Siirry pääsisältöön

Espoo: ei pakkoliitoksille ja kuntajakoselvitykselle, kyllä metropolin selvitysryhmällä


Keskiviikkona 11.4, armon vuonna 2011, Espoon valtuusto päätti lausunnostaan kuntarakenneselvitykseen. Keskeinen Espoota koskeva esitys selvityksessä oli, että siinä esitettiin uuden suurkunnan perustamisen valmistelua. Suurkuntaan tulisivat mukaan Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Sipoo.

Espoon lausunto on tiivistetysti se, että Espoo ei hyväksy pakkoliitosta, eikä kuntajakoselvityksen käynnistämistä.  Espoo haluaa asettaa metropolin selvitysryhmän, jonka tehtävänä on rakentaa metropoliratkaisu, joka ratkaisee maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelun ja toteutuksen, sosiaalisen eheyden lisäämisen ja segregaation torjumisen sekä näihin liittyvän päätöksenteon.

Espoon kannan mukaan metropoliratkaisun valmistelun tulee käynnistyä välittömästi rinnan kuntarakenneuudistuksen kanssa ja se tulee tehdä yhdessä kuntien ja valtion kanssa. Espoo haluaa, että asetetaan selvitysryhmä, jonka tehtäväksi annetaan valmistella päätöksenteon pohjaksi vaihtoehdot siitä, miten metropolin yhteinen ja demokraattisesti valittu päätöksenteonelin muodostetaan ja mitä tehtäviä sille annetaan.

 Jopa tapaiseni puusilmä ymmärtää sen, että pääkaupunkiseudun kuntien pakkoliitokset eivät toteudu ilman mittavaa väkivaltaa.  Espoossa ei näytä olevan poliittista ryhmää joka olisi Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan yhdistämisen kanssa.  Olen itse ollut koko ajan sillä kannalla, että asukkaiden tulevaisuuden hyvinvoinnin kannalta, nykyjärjestelmä ei ole toimiva. Olen suhtautunut avoimin mielin jopa kuntien yhdistämiseen.

Espoon esittämä metropoliratkaisu on kompromissi ja siihen täytyy minunkin tyytyä. Niin suuri enemmistö sitä kannattaa. Pääkaupunkiseudun demarit ovat muutaman vuoden ajan esittäneet, että metropolialueelle tulisi muodostaa seutuhallinto päättämään mm. alueen maankäytöstä ja liikennejärjestelmistä. Tämä malli voisi olla yksi vaihtoehto tulevan kehittelyn pohjalle.

Kaikki on kuitenkin hataralla pohjalla. Espoon lausunto on vain Espoon lausunto. Miten maan hallitus, jolla kuntauudistuksen avaimet yhä ovat, päättää vuonna 2012 kuntauudistuksen jatkosta? Miten metropolialueen muut kunnat suhtautuvat metropoliselvitykseen?

Ja on sitä ennenkin osattu selvittää. Helsingin seudun kuntaliitoksiin tähtääviä selvityksiä oli ennen edellistä hallituskautta tehty kaikkiaan 11, seutukuntahallintoratkaisuja ja yhteistyörakenteiden uudistamista oli selvitetty neljässä laajassa selvityksessä ja lisäksi YTV:n rakenteita ja lainsäädäntöä käsitelty 12 kertaa.

Jotenkin minusta tuntuu, että tämän asian edessä olemme vielä monta kertaa….

Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Yhden luukun periaatteella kohtuutta ja oikeudenmukaisuutta ihmisille

Yksi luottamustehtävistäni Espoossa on yksilöasiainjaoston puheenjohtajuus. Jaostossa käsittelemme parin viikon välein kuntalaisten tekemiä valituksia saamiinsa etuus- tai palvelupäätöksiin. Pääasiassa asiat liittyvät kuljetustukiin, omaishoidon tukiin ja toimeentulotukeen. Tämä tehtävä tuli minulle – kuten politiikassa usein – pyytämättä ja yllätyksenä, mutta on osoittautunut yllättävän opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi. Käsiteltävät asiat ovat toivottavasti opettaneet myös nöyryyttä, sillä niin vaikeita tilanteita ihmisillä on verrattuna omaan tilanteeseeni. Toimeentulotukea koskevissa päätöksissä jaostomme on harvoin muuttanut virkamiesten päätöksiä. Suuri osa valituksista on tehty siksi, että valittaja ei ole ymmärtänyt, miten hänen toimeentulotukensa on laskettu ja mitkä tulot miltäkin ajalta on otettu huomioon. Näppituntumalla eniten valituksia aiheuttaa se, että ihmiset eivät hahmota minkä kuukauden tuloksia omat tulot lasketaan. Tarvetta neuvonnalle ja opastukselle on.

Lommila, Lommila, Lommila

Espoon kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Karvasmäki, Lommila, asemakaavan muutoksen hyväksymistä. Lyhyesti kyse on siitä, että Espoon kaupunginhallitus otti ja muutti kaupunginsuunnitelulautakunnan päätöstä ns. Lommilan kaavasta. Kaupunginsuunnittelulautakunta oli linjannut, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määräksi 4000 kerrosneliömetriä. Eli että kauppakeskukseen ei tule Citymarkettia ja Prismaa. Nyt valtuustossa Jaana Leppäkorpi teki palautusesityksen, että "asemakaavan muutos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kaavamääräyksillä rajataan päivittäistavarakaupan määrä 4000 kerrosneliömetriin". Ehkä hieman yllättäen valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. YES. Tämä oli Jaanalle hieno päätös hänen valtuustouralleen. Meille demareille jää iso aukko täytettäväksi kaupunginsuunnitteluasioissa Jaanan lähdön myötä. Minunkin piti mennä vastustamaaan Lommilan suunnitelmaa ja valmistelin kiireessä oheisen puheen. Timo

Valta kuuluu valtuustolle – Espoossakin

Kansalaisia pelotellaan. Aamun Hesarissa julistetaan isoilla otsikoilla, että Espoon kaupunki aloittaa säästötoimenpiteet, koska verotulot ovat vähentyneet merkittävästi. Näin varmasti on, mutta huvittavinta, tai oikeastaan raivostuttavinta, jutussa oli Espoon rahoitusjohtajan kommentti, että toivottavasti kunnallisveron korotuksesta ei edes keskustella. Wroongg! Tässä tilanteessa – jos ja kun säästöjä aletaan miettiä – Espoossa täytyy keskustella kaikista mahdollisista vaihtoehdoista. Niin palvelujen leikkaamisesta, lainanottamisesta, veronkorotuksista tai asiakasmaksujen nostamisesta. Minä en ainakaan näillä tiedoilla ole valmis leikkaamaan Espoon palveluista. Viime lama opetti, että palvelutasoa on erittäni vaikea nostaa entiselle tasolle. Taloudellinen taantuma lisää melko varmasti palvelutarvetta myös Espoossa, joten meidän on varauduttava myös palveluiden kysynnän kasvuun. Olen siis valmis harkitsemaan kunnallisveroprosentin nostoa. Eli eipä hättäillä, vaan mietitään eri v