keskiviikkona, huhtikuuta 28, 2010

Espoonkruunun panostukset asukasneuvontaan ovat liian vähäiset

Espoon sosiaalitoimeen yhteyttä ottavien ihmisten ongelmat liittyvät hyvin usein asumiseen. Vuokranmaksuun ei riitä rahaa tai esimerkiksi vesi- ja energiamaksut ovat kohtuuttoman suuria. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi asukkaita voivat vaivata eri kulttuurien yhteistoimintaan liittyvät ongelmat. Usein apua hakevat ovat Espoonkruunun asukkaita.
Espoolaisten vuokrataloyhtiön Espoonkruunun tulisi panostaa asumisneuvontaan huomattavasti nykyistä enemmän. Toiminnan pitäisi olla enemmän ennaltaehkäisevää, jolloin ongelmiin voitaisiin puuttua jo ennen kuin vuokrat ovat jääneet maksamatta. Asumisneuvonnan roolia voisi myös laajentaa käsittämään laajemmin asumiseen liittyviä ongelmia. Näin vältyttäisiin monelta turhalta riidalta.
Espoonkruunun suuressa asukasjoukossa on joukko asukkaita, joilla on ongelmia asumisessaan tai vuokranmaksussaan. Päihdeongelmat ja muut elämänhallintaan liittyvät ongelmat asettavat haasteita asukkaiden viihtyvyydelle. Asukkailla saattaa syystä tai toisesta tulla eteen tilanteita, jolloin heillä on vaikeuksia vuokranmaksussaan. He voivat saada apua Espoonkruunun asumisneuvonnasta, mutta asukkaita auttaa vain kolme asukasneuvojaa. He keskittyvät taloudellisten vaikeuksissa olevien asukkaiden ihmisten ongelmien selvittämiseen.
Asumisneuvonnasta on ollut Espoonkruunussa kova pula monta vuotta. Vuonna 2008 yhtiössä aloitti kolme asukasneuvojaa, joiden palkasta puolet maksoi Espoon kaupunki. Asumisneuvonta oli myös tehokasta, sillä neuvonnan avulla yhtiölle maksettiin asukkaiden toimesta 250 000 euroa. Avun kysyntä jatkui kovana myös vuonna 2009.
Asumisneuvonnan lisäämisestä hyötyisivät niin asukkaat, Espoonkruunu ja yhtiön omistava Espoon kaupunki. Asukkaat kokisivat heillä olevan mahdollisuus saada apua ongelmatilanteissa ja avun onnistuessa vältyttäisiin turhilta irtisanomisilta ja ulostoton toimilta. Kannattavinta toiminta olisi kuitenkin itse Espoonkruunulle, joka pystyisi asumisneuvonnan lisäämisellä vähentämään asukkaiden vuokravelkoja ja irtisanomisia. Näin myös Espoon kaupungin sosiaalitoimeen kohdistuisi vähemmän painetta Espoonkruunun asukkaiden toimesta ja kaupungin toimeentulomenot vähenisivät. Eikö siis kannattaisi lisätä Espookruunun omaa asumisneuvontaa?

Länsiväylä- lehti, mielipidekirjoitus 28.4.2010

Ei kommentteja: