Siirry pääsisältöön

Valtuuston valtin vaalitavoite II

Aarnion Antin- Valtuuston Valtin ensimmäisen tavoitteen löydät täältäPanostetaan lapsiin - satsataan kouluihin ja perheisiin!

Sosialidemokraattien tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet saada koulutusta. Perusopetuksella luodaan pohja koko elämän kestävälle, meille kaikille tärkeälle, uuden oppimiselle.

Vanhempien koulutustasolla on yhä suuri merkitys lasten koulumenestykseen myös Espoossa. Asuinalueiden erojen kasvaessa paineet lähikouluja kohtaan kasvavat vanhempien epäillessä koulujen opetuksen tasoa. Varakkaammat ja aktiivisemmat vanhemmat pyrkivät siirtämään lapsensa parempimaineiseen kouluun, usein pelkän ennakkoluulon perusteella.

Espoon koulujen oppilaat pärjäävät valtakunnallisissa testeissä maan keskiarvoa paremmin, mutta Espoon sisällä koulujen välillä on toki eroja. Tätä eroa on yritettävä kaventaa! Espoon perusopetuksessa on tehty paljon hyviä uudistuksia, mutta paljon työtä on tekemättä!

Minä aion puolustaa lähikouluja!


  •  Heikommin testeissä pärjääville kouluille tulee resurssoida määräaikaista lisätukea, kannustaen kouluja kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen. Joillakin alueille lisätuki voidaan käyttää ylimääräiseen koulukuraattoriin, toisella alueella kouluavustajien palkkaamiseen. Koulut tietävät, mihin lisäresurssit on suunnattava.
  • Koulu ja koti yhdessä kasvattavat ja luovat lapsille hyvän oppimisen mahdollistavan ympäristön.  Vanhemmat haluavat osallistua ja kannustaa lapsiaan koulutiellä. Koulun on tuettava vanhempia tässä työssä. Tarvitsemme Espoossa vielä lisää uusia keinoja ja toimia vanhempien ja koulun yhteistyön kehittämiseen. Meillä on jo Wilma, mutta ei tyydytä siihen!


Espoossa perhe- ja sosiaalipalvelujen resursseista käytetään noin 7 prosenttia peruspalveluihin (esim. neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja perhetyön palveluihin). 70 prosenttia käytetään erityispalveluihin ja korjaavaan työhön. 

Aion tehdä kaikkeni, että saan tämän suhdeluvun muuttumaan. Ennaltaehkäisevään toimintaan (peruspalveluihin) on pystyttävä satsaaman nykyistä enemmän.

Perhetyön ja lastensuojelun yhteistyötä koulujen kanssa on parennettava. Vanhemmille on tarjottava apua riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää isojen kivien kääntämistä ja ajattelutavan uudistamista kaupungin henkilöstön keskuudessa. 

Perheiden on pystyttävä saamaan apua ilman lastensuojeluilmoituksen tekoa! 

Vähemmän byrokratiaa, enemmän konkretiaa!

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v