perjantaina, kesäkuuta 11, 2010

Miksi tein näin: Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palveluverkkouudistukset

Torstaina 10.6 lautakuntamme teki isoja päätöksiä. Lähdin erittäin ristiriitaisissa tunnelmissa lautakunnan kokoukseen, koska en ollut varma keneen luotan ja uskon päätöksiä tehtäessä. Tein kokouksessa kuitenkin  päätökset itsenäisesti, perustaen ne järkeeni ja omiin pohdintaani. Kaikkia toimintani ei ehkä miellytä.

Päätöstemme mukaisesti Espoon neuvoloita ja hammashoitoloita yhdistetään seuraavan kymmenen vuoden aikana suuremmiksi yksiköiksi, joissa tarjotaan monipuolisempia palveluja. Terveysasemilla otetaan käyttöön tiimimalli vuoden 2011 aikana ja kuntalainen voi valita terveysasemansa. Suurimmat toimipisteet ovat auki iltaisinkin, aluksi tavoitellaan klo 18 asti ulottuvia aukioloaikoja. Lautakunnassa käytiin keskustelua erityisesti laboratorioiden näytteenottopisteistä ja kuvantamispisteistä eli röntgenpisteistä.


Labrapisteiden kohdalta päätettiin, että tulevaisuudessa näytteenottopisteitä on viidellä suurella terveysasemalla. Lisäksi kuntalaiset voivat käyttää HUS-labin pisteitä Jorvissa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Helsingissä. Lautakunnan jäsenen Jukka Karhulan (vas) vastaesitys oli, että laboratiopisteet löytyisivät kaikilta terveysasemilta tulevaisuudessa.

Pidin kuitenkin esittelijän esitystä parempana, sillä jo nyt osa labrapisteistä toimii vajaakäytöllä ja uskon keskittämisen tarjoavan paremmat mahdollisuudet kehittää näytteenottoa niin että kuntalaiset saavat palvelua silloin kun sitä tarvitsevat. Keskiverto espoolainen tarvitsee labrapalveluja kahden-kolmen vuoden välein, ei sen useammin. Kaikilla terveysasemilla tullaan myös käyttämään tarpeen mukaan pikatestejä ja/tai jalkautuvaa näytteenottoa usein laboratorioita tarvitseville potilaille. Lisäksi ehdotin, että valmistelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten palvelulinjoja voidaan paremmin kehittää helpottamaan kulkemista terveysasemille.

Myös röntgenpalveluiden osalta käytiin tiukkaa keskustelua. Espoolainen käyttää keskimäärin kerran viidessä vuodessa röntgenpalveluita. Keskustelua käytiin erityisesti siitä, kuinka monessa paikassa kuvantamispalveluita pitäisi olla. Eräissä puheenvuoroissa toivottiin, että Espoonlahdessa säilyisivät kuvantamispalvelut. Oman mieleni sitä vastaan käänsi se, että jo nykyiset laitteet Espoonlahteen ovat olleet jatkuvasti rikki. Uusien laitteiden hankkiminen maksaisi 1-1,5 milj.€.

Palvelurakennetta tosiasiassa supistetaan ja karsitaan vaikka se juhlapuheissa nimetäänkin tehostamiseksi ja keskittämiseksi. Tästä voi lautakunnan jäsenenä olla eri mieltä, mutta kaupungin ylin päättävä elin kaupunginvaltuusto on jo linjannut periaatteet tuottavuusohjelmassaan sekä palveluverkon uudistamisen linjauksissaan ne periaatteet joilla palveluverkkoa muutetaan. Myös me demarit olemme olleet niitä kaupunginvaltuustossa hyväksymässä. Nyt lautakunta toteutti valtuuston päätökset. Näin toimii demokratia.

Lautakunta hyväksyi nyt periaatteet joilla uudistuksia lähdetään viemään. Tavoitevuosi on 2020. Mutkia on varmasti matkassa ja voi olla, että suunnitelmat eivät toteudu kuten on päätetty. Silloin tehdään uusia päätöksiä.

Kokouksessa päätettiin muitakin merkittäviä asioita. Muun muassa aikuissosiaalityöstä. Tiedote päätöksistä löytyy täältä.

Ei kommentteja: