perjantaina, lokakuuta 15, 2021

Kokousraportti kaupunkisuunnittelulautakunnan kokoukseta ke 13.10.2021.

Listalla vain neljä kaava-asiaa, mutta silti meni melkein kymmeneen.

1. Lasihytti (Kauklahti), asemakaavaehdotuksen ja -muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville.
Eli kaavaehdotus laitetaan nähtäville ja lausunnoille, sitten se palaa taas aikanaan lautakuntaan.
Uusi lautakunta on joka kokouksessa äänestellyt niin autopaikoista, rakennusten korkeuksista, julkisivumateriaaleista ja kattojen muodoista. Niin nytkin. Lautakunnassa on henkilöitä, joiden mielestä kaavan pitää säädellä mahdollisimman vähän rakennusten ulkonäköä. Enemmistö lautakunnassa ei ole tätä mieltä (eikä minä ja Liisa). Toistaiseksi näistä asioista on äänestetty joka kerta.
Myös autopaikoista äänestettiin. Kaavaehdotuksessa oli kaavamääräys, että "Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 %."
Tere Sammallahti aseenkantajineen halusi tämän pois ja siitä äänestettiin. Kokoomuksen ja persujen akseli toimi ja tämä määräys poistettiin kaavasta äänin 7-6.

Valtuuston 2018 hyväksymällä asunto-ohjelmalla pyyhittiin näin pöytää, sillä asunto-ohjelmassa todettiin: "A10. Espoon kaupungin tavoitteena on, että valtion tukemissa pitkäaikaisella (40 vuoden) korkotukilainalla toteutettavissa normaaleissa vuokra-asuntokohteissa autopaikkoja tarvitsee rakentaa 20 % ja opiskelija- ja nuorisoasuntokohteissa 60 % vähemmän kuin vapaarahoitteisissa kohteissa. Mikäli pitkäaikaisella korkotukilainalla toteutettavassa normaalissa vuokra-asuntokohteessa on mahdollistettu yhteiskäyttöauto, autopaikkavähennys on 30 %. - Määräys normaaleissa vuokra-asuntokohteissa annettavasta 20 % ara -huojennuksesta autopaikkamääriin on laitettu kaikkiin uusiin asemakaavoihin”. (Tätä ei vain kukaan kertonut kokouksessa).
Näin vuokra-asumisesta tehdään kalliimpaa. Minua tämä sapetti sen verran, että jätin poikkeuksellisesti eriävän mielipiteen asiasta yhdessä vihreiden jäsenten kanssa.
Muita muutoksia ei kaava-ehdotukseen tehty. Kaava-ehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus, jonka puheenjohtajaksi valittiin allekirjoittanut.
2. Ruukinhuhta (Saunalahti), ehdotus kh:lle asemakaavan muutokseksi
Kiviruukin eteläosaan, Länsiväylän varteen, suunnitellaan monipuolista opisto-, tutkikimus- ja toimistokorttelia. Oikein hyvä suunnitelma ja lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.
3. Linjaloistonkatu (Saunalahti), asemakaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville.
Rakentamattomalle tontille suunnitellaan asumista.
Tämän ehdotuksen kohdalla taas keskusteltiin niin parvekelasitukseen pakottamisesta, julkisivumateriaaleista ja autopaikoista. Ehdotus jätettiin kuitenkin pöydälle, koska lautakunta halusi enemmän tietoa esimerkiksi vuokra-asujien autopaikkatarpeesta.
4. Anna Sahlstenin katu (Leppävaara), asemakaavan muutoksen hyväksyminen
Perkkaalla on tyhjä tontti, jota ilmeisesti kutsutaan paikallisesti Perkkaanmereksi (kun se tulvii sateilla). Kaavaa on tarkoitus muuttaa joustavammaksi, kahden erillisen rakennusalan kaavaratkaisusta viiden erillisen asuinrakennusalan kaavaratkaisuksi.
Jäi pöydälle samoista syistä kuin edellinen asia.
Täytyy toivoa, että asioiden käsittely, kokoustaminen ja yhteistyö virkamiesten kanssa alkaa toimimaan vähän paremmin ja se myös näkyy lautakunnan kokoustyöskentelyssä jatkossa.

Ei kommentteja: