Siirry pääsisältöön

Autopaikat ovat kehityksen jarru

Espoon keskuksen projektipäällikkö Mikko Kivinen vieraili yhdistyksemme (Keski-Espoon sosialidemokraatit) kokouksessa kertomassa Espooon keskuksen suunnitelmista. Kävimme hyvää keskustelua alueen suunnitelmista ja siitä miten me asukkaat näemme alueen tilanteen.

Olen Espoon keskuksen asukas. Viihdyn alueella hyvin, pidän luonnonläheisyydestä, hyvistä kulkuyhteyksistä ja alueen aika rennosta ilmapiiristä. Alla oleva kuvio on esitetty Espoon keskus 2030-visiossa, jonka koosti HelsinkiZurich Oy. Siinä pikaraitiotie kulkee alueen läpi kohti Jorvin sairaalaa ja taitaapa rautatieyhteys Lohjallekin olla rakennettu. Visio on kaukana todellisuudesta, mutta minusta hienoa ja tavoiteltava.


Espoon keskus 2030-visio, kuva Helsinki Zurich Office Oy

Asuinalueita on kehitettävä jatkuvasti, jotta ne säilyvät elinvoimaisina. Jos mitään ei tehdä alue taantuu, muuttoliike hidastuu ja alueen elinvoimaisuus kärsii. 1990-luvulla Espoon keskuksessa ei tapahtunut mitään, alueen kehitys pysähtyi ja liikkeelle lähtemien oli taas hidasta. 2000-luvulla on tapahtunut paljon, mutta vastoin odotuksia ns. Suviniityn aluetta ei ole alettu rakentamaan. Suviniitty on Espoon aseman eteläpuolella, muutaman sadan metrin päässä, Suvelan alapuolisilla olevilla pelloilla oleva alue.

Suviniitylle piti rakentaa asuntoja 1 700 ihmisille jo vuonna 2010, mutta yhtään taloa ei ole vielä aloitettu. Rakennusyhtiöille tarjottiin aluetta rakennettavaksi, mutta kaupunki ei saanut kuin yhden tarjouksen, joka ei ollut hyväksyttävissä. Ongelmana on se, että yhtiöt pitävät alueen rakentemista liian kalliina, koska kaavassa alueen autopysäköinti suunniteltiin hoidettavaksi pysäköintiluollalla. Ja sellaisen rakentaminen maksaa maltaita! Asuntojen rakentamiskustannuksista olisivat nousseet niin koviksi, etteivät yhtiöt olleet valmiita aloittamaan rakentamista. Ihmettelen kyllä eikö pysäköintiluolan hinnan vaikutusta otettu riittävästi huomioon yleiskaavaa alueelle laadittaessa? Ajateltiinko, että yhtiöt ovat varmasti kiinnostuneita alueesta, riskeistä huolimatta?

Suviniityn alue Espoon keskuksessa, kuva: WSP Finland Oy

Suviniityn alueelle joudutaan tekemään kaavamuutos, jossa pysäköinti aiotaan hoitaa maanpäällisen pysäköintitalon avulla. Rakentamiskustannukset ovat puolet pysäköintiluolan rakentamiskustannuksista. Nyt kaupunki toivoo, että aluetta ehkä kahden vuoden päästä rakennetaan.

Suviniitty on esimerkki siitä, miten hitaasti asuntorakentaminen voi tapahtua vaikka suunnitelmat tehdäänkin valmiiksi. Espoon kaupunginsuunnittelu näyttää epäonnistuvan useasti hankkeiden saamisessa suunnittelusta toteutukseen. Näin on käynyt Suurpellossa ja näin on käynyt Suviniityssä, alueella joka on täysin kaupungin omistuksessa.. Ei hyvä.

Mutta ennen kaikkea Suvinitty on osoitus siitä, miten vaatimukset autopaikoista voivat estää rakentamista. Miksi alueelle, jossa on ehkä Espoon parhaat julkiset liikenneyhteydet, tarvitaan niin paljon autopaikkoja. Eikö Espoossa voitaisi edes kokeilla asuntotuotantoa ilman parkkipaikkoja? Jos jossain, niin Suviniityssä se voisi olla mahdollista.


Kommentit

Martti Tieaho sanoi…
Vaatimus tehdä asunnot ilman autopaikkoja on kuin pistäisi pään pensaaseen. Ei toimi. Kaavoittajan pitää toimia realistisesti. Ehkä tuo parkkiluola ei ollut realismia Espoon keskustassa, vaika se toimikun Leppävaarassa, jossa on 700 auton kalliopysäköinti. Taisi kaupunkikin satsata s iihen. Miksei satsaisi Suviniityssä.
Antti Aarnio sanoi…
Martti hyvä, perustele miksei voisi toimia?
Unknown sanoi…
Autopaikat ovat välttämättömiä, sillä julkisella liikenteellä kulkeminen edellyttää hyvin usein yhtä tai kahta liikennevälineen vaihtoa liikkui sitten bussilla, junalla tai millä sitten liikkuukaan. Näitä liikennevälineitä vaihdettaessa voinee joutua odottamaan vaikka 15 minuuttia tai vaikkapa puoli tuntia, jos seuraava bussi on ollut aikataulussaan edellä tai oma bussi jäljessä.

Autopaikat eivät ole kehityksen jarru, sillä yksityisautoilu mahdollistaa työpaikan vastaanottamisen joustavammin kuin pelkän julkisen liikenteen varassa.

Julkiseen liikenteeseen ei ole luottaminen. Jos valitsee asuinpaikkansa julkisen liikenteen linjojen perusteella, joutuu pettymään 100% varmuudella. Suuntauksena on kehitellä liityntälinjoja, eikä suoria yhteyksiä. Kaupungin sisäinen poikittaisliikenne on hyvin heikkoa.

Nyt on perusteltu miksi ei voi toimia.

Nyt kaivataa perusteluja sille, miksi julkisesta liikenteestä ei puhuta realistisesti ja tosiasioihin perustuen, vaan hypoteettisiin unelmiin perustuen?

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v