tiistaina, syyskuuta 25, 2012

Valtuuston valtin vaalitavoite II

Aarnion Antin- Valtuuston Valtin ensimmäisen tavoitteen löydät täältäPanostetaan lapsiin - satsataan kouluihin ja perheisiin!

Sosialidemokraattien tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle lapselle tasavertaiset mahdollisuudet saada koulutusta. Perusopetuksella luodaan pohja koko elämän kestävälle, meille kaikille tärkeälle, uuden oppimiselle.

Vanhempien koulutustasolla on yhä suuri merkitys lasten koulumenestykseen myös Espoossa. Asuinalueiden erojen kasvaessa paineet lähikouluja kohtaan kasvavat vanhempien epäillessä koulujen opetuksen tasoa. Varakkaammat ja aktiivisemmat vanhemmat pyrkivät siirtämään lapsensa parempimaineiseen kouluun, usein pelkän ennakkoluulon perusteella.

Espoon koulujen oppilaat pärjäävät valtakunnallisissa testeissä maan keskiarvoa paremmin, mutta Espoon sisällä koulujen välillä on toki eroja. Tätä eroa on yritettävä kaventaa! Espoon perusopetuksessa on tehty paljon hyviä uudistuksia, mutta paljon työtä on tekemättä!

Minä aion puolustaa lähikouluja!


  •  Heikommin testeissä pärjääville kouluille tulee resurssoida määräaikaista lisätukea, kannustaen kouluja kehittämään ja suuntaamaan toimintaansa uudelleen. Joillakin alueille lisätuki voidaan käyttää ylimääräiseen koulukuraattoriin, toisella alueella kouluavustajien palkkaamiseen. Koulut tietävät, mihin lisäresurssit on suunnattava.
  • Koulu ja koti yhdessä kasvattavat ja luovat lapsille hyvän oppimisen mahdollistavan ympäristön.  Vanhemmat haluavat osallistua ja kannustaa lapsiaan koulutiellä. Koulun on tuettava vanhempia tässä työssä. Tarvitsemme Espoossa vielä lisää uusia keinoja ja toimia vanhempien ja koulun yhteistyön kehittämiseen. Meillä on jo Wilma, mutta ei tyydytä siihen!


Espoossa perhe- ja sosiaalipalvelujen resursseista käytetään noin 7 prosenttia peruspalveluihin (esim. neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ja perhetyön palveluihin). 70 prosenttia käytetään erityispalveluihin ja korjaavaan työhön. 

Aion tehdä kaikkeni, että saan tämän suhdeluvun muuttumaan. Ennaltaehkäisevään toimintaan (peruspalveluihin) on pystyttävä satsaaman nykyistä enemmän.

Perhetyön ja lastensuojelun yhteistyötä koulujen kanssa on parennettava. Vanhemmille on tarjottava apua riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämä edellyttää isojen kivien kääntämistä ja ajattelutavan uudistamista kaupungin henkilöstön keskuudessa. 

Perheiden on pystyttävä saamaan apua ilman lastensuojeluilmoituksen tekoa! 

Vähemmän byrokratiaa, enemmän konkretiaa!

Ei kommentteja: