Siirry pääsisältöön

Kuntapolitiikka on raakaa päätöksentekoa


Kuntavaaleissa ehdokkaat lupaavat kaikille kaikkea. Yksi intoilee luomuruuan puolesta. Joku rohkenee vaatia verotuksen alentamista, joidenkin mielestä raha kasvaa ilmeisesti puissa.

Tosiasiassa päätöksenteko kunnissa on raakaa. Resursseja on aina rajallisesti, myös rikkaassa Espoossa. Aina tulee olemaan pulaa palveluista jollain tasolla. Kaupunginvaltuusto päättää raamit varojen käytölle. Käytössä on x määrä euroja, jotka jaetaan eri hallinnonaloille. Vuosittaisissa budjettineuvotteluissa puolueet käyvät neuvotteluja tietyn liikkumavaran käytöstä. Painotuksia voidaan tehdä, mutta suuria muutoksia ei vuosittaisissa neuvotteluissa tehdä. Muutaman viran tai toimen saaminen ei ole Espoon kaupungin kokoisessa taloudessa iso juttu.

Lautakunnat päättävät hallinnonalojen varojen käytöstä. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa (joka käyttää eniten kaupungin varoista) päätetään kuinka paljon rahaa käytetään vanhustenhoitoon ja mietitään samalla ovatko lisäykset vanhuksille poissa esimerkiksi sosiaalipalveluista. Jos lisätään apuvälineitä, mistä rahat otetaan? Vähennetäänkö järjestöjen avustuksia? Lautakunnassa päätetään ne periaatteet, joiden perusteella vanhuksille jaetaan hoitopaikkoja. Kuinka sairas pitää todella olla saadakseen hoitopaikan?

Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisessa yksilöasiainjaostossa, jonka puheenjohtajana olen toiminut, käsitellään ihmisten tekemiä valituksia saamistaan päätöksistä. Onko vanhuksen K:n saama kielteinen omaishoidontukipäätös kaupungin linjausten mukainen? Onko vammaisen rouvan U:n. saama kielteinen päätös vammaispalvelulain mukaisista asunnonmuutostöistä lain ja kaupungin ohjeistusten mukainen? Onko hänen päätöksensä linjassa muiden kaupunkilaisten saamien päätösten kanssa? Onko nuoren pojan (hänen vanhempansa hakema) saama kielteinen päätös harkinnanvaraisesta toimeentulotuesta harrastuksen tukemiseen kaupungin ohjeistuksen mukainen? Ovatko päätökset inhimillisiä?

Mitä virkaa on sitten politiikoilla, jos liikkumavaraa on vuosittain vähän? Fiksu poliitikko pyrkii korjaamaan virheitä kaupungin politiikassa. Hän ajaa muutoksia kaupungin strategioihin, suuriin linjoihin. Hän pyrkii korjaamaan virheet erilaisissa toimintaohjeissa, jotta päätökset voisivat olla inhimillisempiä. Hän rakentaa yhteistyötä yli puoluerajojen, jotta muutoksia saataisiin aikaan. Hän ei lukkiudu johonkin ratkaisuihin, jos ne eivät oikeasti toimi. Hän haastaa toteutetun politiikan ja ehdottaa itse mielestään parempia ratkaisuja tilalle. Hän yrittää kehittää kaupungin toimintaa jatkuvasti.

 Valitsin vaalitavoitteekseni kolme isoa asiaa, jotka ovat mielestäni erittäin tärkeitä tulevalla valtuustokaudella. Meidän on pakko saada terveysasemat toimimaan kunnolla seuraavalla valtuustokaudella. On käsittämätöntä, ettemme pysty tarjoamaan espoolaisille heille kuuluvia palveluita.  Vain eri puolueiden välisellä yhteistyöllä pystymme saamaan palvelut kuntoon. Toiseksi aion puolustaa lähikouluja ja perheidenennaltaehkäiseviin palveluihin satsaamista. Eilen Helsingin sanomissa kouluvalintoja koskevassa jutussa yksi haastatelluista totesi: ”En ymmärrä, miksi lapsille opetetaan alusta pitäen, että toiset ovat parempia kuin toiset”.  Minäkään en ymmärrä sitä ja yritän vaikuttaa niin, että kouluissa lapsilla on mahdollisimman tasavertaiset mahdollisuudet oppia uutta. Kolmas tavoitteeni liittyy asuntopolitiikkaan. Nykyinen linja johtaa yhä kalliimpaan asumiseen niin vuokra- kuin omistusasunnoissa. Meidän on pakko uudistaa asuntopoliittisia linjauksiamme.

Mutta voidakseni olla fiksu poliitikko, tarvitsen äänesi!

Lopuksi vielä yksi video. En minä aina ole politiikko.  Minä rakastan luonnossa liikkumista. Espoo tarjoaa siihen loistavat mahdollisuudet ja uskon, että se on yksi tärkeimmistä asioista miksi espoolaiset tykkäävät asua Espoossa. Meri, saaristo, Nuuksio, Keskuspuisto. Hienoja mestoja. Niitä pitää varjella.

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v