Siirry pääsisältöön

Romahtavatko Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säästöjen seurauksena?

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi huhtikuun lopulla monenkirjavien vaiheiden jälkeen 13,6 milj.€ säästöt oman toimialansa vuoden 2009 budjettiin. Espoon kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt huhtikuun alussa sitovat säästötavoitteet eri hallintokunnille, ja lautakunta joutui tekemään päätökset valtuuston asettamien rajojen mukaisesti. Romahtavatko kuntalaisten palvelut säästöjen myötä?

Eivät romahda. Toimintamenoja vähennettiin 1,8 %:a kaikista kokonaismenoista. Se ei romuta meidän sosiaali- ja terveyspalveluitamme Espoossa, mutta tänä vuonna tehtävillä säästöillä on vaikutuksia palvelutasoon. Niukkuutta jaetaan niin kuntalaisille kuin kaupunginhenkilöstöllekin.

Vanhustenhuollon säästöistä lautakunta keskusteli eniten. Virkamiesten alkuperäinen esitys olisi johtanut vanhustenhuollon laitoksissa täyttöasteiden yli 100 prosentin tasoon ja tätä emme olleet lautakunnassa valmiita hyväksymään. Lautakunta päättikin palauttaa virkamiesten esityksen uudelleen valmisteltavaksi huhtikuun ensimmäisessä kokouksessaan. Uudessa hyväksytyssä esityksessä painopistettä oli hieman muutettu, jotta täyttöasteet säilyvät edes hieman inhimillisempänä. On kuitenkin selvää, että vanhustenhuollossa – kutein muissakin palveluissa – säästöt näkyvät palvelutasossa. Vanhuksia joudutaan esimerkiksi siirtämään yksiköstä toiseen ja osa yhden hengen huoneista muutetaan kahden hengen huoneiksi. Myös ikääntymispoliittisen ohjelman linjausten toteuttamin etenee viiveellä.

Terveyspalveluissa säästöt näkyvät kuntalaisille ehkä selkeimmin kesäajalla, johon keskitetään henkilökunnan lomia ja pieniä toimipisteitä suljetaan seitsemäksi viikoksi. Terveiden ihmisten terveystarkastuksia pyritään vähentämään ja pitkiin vastaanottoaikoihin varattuja aikoja lyhentämään. Kenties konkreettisin vaikutus kuntalaisille on se, että Puolarmetsän terveyskeskuspäivystys loppuu syyskuussa, jolloin Jorvin terveyskeskustilojen laajennus valmistuu.

Lapsetkaan eivät säästy säästöiltä. Puistoruokailua lapsille ei järjestetä kesällä asukaspuistoissa, tulevien kesien osilta ei päätöksiä ole vielä tehty. Päivähoidossa säästöt näkyvät lisääntyvänä kiireenä, koska sijaisten palkkaamista vältetään, puhumattakaan uusista rekrytoinneista.

Lautakunta joutui tekemään ikäviä säästöpäätöksiä valtuuston jo ennalta melko sitovien reunaehtojen mukaisesti. Olimme huolissamme siitä, miten säästöpäätökset vaikuttavat ihmisiin ja palvelutasoon. Tätä tulemme lautakunnassa seuraaman tarkasti, jotta voimme puuttua epäkohtiin. Nyt on oltava tarkkana, että näinä taloudellisesti huonoina aikoina kaupungimme sosiaali- ja terveyspolitiikka kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v