossa ehkä eniten kuitenkin keskustan) valtuutetut tuntuvan ajattelevan, että jos kaupunki toteuttaa hankkeen omistamansa yhtiön kautta, niin tuloksena ei voi olla moderni, innovatiivinen ja kumppanuuksia kehittävä hanke. Itse uskon, että kaupunki pystyy toteuttamaan tavoitteet myös itse, mutta se toki edellyttää toiminnan kehittämistä myös kaupungin taholta.

Toisaalta elinkaarihankkeilla pystytään melko hyvin varmistamaan se, että kaupunki voi keskittyä keskittymään ydintehtävään eli hoitopalvelujen tarjoamiseen (kaupunki tulee hoitamaan itse hoitopalvelut, niitä ei tulla hoitamaan ulkoisen tahon toimesta).

Päätöksen tekeminen on vaikeaa, mutta toivottavasti ulkopuolisen toimijan arvio, jonka siis valtuusto päätti tilata, helpottaa päätöksentekoa.

Ei kommentteja: