Siirry pääsisältöön

Syksy käyntiin - kaupunginjohtajan ja teknisen toimen johtajan asema tarkastelussa

Valtuustoryhmämme kokoontui eilen  käsittelemään ensi viikon valtuuston kokouksen listaa. Suurimman mielenkiinnon otti kuitenkin kaupunginjohtaja Kokkosen ja teknisen toimen johtajan Loukon mahdollinen virasta pidättäminen.

Espoon väistyvä kaupunginjohtaja Marketta Kokkonen ja teknisen toimen johtaja Olavi Louko ovat saaneet syytteet. Loukoa vastaan on nostettu syyte lahjusrikkomuksesta ja virkavelvollisuuden rikkomisesta. Kokkosta puolestaan syytetään tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta.

Kaupunginhallitus pohti eilen pitääkö kyseiset henkilöt pidättää virasta oikeideudenkäynnin ajaksi. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin, että syytteiden saaminen ei estä henkilöiden viranhoitoa, joten he jatkavat tehtävissään.

Valtuustoryhmässämme kävimme keskustelua ennen kaupunginhallituksen kokousta. Itse syytteisiin oli valtuustoryhmäläisten vaikea ottaa kantaa, koska syytekirjelmät ovat salaisia, eikä niitä nähneet kuin kaupunginhallituksen jäsenet. Enemmistö valtuustoryhmästämme oli sitä mieltä, että kaupaunginjohtajaa tai teknisen toimen johtajaa ei pidä pidättää virastaan oikeidenkäynnin ajaksi. Itse olin ennen kokousta sitä mieltä, että välttämättä toimenpiteisiin ei pidä ryhtyä, mutta keskustelua kuunnellessani pohdin, että teknisen toimen johtajan virastapidättäminen voisi olla jopa perusteltua. Kyse on ennen kaikkea moraalisista näkökulmista. Kaupungin korkeimpien virkamiesten saama syyte, jo pelkkä syytteen saaminen, on melkoisen iso asia. Minusta hyvään hallintotapa edellyttäisi sitä, että tällöin ylin virkamies siirtyisi toisiin tehtäviin tai pidätettäisiin tehtävästään. Näin menetellään valtion virkamiesten kohdalla ja sama käytäntö pitäisi toimia myös kuntasektorilla. Virasta pidättäminenhän ei tarkoita sitä, että kyseiset henkilöt ovat syyllisiä johonkin, sen ratkaisee oikeuslaitos aikanaan.

Kaikkein hienoin ja rehdin ratkaisu olisi se, että teknisen toimen johtaja itse ilmoittaisi siirtyvänsä toisiin tehtäviin (vaikka kaupungin sisällä) siihen asti kuin oikeus on sanansa sanonut. Vaikka hän itse katsookin toimineensa täysin oikein ja jopa veronmaksajien edun mukaisesti.  Se olisi todella esimerkillistä toimintaa ylimmältä virkamieheltä, jos hän katsoisi että kaupungin etu ja maine edellyttyvät että hän toimii toisissa tehtävissä oikeudenkäynnin ajan. Tuntematta Loukoa sen kummemmin, näin tuskin käy. Näin ei ole Suomessa tapana tehdä.  Valitettavasti.

Kommentit

Asko Juuti sanoi…
Nimenomaan valitettavasti näin on maan tapa.
Antti Aarnio sanoi…
Louko Helsingin sanomissa tänään 27.8:
"Olen viattomimmasta päästä koko alalla", hän sanoo.

Tässä on se juuri se ongelma: maan tapa. Tätä tapaa ei saada poistettua, jos siihen ei puututa.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v