Siirry pääsisältöön

Miksi tein näin: Espoon sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi palveluverkkouudistukset

Torstaina 10.6 lautakuntamme teki isoja päätöksiä. Lähdin erittäin ristiriitaisissa tunnelmissa lautakunnan kokoukseen, koska en ollut varma keneen luotan ja uskon päätöksiä tehtäessä. Tein kokouksessa kuitenkin  päätökset itsenäisesti, perustaen ne järkeeni ja omiin pohdintaani. Kaikkia toimintani ei ehkä miellytä.

Päätöstemme mukaisesti Espoon neuvoloita ja hammashoitoloita yhdistetään seuraavan kymmenen vuoden aikana suuremmiksi yksiköiksi, joissa tarjotaan monipuolisempia palveluja. Terveysasemilla otetaan käyttöön tiimimalli vuoden 2011 aikana ja kuntalainen voi valita terveysasemansa. Suurimmat toimipisteet ovat auki iltaisinkin, aluksi tavoitellaan klo 18 asti ulottuvia aukioloaikoja. Lautakunnassa käytiin keskustelua erityisesti laboratorioiden näytteenottopisteistä ja kuvantamispisteistä eli röntgenpisteistä.


Labrapisteiden kohdalta päätettiin, että tulevaisuudessa näytteenottopisteitä on viidellä suurella terveysasemalla. Lisäksi kuntalaiset voivat käyttää HUS-labin pisteitä Jorvissa, Kauniaisissa, Vantaalla ja Helsingissä. Lautakunnan jäsenen Jukka Karhulan (vas) vastaesitys oli, että laboratiopisteet löytyisivät kaikilta terveysasemilta tulevaisuudessa.

Pidin kuitenkin esittelijän esitystä parempana, sillä jo nyt osa labrapisteistä toimii vajaakäytöllä ja uskon keskittämisen tarjoavan paremmat mahdollisuudet kehittää näytteenottoa niin että kuntalaiset saavat palvelua silloin kun sitä tarvitsevat. Keskiverto espoolainen tarvitsee labrapalveluja kahden-kolmen vuoden välein, ei sen useammin. Kaikilla terveysasemilla tullaan myös käyttämään tarpeen mukaan pikatestejä ja/tai jalkautuvaa näytteenottoa usein laboratorioita tarvitseville potilaille. Lisäksi ehdotin, että valmistelussa kiinnitetään huomiota myös siihen, miten palvelulinjoja voidaan paremmin kehittää helpottamaan kulkemista terveysasemille.

Myös röntgenpalveluiden osalta käytiin tiukkaa keskustelua. Espoolainen käyttää keskimäärin kerran viidessä vuodessa röntgenpalveluita. Keskustelua käytiin erityisesti siitä, kuinka monessa paikassa kuvantamispalveluita pitäisi olla. Eräissä puheenvuoroissa toivottiin, että Espoonlahdessa säilyisivät kuvantamispalvelut. Oman mieleni sitä vastaan käänsi se, että jo nykyiset laitteet Espoonlahteen ovat olleet jatkuvasti rikki. Uusien laitteiden hankkiminen maksaisi 1-1,5 milj.€.

Palvelurakennetta tosiasiassa supistetaan ja karsitaan vaikka se juhlapuheissa nimetäänkin tehostamiseksi ja keskittämiseksi. Tästä voi lautakunnan jäsenenä olla eri mieltä, mutta kaupungin ylin päättävä elin kaupunginvaltuusto on jo linjannut periaatteet tuottavuusohjelmassaan sekä palveluverkon uudistamisen linjauksissaan ne periaatteet joilla palveluverkkoa muutetaan. Myös me demarit olemme olleet niitä kaupunginvaltuustossa hyväksymässä. Nyt lautakunta toteutti valtuuston päätökset. Näin toimii demokratia.

Lautakunta hyväksyi nyt periaatteet joilla uudistuksia lähdetään viemään. Tavoitevuosi on 2020. Mutkia on varmasti matkassa ja voi olla, että suunnitelmat eivät toteudu kuten on päätetty. Silloin tehdään uusia päätöksiä.

Kokouksessa päätettiin muitakin merkittäviä asioita. Muun muassa aikuissosiaalityöstä. Tiedote päätöksistä löytyy täältä.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v