torstaina, toukokuuta 07, 2009

Romahtavatko Espoon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut säästöjen seurauksena?

Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi huhtikuun lopulla monenkirjavien vaiheiden jälkeen 13,6 milj.€ säästöt oman toimialansa vuoden 2009 budjettiin. Espoon kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt huhtikuun alussa sitovat säästötavoitteet eri hallintokunnille, ja lautakunta joutui tekemään päätökset valtuuston asettamien rajojen mukaisesti. Romahtavatko kuntalaisten palvelut säästöjen myötä?

Eivät romahda. Toimintamenoja vähennettiin 1,8 %:a kaikista kokonaismenoista. Se ei romuta meidän sosiaali- ja terveyspalveluitamme Espoossa, mutta tänä vuonna tehtävillä säästöillä on vaikutuksia palvelutasoon. Niukkuutta jaetaan niin kuntalaisille kuin kaupunginhenkilöstöllekin.

Vanhustenhuollon säästöistä lautakunta keskusteli eniten. Virkamiesten alkuperäinen esitys olisi johtanut vanhustenhuollon laitoksissa täyttöasteiden yli 100 prosentin tasoon ja tätä emme olleet lautakunnassa valmiita hyväksymään. Lautakunta päättikin palauttaa virkamiesten esityksen uudelleen valmisteltavaksi huhtikuun ensimmäisessä kokouksessaan. Uudessa hyväksytyssä esityksessä painopistettä oli hieman muutettu, jotta täyttöasteet säilyvät edes hieman inhimillisempänä. On kuitenkin selvää, että vanhustenhuollossa – kutein muissakin palveluissa – säästöt näkyvät palvelutasossa. Vanhuksia joudutaan esimerkiksi siirtämään yksiköstä toiseen ja osa yhden hengen huoneista muutetaan kahden hengen huoneiksi. Myös ikääntymispoliittisen ohjelman linjausten toteuttamin etenee viiveellä.

Terveyspalveluissa säästöt näkyvät kuntalaisille ehkä selkeimmin kesäajalla, johon keskitetään henkilökunnan lomia ja pieniä toimipisteitä suljetaan seitsemäksi viikoksi. Terveiden ihmisten terveystarkastuksia pyritään vähentämään ja pitkiin vastaanottoaikoihin varattuja aikoja lyhentämään. Kenties konkreettisin vaikutus kuntalaisille on se, että Puolarmetsän terveyskeskuspäivystys loppuu syyskuussa, jolloin Jorvin terveyskeskustilojen laajennus valmistuu.

Lapsetkaan eivät säästy säästöiltä. Puistoruokailua lapsille ei järjestetä kesällä asukaspuistoissa, tulevien kesien osilta ei päätöksiä ole vielä tehty. Päivähoidossa säästöt näkyvät lisääntyvänä kiireenä, koska sijaisten palkkaamista vältetään, puhumattakaan uusista rekrytoinneista.

Lautakunta joutui tekemään ikäviä säästöpäätöksiä valtuuston jo ennalta melko sitovien reunaehtojen mukaisesti. Olimme huolissamme siitä, miten säästöpäätökset vaikuttavat ihmisiin ja palvelutasoon. Tätä tulemme lautakunnassa seuraaman tarkasti, jotta voimme puuttua epäkohtiin. Nyt on oltava tarkkana, että näinä taloudellisesti huonoina aikoina kaupungimme sosiaali- ja terveyspolitiikka kohtelee ihmisiä tasa-arvoisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Ei kommentteja: