Siirry pääsisältöön

Lisää tuloja kaupungille, ei pelkkiä säästöjä

Lähetin alla olevan kirjotuksen Länsiväylä-lehteen, saa nähdä julkaisevatko.

Kaupunginjohtaja Kokkonen esitti kaupunginhallitukselle kaupungin menojen vähentämistä 41 miljooonalla eurolla. Puolueet pohtivat ehdotusta, eikä säästöjä ole siis päätetty. Kaupungin tulot ovat pienenemässä, se on selvää. Heilahteluille alttiit yhteisöverotuotot näyttävät nyt monien hyvien vuosien jälkeen huonoimman puolensa - ne romahtavat. Ansiotuloverojen väheneminen näkyy kaupungin verotuloissa vuoden-kaksi viiveellä vuosina 2009-2010. Tarkka taloudenpito edellyttää menojen karsimista, mutta myös tulojen lisäämistä. Kun peitto ei enää yllä varpaiden ylle, pitää sitä jatkaa.

Kaupungin verotuloja tulee lisätä seuraavina vuosina. Lyhyellä aikavälillä ainoa keino on verotuksen kiristäminen. Tuloveroprosentin korottamista on vakavasti harkittava vuodelle 2010, mutta sitä ennen pitäisi harkita kiinteistöveroprosentin nostamista. Kun Espoon valtuusto päätti syksyllä 2007 laskea yleistä kiinteistöveroa 0,15 %:lla, kaupunki menetti samalla yli 11 milj. euron verotulon. Tämä on lähes yhtä paljon kuin sosiaali ja terveystoimelle esitetyt säännöt. Viime syksynä muutamat valtuuston vasemmistoa edustavat valtuutetut ehdottivat rakentamattomien rakennuspaikan kiinteistöveron nostamista, mutta tätä ei enemmistö valtuutetuista hyväksynyt. Nyt olisi otettava hattu nöyrästi käteen ja pohdittava eri kiinteistöveroprosenttien nostamista. Kiinteistöveron korotuksella ei talousongelmaan ratkaista, mutta jokainen lisäeuro on palvelujen turvaamiseksi tarpeen.

Pelkästään tällainen katkera ja toisten taskuille hamua demari ei esitä kiinteistöveron tarkistamista. Maamme porvarihallitus aikoo nostaa kuntatalouden tukemiseksi kiinteistöveron vähimmäis- ja enimmäisprosentteja, jotta kunnat voisivat rahoittaa lakisääteisiä palvelujaan verottamalla paikallaan pysyvää maata. Jos idea kelpaa porvarihallitukselle, luulisi sen kelpaavan myös Espoon porvaripuolueille.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v