lauantaina, maaliskuuta 07, 2009

Lisää tuloja kaupungille, ei pelkkiä säästöjä

Lähetin alla olevan kirjotuksen Länsiväylä-lehteen, saa nähdä julkaisevatko.

Kaupunginjohtaja Kokkonen esitti kaupunginhallitukselle kaupungin menojen vähentämistä 41 miljooonalla eurolla. Puolueet pohtivat ehdotusta, eikä säästöjä ole siis päätetty. Kaupungin tulot ovat pienenemässä, se on selvää. Heilahteluille alttiit yhteisöverotuotot näyttävät nyt monien hyvien vuosien jälkeen huonoimman puolensa - ne romahtavat. Ansiotuloverojen väheneminen näkyy kaupungin verotuloissa vuoden-kaksi viiveellä vuosina 2009-2010. Tarkka taloudenpito edellyttää menojen karsimista, mutta myös tulojen lisäämistä. Kun peitto ei enää yllä varpaiden ylle, pitää sitä jatkaa.

Kaupungin verotuloja tulee lisätä seuraavina vuosina. Lyhyellä aikavälillä ainoa keino on verotuksen kiristäminen. Tuloveroprosentin korottamista on vakavasti harkittava vuodelle 2010, mutta sitä ennen pitäisi harkita kiinteistöveroprosentin nostamista. Kun Espoon valtuusto päätti syksyllä 2007 laskea yleistä kiinteistöveroa 0,15 %:lla, kaupunki menetti samalla yli 11 milj. euron verotulon. Tämä on lähes yhtä paljon kuin sosiaali ja terveystoimelle esitetyt säännöt. Viime syksynä muutamat valtuuston vasemmistoa edustavat valtuutetut ehdottivat rakentamattomien rakennuspaikan kiinteistöveron nostamista, mutta tätä ei enemmistö valtuutetuista hyväksynyt. Nyt olisi otettava hattu nöyrästi käteen ja pohdittava eri kiinteistöveroprosenttien nostamista. Kiinteistöveron korotuksella ei talousongelmaan ratkaista, mutta jokainen lisäeuro on palvelujen turvaamiseksi tarpeen.

Pelkästään tällainen katkera ja toisten taskuille hamua demari ei esitä kiinteistöveron tarkistamista. Maamme porvarihallitus aikoo nostaa kuntatalouden tukemiseksi kiinteistöveron vähimmäis- ja enimmäisprosentteja, jotta kunnat voisivat rahoittaa lakisääteisiä palvelujaan verottamalla paikallaan pysyvää maata. Jos idea kelpaa porvarihallitukselle, luulisi sen kelpaavan myös Espoon porvaripuolueille.

Ei kommentteja: