Siirry pääsisältöön

Teema I: Turvataan Espoon vahva talous

Espoon taloudellinen tila on hyvä ja on kehittynyt myönteisesti viime vuosina. Vahva talous mahdollistaa palveluiden laadun ja määrän parantamisen. Katseet pitää kääntää tulevaisuuteen: miten varmistamme sen, että Espoon talous on vahva tulevaisuudessa?
Antin teesit:

  • Lisää leveyttä Espoon elinkeinoelämään.
    Espoon pitää pyrkiä tehokkaalla elinkeinopolitiikalla lisäämään työpaikkojen määrää Espoossa. Nyt suurin osa työpaikoista keskittyy Länsiväylän, Turunväylän, Kehä I ja II:sen välille. Työpaikkoja tulee saada lisää rantaradan varrelle ja erityisesti sen asemien varrelle. Toinen kehityskohde on länsimetro: tehdään metroasemien ympäristöstä houkuttelevia sijaintipaikkoja erityisesti ICT-alan yrityksille.

  • Tehokkaalla kaavoituksella lisää asuntoja
    Asuntojen tarjonta ratkaisee menestyksen kilpailussa pääkaupunkiseudun asukkaista. Yritykset sijoittuvat Espooseen helpommin, jos sen henkilöstölle on tarjolla kohtuuhintaisia vuokra- ja omistusasuntoja. Tarvitsemme erityisesti vuokra-asuntoja Espooseen, jotta myös usein matalapalkkaiset palvelualojen työntekijät löytävät Espoosta oman kodin. Espoon kaavoittamispolitiikka ei ole onnistunutta, sillä vuodesta 2003 lähtien Espooseen on valmistunut vuosi vuodelta vähemmän asuntoja.

  • Espoosta Suomen paras työnantaja
    Espoon kaupungin menoista vievät henkilöstömenot noin puolet. Kaupungin hyvällä henkilöstöpolitiikalla on merkitystä kuntalaistenkin kannalta. Hyvinvoiva ja tyytyväinen henkilöstö on tuottavan ja laadukkaan työn tae. Tehdään Espoosta Suomen paras työnantaja!

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v