Siirry pääsisältöön

Teema II Laadukasta terveyden- ja vanhustenhoitoa

Tulen edistämään Espoossa laadukasta terveyden- ja vanhustenhoitoa. Espoon tulee panostaa entistä enemman ennaltaehkaisevään terveydenhoitoon. Kotona lapsia hoitavat vanhemmat, tyottömät ja vanhukset ovat ihmisryhmiä, jonka terveydenhoitoa edistäisin ensijaisesti. He jäävat usein säännollisten terveystarkastusten ulkopuolelle.

Antin teesit:

- Kiinnitetään enemmän huomiota myos äidin tai isän terveydentilaan neuvoloissa!Lapsen vuositarkastuksen yhteydessä myos äidin tai isän terveydentila tulisi tarkastaa. Tarkastuksen avulla myös vanhempaa voidaan ohjeistaa terveydentilansa edistämiseen tai ohjata tarvittavaan hoitoon terveysasemille.

- Ajanvaraus kuntoon! Terveyskeskusten ajanvarausjärjestelma on saatava internettiin. Kuntalaisten tulee pystya varaamaan aikoja verkon kautta, eika vain puhelimen avulla.- Kutsutaan pitkäikaistyöttömiä säännollisiin terveystarkastuksiin! Sairaudet usein kasautuvat tietyille ihmisryhmille ja pitkä-aikaistyöttömät ovat riskiryhmässä. Ehkaistään sairauksia säännollisilla terveystarkastuksilla. Näin voidaan vähentaa monia hitaasti etenevia pitkäaikaussairauksia kuten diabetesta, astmaa, keuhkoahtaumatautia, verenpainetautia sekä sydän- ja verisuonisairauksia.

- Perustetaan Espooseen vanhusasiamiehen toimi koordinoimaan ja kehittämään vanhustenhoitoa ja toimimaan linkkina vanhusten ja Espoon viranomaisten valilla. Potilasasiamiehen aika ei riitä kaikkien ihmisryhmien asioiden hoitamiseen, joten tarvitsemme vanhusasiamiehen Espooseen.

- Espoosta Suomen paras työnantaja! Sosiaali- ja terveydenhuolto on hyvin ihmisriippuvaista. Sen toimivuus on kiinni siita, etta osaavaa ja motivoitunutta henkilokuntaa on riittavasti. Turvataan henkilökunnan saanti tulevaisuudessa tekemälllä Espoosta Suomen paras työnantaja.


- Edistetään vanhusten ja lasten yhteistoimintaa! Mummot ja papat paiväkoteihin vierailulle ja koululaiset vanhainkoteihin työharjoitteluun. Lisätään yhteisöllisuuttatta, ei jätetä ketään yksin. Rikotaan sukupolvien väliset rajat!

Kommentit

Anonyymi sanoi…
Ajanvarauksen sujuvuus on ihan hyvä teema, mutta nettiin terveyskeskuksen ajanvaraus ei silti sovi, sillä hoitotarpeen ja kiireellisyyden arvioi aina ammattilainen!
Anonyymi sanoi…
Netti ei ole aikavaraukseen oikea paikka. Kaikilla ei ole nettimahdollisuutta, eikä sairaanhoidon tietosuojakysymykset ole netissä millään tasolla.
Ei se että joillakin ei ole nettiä voi estää muita saamasta julkisia palveluja sieltä. Netissä voi jo mm. hakea Kelan etuuksia, uusia ja varata kirjastolainoja sekä muuttaa veroprosenttia.

Itse olen varannut jo vuosia sitten varannut netin kautta aikoja lääkäriin Mehiläisestä. Mehiläinen on Suomen suurin yksityisiä terveyspalveluja tarjoava yritys ja se ei varmasti tarjoaisi mahdollisuutta varata aikoja netistä jos tietosuojakysymykset olisivat heikolla tasolla.

