Siirry pääsisältöön

Espoonkruunun panostukset asukasneuvontaan ovat liian vähäiset

Espoon sosiaalitoimeen yhteyttä ottavien ihmisten ongelmat liittyvät hyvin usein asumiseen. Vuokranmaksuun ei riitä rahaa tai esimerkiksi vesi- ja energiamaksut ovat kohtuuttoman suuria. Taloudellisten vaikeuksien lisäksi asukkaita voivat vaivata eri kulttuurien yhteistoimintaan liittyvät ongelmat. Usein apua hakevat ovat Espoonkruunun asukkaita.
Espoolaisten vuokrataloyhtiön Espoonkruunun tulisi panostaa asumisneuvontaan huomattavasti nykyistä enemmän. Toiminnan pitäisi olla enemmän ennaltaehkäisevää, jolloin ongelmiin voitaisiin puuttua jo ennen kuin vuokrat ovat jääneet maksamatta. Asumisneuvonnan roolia voisi myös laajentaa käsittämään laajemmin asumiseen liittyviä ongelmia. Näin vältyttäisiin monelta turhalta riidalta.
Espoonkruunun suuressa asukasjoukossa on joukko asukkaita, joilla on ongelmia asumisessaan tai vuokranmaksussaan. Päihdeongelmat ja muut elämänhallintaan liittyvät ongelmat asettavat haasteita asukkaiden viihtyvyydelle. Asukkailla saattaa syystä tai toisesta tulla eteen tilanteita, jolloin heillä on vaikeuksia vuokranmaksussaan. He voivat saada apua Espoonkruunun asumisneuvonnasta, mutta asukkaita auttaa vain kolme asukasneuvojaa. He keskittyvät taloudellisten vaikeuksissa olevien asukkaiden ihmisten ongelmien selvittämiseen.
Asumisneuvonnasta on ollut Espoonkruunussa kova pula monta vuotta. Vuonna 2008 yhtiössä aloitti kolme asukasneuvojaa, joiden palkasta puolet maksoi Espoon kaupunki. Asumisneuvonta oli myös tehokasta, sillä neuvonnan avulla yhtiölle maksettiin asukkaiden toimesta 250 000 euroa. Avun kysyntä jatkui kovana myös vuonna 2009.
Asumisneuvonnan lisäämisestä hyötyisivät niin asukkaat, Espoonkruunu ja yhtiön omistava Espoon kaupunki. Asukkaat kokisivat heillä olevan mahdollisuus saada apua ongelmatilanteissa ja avun onnistuessa vältyttäisiin turhilta irtisanomisilta ja ulostoton toimilta. Kannattavinta toiminta olisi kuitenkin itse Espoonkruunulle, joka pystyisi asumisneuvonnan lisäämisellä vähentämään asukkaiden vuokravelkoja ja irtisanomisia. Näin myös Espoon kaupungin sosiaalitoimeen kohdistuisi vähemmän painetta Espoonkruunun asukkaiden toimesta ja kaupungin toimeentulomenot vähenisivät. Eikö siis kannattaisi lisätä Espookruunun omaa asumisneuvontaa?

Länsiväylä- lehti, mielipidekirjoitus 28.4.2010

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v