Siirry pääsisältöön
Kokousraportti kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseta ke 13.10.2021.

Listalla vain neljä kaava-asiaa, mutta silti meni melkein kymmeneen.

1. Lasihytti (Kauklahti), asemakaavaehdotuksen ja -muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville.
Eli kaavaehdotus laitetaan nähtäville ja lausunnoille, sitten se palaa taas aikanaan lautakuntaan.
Uusi lautakunta on joka kokouksessa äänestellyt niin autopaikoista, rakennusten korkeuksista, julkisivumateriaaleista ja kattojen muodoista. Niin nytkin. Lautakunnassa on henkilöitä, joiden mielestä kaavan pitää säädellä mahdollisimman vähän rakennusten ulkonäköä. Enemmistö lautakunnassa ei ole tätä mieltä (eikä minä ja Liisa). Toistaiseksi näistä asioista on äänestetty joka kerta.
Myös autopaikoista äänestettiin. Kaavaehdotuksessa oli kaavamääräys, että "Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 %."
Tere Sammallahti aseenkantajineen halusi tämän pois ja siitä äänestettiin. Kokoomuksen ja persujen akseli toimi ja tämä määräys poistettiin kaavasta äänin 7-6.

Valtuuston 2018 hyväksymällä asunto-ohjelmalla pyyhittiin näin pöytää, sillä asunto-ohjelmassa todettiin: "A10. Espoon kaupungin tavoitteena on, että valtion tukemissa pitkäaikaisella (40 vuoden) korkotukilainalla toteutettavissa normaaleissa vuokra-asuntokohteissa autopaikkoja tarvitsee rakentaa 20 % ja opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa 60 % vähemmän kuin vapaarahoitteisissa kohteissa. Mikäli pitkäaikaisella korkotukilainalla toteutettavassa normaalissa vuokra-asuntokohteessa on mahdollistettu yhteiskäyttöauto, autopaikkavähennys on 30 %. - Määräys normaaleissa vuokra-asuntokohteissa annettavasta 20 % ara -huojennuksesta autopaikkamääriin on laitettu kaikkiin uusiin asemakaavoihin”. (Tätä ei vain kukaan kertonut kokouksessa).
Näin vuokra-asumisesta tehdään kalliimpaa. Minua tämä sapetti sen verran, että jätin poikkeuksellisesti eriävän mielipiteen asiasta yhdessä vihreiden jäsenten kanssa.
Muita muutoksia ei kaava-ehdotukseen tehty. Kaava-ehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus, jonka puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut.
2. Ruukinhuhta (Saunalahti), ehdotus kh:lle asemakaavan muutokseksi
Kiviruukin eteläosaan, Länsiväylän varteen, suunnitellaan monipuolista opisto-, tutkikimus- ja toimistokorttelia. Oikein hyvä suunnitelma ja lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
3. Linjaloistonkatu (Saunalahti), asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville.
Rakentamattomalle tontille suunnitellaan asumista.
Tämän ehdotuksen kohdalla taas keskusteltiin niin parvekelasitukseen pakottamisesta, julkisivumateriaaleista ja autopaikoista. Ehdotus jätettiin kuitenkin pöydälle, koska lautakunta halusi enemmän tietoa esimerkiksi vuokra-asujien autopaikkatarpeesta.
4. Anna Sahlstenin katu (Leppävaara), asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Perkkaalla on tyhjä tontti, jota ilmeisesti kutsutaan paikallisesti Perkkaanmereksi (kun se tulvii sateilla). Kaavaa on tarkoitus muuttaa joustavammaksi, kahden erillisen rakennusalan kaavaratkaisusta viiden erillisen asuinrakennusalan kaavaratkaisuksi.
Jäi pöydälle samoista syistä kuin edellinen asia.
Täytyy toivoa, että asioiden käsittely, kokoustaminen ja yhteistyö virkamiesten kanssa alkaa toimimaan vähän paremmin ja se myös näkyy lautakunnan kokoustyöskentelyssä jatkossa.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v