Sinänsä yritykselle asiakas maksaa saman maksun oli hoidolla tarvetta tai ei, joten kunnalliselle puolelle tarvetta arvioiva portinvartija sopii paremmin. Se on kieltämättä seikka joka ei puolla nettiajanvarausta julkiselle puolelle kaikkiin tapauksiin. Tietyille ryhmille, kuten diagnosoiduille pitkäaikaissairaille ja erityisissä tarkastuksissa käyville nettiajanvaraus kyllä sopisi hyvin (tuo oli muuten Jaanan huomio).
Antti Aarnio sanoi…
Netin kautta toimiva ajanvarausjärjestelmä ei luultavasti olisi toimiva akuuttiin hoitoon hakeuduttaessa. Eli varaettaessa esimerkiksi terveyskeskusaikaa. Mutta sellaisissa tapauksissa, kun asiakkaan pitää itse varata lääkärinaika terveyskeskuslääkäriltä (tai hammaslääkäriltä) netin pitäisi olla yksi väylä ajanvaraukseen. Silloin hoitotarve ja kiireellisyys on jo arvioitu. Samoin erilaiset neuvolakäynnit pitäisi pystyä varaamaan netin kautta. Se helpottaisi sekä henkilökuntaa että kuntalaisia.
Anonyymi sanoi…
Oletko pete ihan varma tuosta netin turvallisuudesta? Toivottavasti tiedät mistä puhut! Se, että yksityinen terveydenhuollon palvelutuottaja tarjoaa mahdollisuuden varata aikoja netin kautta ei välttämättä tarkoita sitä, että tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset on ratkaistu.

Kanavana netti on varmasti pitkällä tarkastelujaksolla varteenotettava, mutta sen käyttöön liittyy omia hankaluuksia (käyttömahdollisuus, käyttäjän taidot, palvelun käytettävyys, tietoturvaratkaisut jne.)
Anonyymi sanoi…
Yhtenä teemanasi on edistää vanhusten ja lasten yhteistoimintaa. Mitä sillä konkreettisesti haet? Miksi väestön ääripäät - lapset ja vanhukset. Eikö keski-ikäisillä ole roolia. Juuri em. irtaantuvat yhteiskunnan perusarvoista työelämän paineiden alla. Millaista työtä ajattelit teettää lapsilla työharjoittelussa?
Antti Aarnio sanoi…
Tottakai nettiin liittyy omat tietoturvaongelmansa, mutta on se nyt kumma, jos pystyn hoitamaan kaikki pankkiasiani netissä, mutta en pysty varaamaan neuvola-aikaa sähköisesti.

Tuohon vanhusten ja lasten yhteistoimintaan. Olin aikoinani Velkuan kunnassa kesän harjoittelijana. Se on pieni muutaman sadan asukkaan saaristokunta Varsinais-Suomessa. Siellä niin päiväkoti, kirjasto, vanhustenkoti ja muistaakseni jopa postikin toimivat samassa rakennuksessa. Paikan nimi oli Kummeli. Vanhukset vierailivat päiväkodissa lukemassa ja he jopa söivät samassa pöydässä. Sitä palvelukeskusta käytiin katsomassa kauempaakin.

Kaupungissa vastaavanlaisen toteuttaminen on vaikeaa, mutta vanhukset ja lapset voisivat olla enemmän tekemisissä keskenään. Senioriyhdistysten edustajan vierailu päiväkodissa voisi joskus korvata lukuhetken, kyllä lapsia kiinnostaa kuulla millaista elämä oli ennen. Meitä muualta muuttaneita on paljon Espoossa ja isovanhemmat saattavat asua kaukanakin.

Vanhusten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet huolestuttavasti. Osa vanhuksista kärsii yksinäisyydestä ja masentuu. Lapsen ilo voisi tuoda valon monelle vanhukselle, jos he vain kohtaisivat jotenkin.

Keski-ikäiset eivät ole niin suorasti kaupungin palveluiden piirissä kuin lapset, jotka käyvät koulua tai ovat päivähoidossa. Keski-ikäisiin on hankalampi kohdistaa toimenpiteitä tai kampanjaa, jolla koetettaisiin lähentää vanhuksia ja keski-ikäisiä. Lasten ajatteluun ja arvoihin voimme vaikuttaa enemmän kuin keski-ikäisiin. Enkä tarkoita, että lapset aivopestäisiin vanhusten ystäviksi.

Meidän vanhustenhuollon tulevaisuuden ratkaisee se saammeko alalle hyvää ja innokasta työvoimaa. Vanhustenhuollolla on ollut huono maine, eivätkä nuoret ole kokeneet alaa vetovoimaiseksi. Sitä pitäisi yrittää muuttaa. Koululaiset voisivat tehdä vanhainkodeissa monenlaisia hommia: ulkoiluttaa vanhuksia, lukea, syöttää, jutella ja katso telkkaria. Kyllä vanhainkodeissa työtä riittää, eikä kaikkeen työhön tarvitse olla terveydenhuollon ammattilainen.

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v